Османско владичество

Колективен протест на мюсюлмани и християни от Сливен

Посещения: 616

 

Публикувано по: Непокорни поданици на султана, Документален сборник, съставител: Петър Петров, С., 1995


Молба от 25 септ. 1842 г. от членове на абаджийския еснаф. - НБКМ, Ориент. отд., ф. 138, а.е. 9. Превод от османотурски на Г. Гълъбов.

Живущите в гр. Сливен мюсюлмани и раи, всички от абаджийския еснаф, се явиха в шериатския съд и изказаха молба с оплакване за нанесени им неправди, като заявиха: „В града ни пристигна елхадж Емин ага, от капуджибашиите в султанския двор, изпратен със светла буюрултия от Негово превъзходителство Саид паша, бивш мушир [маршал] в гр. Едирне със задача да закупи необходимото количество шаяк за нужното зимно облекло на султанската армия, който се тъче и изработва в [Даръ?] дере [Златоград], Ахъ-Челеби и други места. Заедно с това той е изпратен за вземане на мерки за насърчение и увеличаване на наличните тъкачни работилници. След като ни прочете гореспоменатата светла буюрултия, въпреки че доброволно заявихме, че сме готови да изпълним от душа и сърце правителствените нареждания, поменатият капуджибашия прекрати съвещанието за покупка на шаяк, за което бе дошъл, и го пренесе в своя конак, където с разни издевателства и насилия поиска да закупи шаяка на по-ниска цена. Освен това той се осмели да тормози и гнети бедната и безпомощна рая. Понеже тези негови своеволия смущават спокойствието и благоденствието на града ни, с настоящата колективна молба, която искаме да се потвърди от свещения шериатски съд и ни се издаде шериатски илям [разрешение] за подаване на един екземпляр от него на гореспоменатия маршал Саид паша, покорно измолваме от него да бъдат премахнати насилията, гнета и пакостите, които ни е нанесъл поменатият капуджибашия.“

Гореказаната просба, потвърдена с шериатски илям, се представи на Негова светлост маршала по молба на [гореспоменатите] абаджии за надлежно разглеждане. Все пак заповедта принадлежи на тогова, който има право да издава заповеди.

Елхадж хафъз Исмаил, кадия на гр. Сливен.

 

X

Right Click

No right click