Д-р Силвия Аризанова

Д-р Силвия Аризанова

Научните ми интереси са предимно в областта на средновековната българска история: култура, агиография, поселищна история, българско общество, облекло на българите и др.

През 2009 г. защититих научно-образователна степен доктор с дисертационен труд на тема „Българско общество, бит и култура според агиографията от ХІІІ–ХV век” към Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Въз основа на него излезе монография със заглавие „Българите в агиографията от ХІІІ–ХV век. Общество, бит и култура” (Пловдив, 2013). Автор съм на около 30 научни статии, библиографии и др. Членувам в Асоциацията на византинистите и медиевистите в България. Сътруднича в историческо списание „Анамнеза”.

 

X

Right Click

No right click