Османска империя

Стопанското положение на Османската империя през 70-те години на XIX в.

Посещения: 41

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Докладна записка на В. Пресел „Нашите интереси в Източния въпрос“. Септември 1877 г.

Печата се по Извори за българската история. Τ. XVIII. Немски извори за българската история. Τ. I (1875 — 1877). С., 1973, стр. 151 — 154.

Прочети още...

Еничарите и реформите на Селим III

Посещения: 55

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Из трактата на челеби Мустафа паша, виден държавен деец и привърженик на Селимовите реформи. 1804 г.

Печата се no W. Wilkinson. Tableau historique, géographique et politique de la Moldavie et de la Walachie. Paris, 1821, p. 287—288, 317—319.

Прочети още...

Хатихумаюн на султан Селим III за необходимостта от реформи в армията 1796 г.

Посещения: 294

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се но Е. Z. Karal. Sultan Selim III'  ün Hatt-i Humayunlari. Nizam-I cedid (1789—1807 Ankara, 1946, s. 58.

Прочети още...

Описание на феодалното устройство на Османската държава през средата на XVII век от Али Чауш от София

Посещения: 617

 

Публикува се по Турски извори за историята на правото по българските земи, т. I, съст. Г. Гълъбов, С., 1961

Превод на Борис Н. Ачков

Прочети още...

Закон за земята от 1609 г.

Посещения: 378

 

Публикува се по Турски извори за историята на правото по българските земи, т. I, съст. Г. Гълъбов, С., 1961

Превод на Гълъб Д. Гълъбов

Прочети още...

Сведения за феодалното устройство на Османската държава в кануннамето на Айни Али от началото на XVII век

Посещения: 284

 

Публикува се по Турски извори за историята на правото по българските земи, т. I, съст. Г. Гълъбов, С., 1961

Превод на Гълъб Д. Гълъбов

Прочети още...