Балканите

Света гора. Началото на XVIII в.

Посещения: 1493

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по Voyage du sieur Paul Lucas fait par ordre du Roy dans la Grèce, l'Asie Mineure, la Macédoine et l'Afrique, Τ. I. Paris, 1712, p. 265 —270

 

609px Main church Great LavraТова, което нашите географи наричат Света гора, се отнася не само за планината Атон, но за цялата планинска верига, която я свързва с Македония... Измежду двадесетте манастиpa, които се намират тук, нито един с изключение на „Света лавра" не е построен върху тази планина. Този манастир е най-големият и най-богатият от всички и може дори да се каже, че той с най-голямо право носи името „свети", което се употребява и за всички останали, защото те получават нарежданията си, както и правилата за монашеския живот от него.

Всички тия манастири приличат по-скоро на крепости, отколкото на религиозни заведения. Те са обградени със здрави стени с няколко кули или най-малкото с по една голяма кула, въоръжена с артилерия и всичко необходимо за една ожесточена съпротива. Това е една мъдра предпазна мярка срещу бандите и нападенията на корсарите, на които те са подложени от две страни. Повечето от манастирите са построени на пет или шест етажа, а жилищата и килиите са големи и многобройни, но ми се сториха лошо подредени. В същност само църквите са в състояние да доставят удоволствие. При това те са толкова красиви, че надминават това, което може да се очаква от гърците. Те са настлани с мрамор с някаква мозайка. Всички са покрити с олово, което блести на слънцето като сребро. Стените са украсени с красиви икони. В много от тези църкви има куполи до пет, подпрени от красиви колони. .

Не всички тези манастири са построени от гърците. Четири от тях признават българите за свои основатели и в тях живеят само български монаси. Други два са построени и се държат от князете на Иберия и Мингрелия; от тази нация обаче има малко монаси. Най-сетне има един манастир, който е основан от московците и казаците и в който не приемат монаси от никаква друга нация. Този последният манастир е беден. Всички останали водят началото си от времето на Константин и неговите деца, но в тези утвърждения има явно преувеличение. Надписите, които се виждат в църквите им, говорят за по-късни императори; някои споменават дори само за войводите на Влашко и Молдова...

Сред тези манастири не съществува никаква подчиненост или зависимост един от друг, така че може да се твърди, че това са различни тела от една религия, които живеят в съюз помежду си, като че не съставляват едно цяло. В центъра на тези манастири има едно градче..., където всяка събота се провежда пазар. Там се намира и резиденцията на владиката на тази област. Той обаче не разполага с никаква юрисдикция над монасите и не може да отиде да им постави някакви нареждания, освен когато го извикат. Те смятат, че имат правото да си избират да им нарежда онзи владика, който им се харесва...