Трета българска държава

Прокламация на княз Александър I за провъзгласяване на Съединението от 8 септември 1885 г.

Посещения: 886

 

Публикувано по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

 

Ний Александър I,
с божията милост и волята на народа
княз на Северна и Южна България!

 

С това обявявам на възлюбления ми народ, че на 6-й текущий жителите на Източна Румелия, след като свалиха бившето правителство и избраха временно правителство, провъзгласиха съединението на Източна Румелия с Княжеството и ма избраха единогласно за княз на тази страна. Като имам предвид благото на българский народ и неговото горещо желание за слиянието на двете български държави в една, и за изпълнението на неговата историческа задача, аз припознавам съединението за извършено и имам намерение отсега нататък да се наричам княз на Северна и Южна България. Като вземам на себе си управлението на тази българска страна, обявявам, че ще охранявам и гарантирам живота, имота и честта на всички мирни жители, без разлика на вероизповедание и народност. За съхранението на реда и тишината са взети всичките нужни мерки, и който ги наруши, ще бъде наказан с всичката строгост на закона. Аз се надявам, че възлюбленият ми народ от двете страни на Балкана, който посрещна това велико събитие с такава голяма радост и ентусиазъм, ще ми даде своето съдействие за укрепление на святото дело съединението на двете български държави в една, ще бъде готов да принесе за това всякакви жертви и ще употреби всичките си старания, за да съхрани единството и независимостта на нашето възлюблено отечество.

Да ни помогне бог в това велико и мъчно предприятие!

 

Издадена в старата българска столица Велико Търново, днес на 8-й септември 1885 г.

 

Александър

 

X

Right Click

No right click