Древен Рим

Възникване на трибуната

Посещения: 1870

 

(Според едно старинно предание от началото на V в. пр. Хр.)

Т. Ливий, II, 23—24, 31—33.

 

Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. II, 1976

Прочети още...

Падане на царската власт в Рим

Посещения: 1548


(Според едно твърде старинно предание, датиращо от края на VI в. пр. н. е.)

Тит Ливий,  I, 59—60

 

Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. II, 1976

Прочети още...

Реформата на Сервий Тулий

Посещения: 1772


Дионисий Халикарнаски, Римски древности, IV, 15, 6 – 18

 

Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. II, 1976

Прочети още...