Източен въпрос

Собственоръчни бележки на император Николай I по Източния въпрос. Началото на 1853 г.

Посещения: 2410

 

Печата се по А. М. Зайончковский. Восточная война, 1853—1856. Приложения. СПб., 1908, стр. 357—358.

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

 

Franz Krger Portrait of Emperor Nicholas I WGA12289Какви трябва да бъдат нашите цели?

1. Репарации.
2. Гаранции за бъдещето. Каква форма да вземат?
3. Съхраняване на положението такова, каквото е било. Възможно ли е това?

Какви са средствата за постигане на нашите цели?

1.    Преговори:
а)    чрез писма;
б)    чрез изпращане на мисия. Преимущества и недостатъци.
2.    Заплашване чрез отзоваване на нашата мисия. Недостатъци.
3.    Със сила:
а)    обявяване на война. Недостатъци;
б)    изненада чрез окупиране на княжествата. Недостатъци;
в)    изненадващо нападение върху Константинопол. Преимущества, недостатъци. Възможности за успех.

Вероятни резултати:

1.    Турция ще отстъпи.
2.    Няма да отстъпи; разрушаване на Константинопол.
3.    Разгромената турска армия сe оттегля към Галиполи и Енос.
4.    Окупация на Дарданелите.
5.    Французите изпращат флота и експедиционна сила. Конфликт с тях.
Възможности за успех; вероятни препятствия:
6.    Ние имаме преимущество, Константинопол и Дарданелите са в наши ръце, турската армия е разгромена.
7.    Падане на Османската империя.
8.    Следва ли да я възстановим и какъв е шансът за успех?
10.  С какво би трябвало да бъде заменена?
а)    да запази цялата си европейска територия. Невъзможно;
б)    да запази Константинопол и Дарданелите. Недостатъци;
в)    само Константинопол — невъзможно;
г)    разделяне на независими провинции;
д)    възстановяване на Византийската империя;
е)    присъединение към Гърция. Невъзможност и на двете.
ж)    разделяне между Нас, Австрия, Англия и Франция;
з)    какво да се прави с Константинопол;
и)    най-добрият от всички лоши изходи:
а)    княжествата и България до Кюстенджа — на Русия;
б)    Сърбия и България — независими;
в)    бреговете на архипелага и на Адриатика — на Австрия.
г)    Египет — на Англия; може би Кипър и Родос;
д)    Крит — на Франция;
е)    островите на архипелага — на Гърция;
ж)    Константинопол — свободен град; на Босфора — руски гарнизон; на Дарданелите — австрийски гарнизон;
з)    пълна свобода на търговията;
и)    турска империя в Мала Азия.

 

X

Right Click

No right click