Трета българска държава

Възвание на княз Александър I за встъпването му на българския престол от 27 юни 1879 г.

Посещения: 686

 

Публикувано по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

 

BG gerb1879 80 Batemberg


Ний, Александър I,

с божия милост и волята народна Княз на България обявлявами на достолюбезнийт нам българский народ,

Като положихми определената в член тридесет и четвърти на Конституцията клетва, ний встъпихми на българский княжеский престол. Всичките ни мисли и стремления са обърнати към една цел: да ся трудим за доброто и благоденствието на народът, който ни е поверил съдбите си.

Всевишний да ни помага в това.

Издаден в град Велико Търново на двадесет и седмий ден юния, в лето от рождество Христово тисяща осемстотин седемдесет и девето и от нашето княжение първо.

 

Александър

 

X

Right Click

No right click