Османска империя

Хатихумаюн. 18. II. 1856 г.

Посещения: 936

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се пo G. Young. Corps de Droit Ottoman. Oxford, 1905—1906. V. II, p. 4—9.

Прочети още...

Унищожаването на еничарския корпус

Посещения: 3148

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по R. Walsh. A Residence at Constantinople during a Period including the Commencement, Progress and Termination of the Greek and  Turkish Revolutions. London, 1838, v. II, p. 509—517.

Прочети още...

Дезертьорство

Посещения: 563

 

Публикувано по: Непокорни поданици на султана, Документален сборник, съставител: Петър Петров, С., 1995

Прочети още...