Възраждане

Мюсюлмани поборници

Посещения: 10180

 

Мюсюлмани в българското опълчение

 

Из спомените на поручик Кисьов от трета опълченска дружина. - Κисьοв, С. Българското опълчение, 39 - 40.

 

Между дошлите [в опълчението] имаше много интелигентни българи от преселниците, също така сърби, старосърбянци, гърци, черногорци и, чудно нещо, имаше цигани и турци [мюсюлмани]... Такъв един турчин [мюсюлманин] постъпи и беше зачислен в трета дружина.

- Защо ли се приемат разнородници, когато българското опълчение трябва да се състои изключително от българи? - питаха се опълченците. - А още повече да се приемат турци...

- Защо не отидеш при своите - казваха опълченците на турчина, името и фамилията [Али Рефик от с. Богдан, Карловско] на когото не помня - да станеш башибозук и да колиш мирните българи? В опълчението може да те убият, освен това на нас ще ни готвят свинско...

- Затуй ще се бия с моите едноверци - отговаряше турчинът, - защото убиват и мъчат мирните жители, а колкото се отнася до ястието, аз и сух хляб може да ям, а по-нататък - каквато бъде волята на аллах.

И това той казваше тъй смирено и добродушно, че съвършено обезоръжаваше своите другари българи, които по-сетне го обикнаха и се отнасяха с него другарски, а особено след битките, в които нашият турчин се би със своите едноверци не по-лошо от българите.

[Бележка:] Този турчин съм го виждал до 1888 г. в пловдивската митница, където той служеше като митнически стражар. Той е бил турски войник, служел е във видинския гарнизон, откъдето е избягал. По време на Сръбско-турската война той бе постъпил в българския доброволчески отряд, с който е взел горещо участие във войната с турците.

 

Съкращения:

НБКМ-БИА - Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", Български исторически архив.

ЦДИА - Централен държавен исторически архив.

 

X

Right Click

No right click