Балканите

Рударството през XVI в.

Посещения: 352
 
 
Публикува се по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.
 
Сведения на френския лекар и естественик
Пиер Белон за мините в Сидерокапса.

Belon Pierre 1517 1564

  

Печата се по В. Николаев. Големи минни предприятия с български работници в Европейска Турция през XVI в. В: Рударството в Югозападна България и Югоизточна Македония. С., 1953, стр. 143-150.
 
 
Die verschiedenen Arten der FahrungСидерокапса е разположена в Македония, близо до Сърбия. Ние мислим, че това е същото място, за което Диодор е писал, че Филип, бащата на Александър Велики, накарал най-напред да се излеят златни филипинки, след което Кренидас бил намерил мините и започнал тяхната експлоатация, като добавя, че от това време те всяка година давали по хиляда таланта злато, а дори и много повече... Металите, които се добиват в Сидерокапса, са причина хората, които ги добиват, да са се настанили тук и чрез това са увеличили нейното население. Те са създали тук прекрасни паркове и овощни градини, при това навсякъде има вода, което много улеснява градинарството и всички лозя от околностите са много добре гледани... Онези, които живеят при мините на Сидерокапса, са цяла сбирщина и говорят на различни езици, като славянски, гръцки и албански. Работниците рудари, които работят сега тук, принадлежат повечето към българската нация... Ние се спряхме малко по- дълго време в Сидерокапса, за да разгледаме мините, а и защото имахме желание да научим по какъв начин златото се добива от жилата... Мините на Сидерокапса донасят една твърде голяма сума злато и сребро на турския император, защото онова, което султанът получава ежемесечно за себе си, без да се брои заплатата на работниците, представлява една сума от осемнадесет хиляди златни дуката, а понякога и до тридесет хиляди — някога повече, някога по-малко. Рентиерите ни разказваха, че не помнят мините от петнадесет години да са дали по-малък доход от девет до десет хиляди златни дуката на месец като данък на казания султан... Добиването на металите в чист вид тук става чрез труда на албанци, гърци, евреи, власи, черкези, сърби, а също и на турци... Редът и придобитият опит и тук се използват между рударите и се съблюдават, както в другите страни. А този, който отделя среброто и златото чрез киселина, беше християнин — арменец. Названията, които те днес употребяват в Сидерокапса, за да означат металните понятия, не са нито гръцки, нито турски, защото германците, които отскоро започнаха да работят в гореказаните мини, са научили жителите да наричат нещата, свързани с металистиката, със земята, както и минните инструменти, по немски, което чуждите за германците работници, както българите, така и турците, са възприели. Работниците се различават от онези в Германия. Те имат обичай да работят цялата седмица, като почват от понеделник и свършват в петък вечерта, понеже евреите нищо не работят в събота.