Възраждане

Мюсюлмани поборници

Посещения: 10129

 

Курал-зааде Мустафа ефенди и жена му Кямиле от Карлово

 

1

Държавен вестник, № 53, 3 март 1893.

 

С указ под № 57 от 31 януари т. г. определява се на Курал-зааде Мустафа ефенди, жител на гр. Карлово, за услуги, принесени от него на българското население от Карловската околия във време на последната Руско-турска война, ежегодна пенсия в размер на 360 лева.

 

2

Държавен вестник, № 43, 24 февр. 1895.

 

С указ под № 57 от същата дата [31 януари т.г.] продължава се на Кямиле Курал-зааде Мустафова от гр. Карлово, съпруга на покойния пенсионер Курал-зааде Мустафа ефенди, определената през 1893 г. на последния ежегодна пенсия в размер на 360 лв. от 9 юли 1894 г., в който ден се е поминал мъжът ѝ.

 

3

Държавен вестник, № 267, 5 дек. 1895.

 

С указ под № 524 от 12 октомври т. г. намалява се ежегодната пенсия на Кямиле Курал-зааде Мустафова от 360 на двеста четиридесет (240) лева, тъй като с оженването на дъщеря ѝ и с умирането на мъжа ѝ, семейното ѝ положение е съвършено изменено.

 

4

Препис от решението на Пенсионния съвет от 27 юни 1896 г. - НБКМ-БИА, кол. 47, а.е. 330, л. 16 и 49.

 

... И на основание чл. 1, 2, 3 и 33 от Закона за подобрение положението на поборниците и опълченците.

I. Да се прекратят от 1 юни 1896 г. определените в разни времена и от разни учреждения поборнически пенсии на лица, които не съвпадат в категорията нито на опълченците, нито на поборниците:

15. Пенсията на Кямиле Курал-зааде Мустафова от гр. Карлово, съпруга на покойния Курал-зааде Мустафов ефенди, в размер на 240 лв. годишно, да се отнеме, тъй като от представеното от съпруга ѝ през 1892 г. свидетелство с дата 30 ноември същата година под № 3124 се вижда, че действително последният във време на турското владичество е правил добрини на българското население в речения град и че през Руско-турската война в 1877-1878 г. е запазил някои българи карловски граждани, като ги е укрил в къщата си, но според чл. 2 от Закона за подобрение положението на поборниците и опълченците той не съвпада с категорията на поборниците, на семействата на които съгласно чл. 5 и 8 от същия закон се полага пенсия.

 

5

Държавен вестник, № 230, 18 окт. 1896 г.

 

С указ под № 125 от 19 юли т. г., съгласно решението на Пенсионния съвет от 27 юни т. г. и на основание чл. 1, 2, 3, и 33 от Закона за подобрение положението на поборниците и опълченците, се постановява:

I. Да се прекратят от 1 юли т. г. определените в различни времена и от разни учреждения поборнически пенсии на лица, които не съвпадат в категорията на опълченци, нито на поборници:

13) на Кямиле Курал-зааде Мустафова от гр. Карлово.

 

6

Димитров, Г. Княжество България. Т. 3, с. 210.

 

Карловци, особено пък онези, които са били скрити на тавана в конака на Муста ефенди, вечно ще помнят, на чеда и внуци ще разправят, че в този конак са намерили спасението на живота си. Когато въоръжената и разгневена тълпа нападнала конака, за да избие скритите там българи, благородната ханъмка на Муста ефенди излязла без фередже на гърба срещу тълпата и спасила живота на толкова невинни душици, които днес я благославят.

 

X

Right Click

No right click