Милен Петров

Милен Петров

Роден съм през 1997 в град Варна. Завършил съм езикова гимназия (ГПЧЕ „Йоан Екзарх“), с френски/английски език, а в момента изучавам и немски език. През 2016 започнах да следвам специалност „История“, в СУ „Св.Климент Охридски“.

Интересът ми към тази научна област се зароди най-вече в гимназията, за което трябва да благодаря на моята учителка по история – Петранка Костадинова. Не мога да отрека и влиянието на родовата памет – повечето ми предци са участвали във войните за национално обединение. Въпреки това интересите ми далеч не са в сферата на българската история.

Темите, от които се интересувам са свързани с Централна Европа в периода на Новото време. По-конкретно – история на Свещената римска империя - от края на Средните векове, до създаването на Германската империя и нейното разпадане през ноември 1918 г. В този период основните теми, с които се занимавам са Реформацията, селските бунтове от 1524-1526 г., 30-годишната война, войните за наследствата през XVIII век, икономическото развитие на германските земи oт началото на XIX век, процесите на обединение през XIX век и участието на Германия и Австро-Унгария в Първата световна война. Също така специален интерес за мен представлява хералдиката в Свещената римска империя.

Смятам, че историята е изключително важна наука, към която изследователят трябва да подхожда отговорно и с ясното съзнание, че е нужно да даде възможно най-доброто от себе си, без да позволява на външни фактори да оказват влияние върху преценката му, доколкото това е възможно.

В бъдеще планирам да концентрирам усилията си към по-подробно изследване на проблемите на Свещената римска империя, най-вече в периода на ранното ново време. Това, разбира се, няма как да се случи без съответното университетско образование – след завършване на бакалавърска степен, смятам задължително да продължа със следващите научни стъпки – магистратура и докторантура.

X

Right Click

No right click