Балканите

Из сръбската конституция от 1838 г.

Посещения: 625


Публикува се по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по Сборникъ закона и уредба и уредбены указа изданы у княжеству Србском. Τ. I. Београд, 1940, стр. 1—13.

 

1. Съгласно органическия устав, който давам1 на сръбския народ, на тебе2 и на твоето семейство се дарява княжески сан в знак на награда за твоята вярност и преданост и в съответствие с царския берат, който ти получи по-рано...

6. Ще бъде образуван и създаден съвет от старейшините и най-влиятелните сърби. Броят на членовете на този съвет ще бъде 17 души, един от които ще бъде председател.

11. Не може да се издава никаква заповед и не може да се събира никакъв налог, преди да бъдат предварително одобрени и утвърдени от съвета.

17. Тези 17 членове на съвета не могат да бъдат отстранявани безпричинно, докато пред Моята Висока порта не се докаже вината им в някакво престъпление или нарушение на законите и постановленията на страната.

45. Тъй като търговията на Сърбия е свободна, всеки сърбин може да се занимава свободно с търговия и никога няма да се налага и най-малко ограничение върху тази свобода, освен ако князът в съгласие със съвета на страната не сметне за нужно временно да ограничи някой предмет на търговията.

46. Всеки сърбин, съобразявайки се със законите на държавата, е пълен стопанин: той може да продава собственото си имущество и собственост, да разполага с тях по своя воля и да ги предава по завещание.

49. Всякакъв вид отработъчна повинност (кулук) се отменя в Сърбия и не може да бъде налагана на никой сърбин.

59. Тъй като спахилъците — тимари и зиамети — в Сърбия са отменени, то този стар обичай не може никога да бъде въведен наново.

 

1Султан Махмуд II.
2Милош Обренович.

 

X

Right Click

No right click