Османско владичество

Из Послание на Владислав III Ягело до турските гарнизони в севернобългарските земи от 1444 г.

Посещения: 4989

 

Печата се по: Документи за историята на българския народ XV-XIX век, с. 34.

Публикувано по: Текстове и документи по история на България. Съставители Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Боев.

 gerb vladislav

 

Вас, които не зачитайки християнската религия, сте завладели крепостите Шумен, Махорач (Мадара), Петреш, Варна, Каварна, Галата и други крепости в провинция Тракия (т. е. Мизия) и държите под иго и в робство християни - гърци и българи, които, за да живеят по божия закон, се отказаха от обредите на източната църква и в най-последно време при папа Евгений IV минаха от източната църква към съюза със западната, съветваме ви и ви заповядваме да върнете свободата на християните, за чието освобождение ние дойдохме тук чак от нашите кралства Полша и Унгария и с божие ръководство ще идем и още по-далеч, да предадете в ръцете на нашите войници всички, които ще служат на Бога и Римската църква, като предадете на нашата католическа власт гореспоменатите крепости и се оттеглите в Галиполи и в Азия, в древното ваше селище Анадол... ако при наличието на това послание вие продължите да не ни се подчинявате нам, които водим с успех нашата войска срещу вас, ние ще предоставим на нашите войници да ви грабят и избиват. Затова съм се заклел... да нападнем с божия помощ вас и вашия крал Амурат... и да ви преследваме и воюваме с вас като с врагове наши и на целия християнски свят.

 

pechat vladislav

 

 

 

 

X

Right Click

No right click