Византия

Ранновизантийски период (527 - 610)

Посещения: 17580

 

Петър МутафчиевSimple Labarum2.svg

Из "Лекции по история на Византия"

 

Юстиниан I (527 - 565)

 

Meister von San Vitale in RavennaЮстиниан бил роден в с. Ведериана в областта Дардания, около горното течение на р. Вардар. Точното място на това село не се знае още. Годината на неговото рождение се счита 483 (Кулаковский, 5), тъй че при възцаряването си той вече бил над 40-годишна възраст. За произхождението на Юстиниан до осемдесетте години на миналия век се приемаше известието на едно житие, според което той бил от славянско потекло. Неговото славянско име било Управда, баща му се наричал Изток, майка му Биленица, а сестра му Лада. Английският учен Джеймс Вгусе в изследването си The life of Justinian by Theophilus (Engl. Hist. Rewiew, 1887, № 8) доказа, че това житие е фалшиво и съчинено от далматинския учен Йоан Марнавич, който живял в края на XVI и началото на XVII в. За причина на фалшификацията навярно ще трябва да е повлияло съображението, че земите, от които произхождал Юстиниан, по-късно се явяват чисто славянски. Преглед на заключенията, до които бе дошъл Брайс, се даде по-късно от руския учен Васильев (О славянском произхождении Юстиниана. Византийский временник, I, 1894). Най-ценното изследване пък за епохата на Юстиниан е това на парижкия професор Ch. Diehl, Justinien et la civilisation byzantine au VIe siècle. Paris, 1901.

Рядко в историята на човечеството има епоха тъй богата с вътрешни явления и външни събития като царуването на Юстиниан. Рядко са и епохите, чието общо значение и последици са тъй големи и решаващи, както времето на тоя източен император. Неговото продължително царуване от 527 до 565 г., като се вземе предвид освен това и времето, когато той при Юстин имал решаващо влияние в държавните работи, заема почти половин век. Царуването на неговите трима непосредствени наследници във всяко отношение образува продължение, завършек или ликвидация на идеите или предприятията, които той сам бе започнал. От друга страна царуването на Анастасий и Юстин може най-добре да се оцени само като подготовка за широката държавна дейност на Юстиниан.

Вземем ли предвид всичко това, на Юстиниановото време ще трябва да се погледне не като на едно обикновено царуване, ограничено в датите на неговата коронация и смърт, а като на една епоха, която трае близо цял век и която по важност стои на първо място в историята на Източната империя.

Оттук вие ще разберете защо трябва да се спра на него повече и по-подробно. За по-голяма прегледност аз ще разгледам поотделно най-напред външните, а след това и вътрешните събития от Юстинианово време, макар те в подробностите си да се преплитат, макар от друга страна тяхното обяснение да е възможно само като се има предвид целокупната дейност на тоя император.

X

Right Click

No right click