Д-р Кирил Алексиев

Кирил Алексиев

Регионален исторически музей – Благоевград. Роден в Бобошево през 1979 г.

Завършил специалност История и специалност Международно право и международни отношения.

Тема на дисертационен труд: „Балканите в политиката на големите геополитически фактори. Място, роля и значимост“.

Сфера на интереси: История, геополитика и геостратегия.

 

X

Right Click

No right click