Балканите

Унищожаването на Охридската патриаршия. 1767 г.

Посещения: 1475

 

Султански берат, даден на цариградския патриарх.

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по И. Снегаров. История на Охридската архиепископия — патриаршия, от падането ѝ под турците до нейното унищожаване (1394—1767). С., 1932, стр. 518—519.

 

Като се прегледа в царските архиви книгата бископос мукатаа, се намери, че бил направен деркенар1, за да бъде присъединена Охридската патриаршия с подчинените ѝ епархии към Цариградската патриаршия, че били присъединени към нея както подчинените на Охридската патриаршия, тъй и подчинените на Ипекската патриаршия, че тяхното подчинение на Цариградската патриаршия било поискано с прошение и махзар от страна на патриаршията и синода, които са молили да бъде заповядано да се запише това подчинение в техните берати, че вследствие това била издадена височайша заповед и това предложение било поместено и записано, където трябва, и затова никой никога да не смее да направи нещо противно на тази висока заповед. И ако се появи някой ден прошение и решение да се отделят Охридската и Ипекската патриаршия от Кешишхането2 и да се предадат другиму, да не се приемат.

 

Деркенарът:

 

Цариградският патриарх и пребиваващите в този благополучен гръцки синод на митрополитите подадоха подпечатано, прошение до Диван-и Хумаюн, в което казват, че от някое време някои кознетворци, смятайки охридските патриарси за търговско дело, често са ги сваляли и наместо тях са определяли други неспособни, като им вземали кредитните записи, та не само оная патриаршия е потънала в тежки дългове и достатъчни до степен да среща затруднения в управлението на работата и пазенето на законите, но явно е, че и угнетенията и притесненията, на които са попаднали подчинените тям митрополити и бедни поданици, нямайки край, ще ги доведат до едно бедно състояние и до едно положение, съвсем неустроимо и непоправимо. И тъй по искането и мнението на страдащите под Охридската патриаршия поданици, по молба на техния патриарх Арсений и по искане на подчинените нему митрополити чрез подпечатан махзар помолиха да се унищожи и заличи от книгите протоколът на тъй наречената патриаршия и съществуващата под нея лоза да се присъедини към Цариградската патриаршия с условие тази да приеме и да плаща на царската хазна... обикновения данък на онази, а Охридската патриаршия съвсем да се унищожи и ако занапред с придатък към данъка или под друг предлог се направи прошение от страна на други, за да се възобнови Охридската патриаршия, такива съвсем да не се слушат...

 

1Бележка в края на листа.
2Цариградската патриаршия.