Цезар като държавник и пълководец

26-09-2016 Hits:768 Древен Рим

  Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. II, 1976

Read more

Предсмъртното слово на Стефан Велики към…

15-12-2016 Hits:566 Балканите

  Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в. Печата се по Dimitrie Cantemir. Bucharest, 1973, p. 246 — 248.

Read more

Заповед № 00330 на НКВД на СССР

29-07-2016 Hits:485 СССР

  На 17 февруари 1942 година излиза заповед № 00330 на НКВД на СССР „За организиране на отдел „Производство на военна продукция" към УИТК1 на ГУЛАГ на НКВД на СССР", в...

Read more

За буквите

26-05-2017 Hits:344 Литература

  ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР   Черноризец Храбър е старобългарски книжовник, творил в края на IX и началото на X в. Поради голямата му начетеност някои автори са склонни да го отъждествяват с цар Симеон...

Read more

Април 1876. Спомени. IV Революционен окр…

08-05-2017 Hits:295 Османско владичество

  "АПРИЛ 1876. Спомени" Сборникът е посветен на 110-годишнината от Априлското въстание   Подбор и редакция: Светла Гюрова, Тихомир Тихов, Елисавета Миладинова   Пловдив, Перущица, Батак, Брацигово

Read more

Морските народи

12-07-2016 Hits:1246 Египет

  Любомир Грозданов   ХIII век преди Христа. Цивилизацията на древния Изток процъфтява. Благосъстоянието и просперитета на народите от Предна Азия са осигурени от порядъка и спокойствието, наложени и грижливо пазени от двете...

Read more

Чудото на св. Георги с българина

30-05-2017 Hits:609 Литература

Старобългарският исторически разказ „Чудото на си. Георги с българина“ е бил написан през X в. Известен е по различни преписи. Напоследък бе издаден въз основа на пролог от XIV-XV в...

Read more

Из школските поучения на древните египтя…

07-02-2017 Hits:494 Египет

  Преводът е направен от Хрестоматия по истории древнего Востока, стр. 55 сл. (под ред. на акад. В. В. Струве и Д. Г. Редера), М., 1963 г.р и от Ad. Erman...

Read more

Парижки мирен договор от 10 февруари 176…

09-05-2017 Hits:282 Дипломация

  С този договор се уреждат отношенията след 7-годишната война (1756—1763) и се потвърждават Вестфалските, Утрехтския и др. договори. Публикува се по: Международни актове и договори (1648 - 1918), съст. доц. Слава...

Read more

Изложение на брата Райнер за катарите и …

14-12-2016 Hits:720 Европа

  Публикувано по: ЛИБИ, Т. IV, С., 1981 Увод, превод и бележки: Б. Примов

Read more

Договор между Царство България и Дубровн…

07-08-2016 Hits:756 Втора българска държава

  Договорът е търговски и военен. Дава важни сведения за наличието на български търговци в чужбина, условията за търговия в българските земи и политическата обстановка. Пази се в Дубровник. Превод на...

Read more

Четири дни срам. Крал Милан и Сръбско-бъ…

13-09-2016 Hits:3205 Балканите tibaramov

  Публикува се по "Политикин забавник" - "Четири дана срамоте", Душко Лопандић   „На тази война отидохме като селяни на сватба”, отбелязва маршал Живоин Мишич1, тогава поручик. А първият сръбски крал след Неманичите...

Read more

Асирия - първата световна империя

01-08-2016 Hits:4825 Асирия

    Любомир Грозданов     Въведение   Няма  държава в Древния свят, която да води такива мащабни, постоянни войни, да посвещава всичко на развитието на военното дело и да е в такава степен обладана от войнишки...

Read more

Из съчиненията на Прокопий Кесарийски

21-10-2016 Hits:478 Хроники и историография

  Публикувано по: Подбрани извори за историята на Византия, Христоматия, С., 1963Съставител: Димитър Ангелов

Read more

posledni puplikacii

Orlai perenyine
Юли 20, 2017
in Средна и Източна Европа
Публикува се по: Матиаш Унгер/Ото Саболч, История на Унгария, С., 1968 Превод: Марта Бур…
Boris I de Bulgaria
Юли 18, 2017
in Първа българска държава
Публикувано по: П. Петров, В. Гюзелев, Христоматия по история на България, т. I, 1978
Crown of Saint Stephen.svg
Юли 13, 2017
in Средна Европа
Публикува се по: Матиаш Унгер/Ото Саболч, История на Унгария, С., 1968 Превод: Марта Бур
Old Geat Bulgaria bg.svg
Юли 13, 2017
in От древността до 681 г.
Публикувано по: Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. I, 1976
Alboins Italy it
Юли 13, 2017
in От древността до 681 г.
Публикувано по: Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. I, 1976