Възраждане

Заповед на Великия везир до румелийския валия от 1816 г.

Посещения: 363

 

Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Печата се по ДБИ, III, ДТДА, I (1664 - 1872). С., 1940 г., с. 57 — 58. Превод на П. Дорев.

 

337px Sadrazamlik nisanlari.svg

 

Получи се Вашето донесение, с което съобщавате, че поради смъртта на аянина на Радомирската околия, Хюсеин ага, следвало за радомирски аянин да се назначи брезнишкият аянин — капуджи-башията, Кара-Фейзи ага, обаче с неговите неправди и тирания тая околия ще бъде съсипана. Освен това Билял ага, който понастоящем управлява като аянин казаната околия, като възпитаник на починалия, е един несправедлив човек. Също и кехаята на чаушите, макар да е от знатните семейства на околията, бил бунтовник и интригант, който ще разбунтува околията и постоянно ще измъчва бедното население. По тая причина нито един от тях не би следвало да бъде назначен за аянин, а да бъде избрано някое друго честно и почтено лице, което да обича раята и бъде назначено за аянин от Вас.

Със специален такрир донесох на Негово Императорско Величество по тоя въпрос. Понеже речената околия е под Ваше управление, ще посочите също честно лице, годно да управлява и пази околията от близките роднини на Кара-Фейзи ага.

26 мухаррем 1232 г.  [16 декември 1816 г.]

 

 

X

Right Click

No right click