Монахинята в българското средновековие –…

17-01-2018 Hits:348 Православна култура

Петя Крушева   Доклад от кръгла маса "Монашеството по българските земи", проведена в СУ "Св. Климент Охридски" на 15 февруари, 2017 г. Публикуван в сп. „Времена“, бр. 13, декември, 2017 г.   Опитите за изследване...

Read more

Съюзен договор между Атина и тракийските…

04-03-2017 Hits:774 От древността до 681 г.

  Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. I, 1976

Read more

Друз Млади

12-11-2017 Hits:105 Рим

  Е. В. Фьодорова Императорите на Рим. Величие и упадък, С., 1997 Превод: Юлиян Божков Друз Цезар или Друз Юлий Цезар, влязъл в историята под името Друз Млади, бил единственият син на Тиберий и...

Read more

Свещеният съюз

07-01-2018 Hits:94 Дипломация

  Публикува се по: Международни актове и договори (1648 - 1918), съст. доц. Слава Стефанова

Read more

Българи и остготи в края на V и началото…

08-07-2017 Hits:830 От древността до 681 г.

От Енодий — „Похвално слово за крал Теодорих“ Магнус Феликс Енодий (473 — 521 г.) е роден във Франция. Заемал е редица църковни длъжности. Бил близък и на остготския крал Теодорих...

Read more

Буканиери и флибустиери

02-01-2017 Hits:1473 Колониална Америка

  Хайнц Нойкирхен Из "Пиратите"   Когато испанците започнали да се разпръскват из американския континент, те постепенно изоставили островите пред него. Почти напълно изтребили коренните жители на Хиспаньола (Хаити), един от първите острови, открити...

Read more

Персеполис. Гората от колони

09-10-2016 Hits:2194 Архитектура

  Кир Буличов Из "7 и 37 чудеса"   Ако Бехистунският надпис е паметник на апотеоза на персийската държава на Ахеменидите, то драматичните събития, свързани с Персеполис, бележат края не само на тази държава...

Read more

Походът на граф Амедей VI Савойски срещу…

17-08-2016 Hits:1769 Втора българска държава

  Из „Савойска хроника"   Хрониката е съставена от Йохан Сервион през 1464 — 1465 г. според една стара редакция от 1417 — 1420 г. Въпреки своя белетристичен характер и множеството грешки тя...

Read more

Диалогът между България и ФРГ - мост меж…

09-01-2017 Hits:996 Съвременна история

  Мирена Митова   В средата на 60-те години на XX в. в международната политика започват процеси, който благоприятстват осъществяването на контакти между двата противопоставящи се военнополитически и икономически блока в периода на...

Read more

Служебно писмо от канцеларията на Дарий …

16-01-2017 Hits:1238 Персия

  Гръцки надпис, намерен в гр. Магнезия на р. Меандър. Преводът е направен според текста у Dittenberger, Sylloge3, № 22. Публикувано по: Хр. Данов, Христоматия по история на стария свят

Read more

Съюзен договор между Русия и Турция, скл…

07-08-2017 Hits:206 Източен въпрос

  Публикува се по: Международни актове и договори (1648 - 1918), съст. доц. Слава Стефанова

Read more

Начало, развитие и крах на Крупнишката е…

18-01-2017 Hits:1292 Православна култура kristiyan kovachev

Кристиян Ковачев   “... Мисленето и социалният живот са доминирани от монашеската идеология, работата е била свързвана с падението:  това е наказанието за първородният грях. Адам и Ева са изгонени от земният...

Read more

Морските народи

12-07-2016 Hits:1865 Египет Ashur

  Любомир Грозданов   ХIII век преди Христа. Цивилизацията на древния Изток процъфтява. Благосъстоянието и просперитета на народите от Предна Азия са осигурени от порядъка и спокойствието, наложени и грижливо пазени от двете...

Read more

Из кореспонденцията между шахиншах Шапур…

01-11-2017 Hits:177 Древен Рим

  Публикува се по: Византия през погледа на съвременниците ѝ. Съставители: В. Тъпкова-Заимова, Р. Пенджекова. П., 2002

Read more

Унищожаването на Охридската патриаршия. …

20-12-2016 Hits:873 Балканите

  Султански берат, даден на цариградския патриарх. Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в. Печата се по И. Снегаров. История на Охридската архиепископия — патриаршия...

Read more

posledni puplikacii

Theodore II Laskaris
Мар 17, 2018
in Администрация
По случай сключването на мира с България през 1256 г. Публикува се по: В.…
Default Image
Мар 16, 2018
in Византийско владичество
Публикува се по: В. Тъпкова-Заимова, Р. Пенджекова, Византия през погледа на…
Default Image
Мар 16, 2018
in Византийско владичество
Публикува се по: В. Тъпкова-Заимова, Р. Пенджекова, Византия през погледа на…
Leo Tornikios 1047
Мар 15, 2018
in Византийско владичество
Публикува се по: В. Тъпкова-Заимова, Р. Пенджекова, Византия през погледа на…
Stefan Decanski ktitor
Мар 14, 2018
in Балканите
Откриването на един „нов” и „непознат” свят: географската област Македония през погледа…