Балканите

Търговията на Сърбия

Посещения: 116


Доклад на английския консул в Белград полковник Ходжиз до Палмерстон. 14. XII. 1837 г.

Публикува се по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по Contrasts in Emerging Societies. Readings in the Social and Economic History of South-Eastern Europe in the Nineteenth Century. Ed. D. Warriner. Bloomington, 1965, p. 300—302.

 

Търговията със свине е извънредно голяма и важна за Сърбия и представлява основният предмет на стопанството на страната. И най-бедният селянин е притежател на няколко от тези животни, за които отделя много време и грижи, с голям ущърб за другите селскостопански занимания. Овцете и воловете даже са лишавани от храна през зимните месеци, тъй като целият фураж и друга храна се дават на обширните стада свине, които покриват страната.

В резултат на това сръбското правителство се опита да прокара закон, ограничаващ броя на свинете във всяко семейство, но той не беше приложен. Убеждението, че от тази търговия се изкарват най-големи печалби, преобладава до такава степен, че сръбското селячество продължава да се занимава с нея, и съществуват опасения, че един опит да се наложи подобен закон би довел до въстание.

Търговията със свине се води изключително с австрийските търговци, които идват в Сърбия през пролетта на всяка година за тази цел. Продажбата се осъществява в сезона, когато прасетата са още слаби; всяко от тях тежи по 80—100 фунта.1 След дълго пазарене се осъществява покупката от сръбския селянин. Цената, по която обикновено се споразумяват, варира от 70 до 80 пиастра чифта. Плащането се извършва, като австрийските търговци дават разписки за Виена или Пеща за два месеца след датата, но те рядко се изплащат, когато настъпи срокът на платежа, а най-често изобщо не се изплащат.

Броят на свинете, внасяни от различни части на Сърбия и Австрия, е 225 000 годишно. Износното мито върху свинете представлява главният приход, получаван от търговията на Сърбия. Митото, плащано от продавача, е 10 пиастра и 20 пари чифта. Съществува също таксата в размер от 3 пиастра върху лодката, с която всяко село ги превозва; тези лодки са в състояние да поберат 80 до 100 животни.

Митото, плащано в Австрия върху вноса, е 33 пиастра на чифт освен таксите, вземани от митническите чиновници. Тези мита се плащат от купувача...

Извлечение от вносната и износната търговия на Сърбия:

 

Внесени стоки
Откъде
Изнесени стоки
Накъде
тютюн
Турция
свине (222 000 глави)
Австрия
енфие
Пеща
вълна (9700 фунта)
желязо
Босна
лой (550 000 фунта)
сол
Влашко
восък (880 000 фунта)
бакалски стоки
Триест
мед (440 000 фунта)
вълнени произв.
Австрия
кожи—всякакъв вид (760 000 бр.)
ленени платна
Австрия                
рога (300 центнера2)
ориз
Румелия
коприна (7000 фунта)

 

11 английски фунт — 0,453 кг.
21 английски центнер — 50,8 кг.