Древна Гърция

Пелопонеската война

Посещения: 14206

 

Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. I, 1976

 

Обсегът на Пелопонеската война, както и причините и поводите за нея

 

Тукидид, I, 23

 

Peloponnesian war alliances 431 BC23 (1). От предишните събития Персийската (т. е. Гръко-персийската) война е най-крупното военно събитие, обаче и тя е имала бърза развръзка само след две морски битки и след две сражения по сухо.1  Настоящата война трая обаче твърде дълго време и донесе на Гърция толкова много злини, колкото тя не е изпащала никога преди това за същото време. (2) Защото никога преди това не са били опустошавани след превземането им толкова много градове било от варварите2,  било пък от воюващите партии,  а много градове, след като са били превзети, били населени от други жители.3  Никога преди това толкова много хора не били заставени да напуснат родината си и никога преди това толкова много човешки същества не са намирали смъртта си било поради самата война, било поради вътрешни междуособици. (3) Неща, за които дотогава се знаеше само от разкази, но които рядко бяха потвърждавани от опита, изгубиха сега своята невероятност. От този род бяха например земетресенията, които обхващаха голяма част от земята и я разтърсваха с необикновена сила. Сетне слънчевите затъмнения, които сега ставаха много по-често, отколкото по-рано, големите суши и настъпващият след това глад и най-сетне заразителната болест, която нанесе извънредно големи щети и покоси живота на маса човешки същества. Всички изброени по-горе бедствия се струпаха заедно през време на тази война. (4) Започнаха войната атиняните и пелопонесците, като нарушиха тридесетгодишния мир, сключен помежду им след превземането на Евбея4. (5) Аз ще изложа обаче предварително поводите и разприте, вследствие на които мирът е бил нарушен, за да не би в бъдеще някой да се пита за какво и защо е избухнала тази ужасна война между елините. (6) Най-главният и истински повод за избухването на войната, за който обаче нито дума не се е споменавало и е бил най-много прикриван, се състои според мене в това, че атиняните със своето засилване започнали да вдъхват страх на лакедемонците, с което те именно ги принудили да започнат войната. Причините обаче, които всяка една от воюващите страни привеждаше явно и които довели до нарушаването на мира и избухването на войната, били следните.

 

1Тукидид, както изглежда, има пред вид боевете при Саламин и Платея, както и двойната битка при Микале, защото иначе той не би употребил израза развръзка. В противен случай би могло да се помисли, че Тукидид има пред вид Термопилите и боя при Артемизий.
2В своята история Тукидид е разказал например разрушаването на гр. Микалес, VII, 29 от тракийските наемници, което ние даваме по-нататък.
3Такава била според Тукидид съдбата на Егина, Потидея, Скиона, Мелос и др.
4През 446 — 445 г. пр. Хр.

 

 

X

Right Click

No right click