Балканите

Образованието на албанската младеж

Посещения: 1240

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Из спомените на Исмаил Кемал бей, висш османски служител, през втората половина на XIX в. и радетел за независима Албания.

Печата се по The Memoirs of Ismail Kemal Bey. Ed. by Somerville Story. London, 1920, p. 13—14.

 

Основните съставки на образованието на младия албанец през този период се състояха от яздене, стрелба и лов. През всеки сезон аз бях изпращан да обиколя на кон вътрешността на страната, придружен от двамата ми възпитатели и от мои връстници, както и от многобройна свита. При тези случаи аз посещавах различни села и гостувах на първенците; организираха се всякакви празници, особено представлението на народни танци, които съставляваха част от младежкото образование. През ловния сезон аз често ходех на лов с кучета, тъй като всеки по-заможен човек в тези времена държеше по няколко кучета. Ходехме на лов за зайци, особено полезно като упражнение за яздене. С оръжието ходехме главно да стреляме диви патици и бекаси. През лятото пък, през месец май, отивахме горе в планините да ловим пъдпъдъци заедно с гнездата... Свитата ми се състоеше от младежи от домашните слуги и от професионални ловци. Нямаше платени висши служители. Младежите от семействата на първенците биваха прикрепяни на служба към главното семейство на областта по един съвършено почетен начин като част от тяхното образование или чиракуване. Тази практика им позволяваше да вземат участие в текущите събития, да се научат на обноски и добро държане и да се запознаят с обществените работи... Всички тези младежи бяха облечени в национален костюм от богато избродиран плат или кадифе и въоръжени с пистолети и ятагани със сребърни дръжки, които те носеха в бродирани кожени колани. Повечето от тях притежаваха собствени ездови коне, а бейовете ги даряваха с оръжие или подобни предмети по време на празници.

X

Right Click

No right click