Египет

Мистериозните нашественици от Изтока. Ролята на хиксосите в историята на Древен Египет.

Написана от Октай Стефанов
Посещения: 952
 

Статията е публикувана в списание "Времена", бр. XVI

 
НАЧАЛОТО. НАШЕСТВИЕТО НА ЧУЖДОЗЕМЦИТЕ

 

hicsosiИзтощената икономически страна, лишена от работещ правителствен център и държавна администрация, става лесна плячка за чуждоземни врагове. В края на XIII династия, около 1675 г.пр.н.е.1, от Предна Азия, в Делтата нахлуват пълчища, вероятно от семитски произход. Те напомнят на нашествениците, които още в доисторическите времена налагат своето силно влияние върху езика на египтяните.2

Завоевателите, наричани обикновено хиксоси, според Йосиф Флавий, който се позовава на Манетон, оставят в Египет толкова малко паметници, че дори тяхната национална идентичност предизвиква най-различни мнения и ожесточени спорове в научните среди. Това е и причината продължителността и характерните особености на тяхното господство да останат бели петна в историята.

Прочети още...

Египет. От IV хил. пр. н. е. до завладяването на царството от персите

Посещения: 2582

 

Публикувано по: П. Барсело, М. Тачева, П. Делев, История на древните общества, С., 1992

 

Старото царство
 

EgyptianPyramidsandSphinx2006Преходът към основаваща се на земеделие и скотовъдство произвеждаща икономика се осъществил в долината на р. Нил още през VI хилядолетие пр. н. е. В течение на хиляди години многобройни поколения египетски селяни водели трудна и упорита борба с пустинните пясъци, с непроходимите бодливи акациеви храсталаци и обраслите с тръстика блата, за да ги превърнат постепенно в обработваеми земи. Всяка година през лятото, в резултат на проливните сезонни дъждове в Централна Африка водите на Нил прииждали и заливали за около два месеца по-голямата част от долината, оставяйки след оттеглянето си тънък слой напоена тиня, на която египетската земя дължи своето изключително плодородие. Но освен източник на живот и плодородие придошлите води на реката били и разрушителна стихия, която често унищожавала съграденото с много труд от хората. С течение на времето древните египтяни започвали да изграждат за предпазване на нивите си от речните разливи защитни диги от пръст, през които пропускали само толкова вода, колкото била необходима, за да се напои земята и да се отложи върху нея благодатната нилска тиня. За напояване на по-високо разположените терени отбивали речните води по специално устроени канали, с други отводнителни канали пък пресушавали заблатените райони. Цялата икономика на древен Египет била зависима от иригационните съоръжения и въпреки че тяхното изграждане и поддържане изисквало огромен разход на труд, щедрата нилска земя се отплащала пребогато с даровете на своето плодородие. С увеличаването на площта на култивираните терени, около многобройните локални иригационни системи постепенно нараствала и гъстотата на населението в Нилската долина.

Прочети още...

Морските народи

Написана от Любомир Грозданов
Посещения: 3831

 

bitka morskiХIII век преди Христа. Цивилизацията на древния Изток процъфтява. Благосъстоянието и просперитета на народите от Предна Азия са осигурени от порядъка и спокойствието, наложени и грижливо пазени от двете велики сили на епохата - Египет и Хетското царство. В политически и военен аспект съществува равновесие на силите, което гарантира траен мир, а от там - и стопански разцвет на региона. Международната и вътрешна  търговия усилено се развива, което носи огромни богатства на страните и отделните градове; занаятчийското производство е в разцвет; земята ражда обилни реколти. Енергията на народите е впрегната в мирен и съзидателен труд. Изтокът тъне в благоденствие. Нищо не предвещава скорошен катаклизъм.

Всъщност, още към втората половина на века се усеща ледения повей на урагана, който ще връхлети малко по-късно от Запада....

Прочети още...
X

Right Click

No right click