Възвание на Софроний Врачански към бълга…

07-01-2017 Hits:409 Османско владичество

  Печата се по В. Д. Стоянов. Исторически материали по нововъзраждането на българский народ, ПСп, VI, 1883, с. 142 144.

Read more

Забележителни мъже и жени пирати

19-03-2017 Hits:346 Колониална Америка

  Хайнц Нойкирхен Из "Пиратите"   Забележително явление в историята на пиратството бил без съмнение майор Стид Бонит, който известно време живял на борда на пиратския кораб на Тийч като съучастник и другар на...

Read more

Наследството на Зороастър

26-02-2017 Hits:1680 Други религии

  Публикувано с разрешението на Древен Изток   Някога,  много отдавна, в североизточната част на Древна Персия (областта, където днес се срещат границите на Иран, Таджикистан, Пакистан и Афганистан) живял Заратуштра, син на...

Read more

Сараево, 1914 г.

26-01-2017 Hits:617 Първа световна война

  Из "Атентати, които трябваше да променят света", Вацлав Боровичка   Потънал в полумрак двор. От едната страна грамада нахвърляни сандъци, а от другата — осветени прозорци на печатница. В дъното дълга ниска...

Read more

Селищна система в Угарит през късната бр…

19-08-2016 Hits:474 Древният Изток

  Мария Аврамова   В днешна Северна Сирия, недалеко от брега на Средиземно море, на 11 км северно от древна Лаодикея (дн. Латакия) се намира селищната могила Рас Шамра (фиг.1). Археологическите разкопки, започнати...

Read more

„Христос не се е смял...” Ракурси на сре…

12-02-2017 Hits:574 Християнство kristiyan kovachev

  Теоретическа обосновка   Кристиян Ковачев   Ако на небето не е позволено да се смееш,аз не искам да отида там. Мартин Лутер (1483-1546)

Read more

Междусъюзническата война 1913 г. Пренар…

11-01-2017 Hits:572 Балканите

  Кирил Алексиев   Създаването на Балканския съюз безспорно е от изключително значение за международните отношения от началото на ХХ в. За пръв път балканските нации успяват да намерят достатъчно аргументи и политическа...

Read more

Из речта на Демостен „За венеца"

30-01-2017 Hits:348 Македония/Елинизъм

  Demosth., Or. 18: Из речта на Демостен „За венеца" Публикувано по: П. Барсело, М. Тачева, П. Делев, История на древните общества, С., 1992 г.

Read more

Управлението на тридесетте тирани в Атин…

15-03-2017 Hits:354 Древна Гърция

  Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. I, 1976

Read more

Цезар като държавник и пълководец

26-09-2016 Hits:728 Древен Рим

  Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. II, 1976

Read more

Печенежки нападения, земетресения и глад

19-11-2016 Hits:395 Византийско владичество

  От Йоан Скилица Превод на В. Тъпкова-Заимова в ГИБИ, VI, с. 298 301, от Skylitzes-Cedrenus- II, с. 484—518.

Read more

Из "Тактика" на Лъв VI Философ

21-10-2016 Hits:450 Военно дело

  Публикувано по: ГИБИ, т. IV, С., 1961 г. Превод Г.  Цанкова-Петкова

Read more

Ото Скорцени

23-01-2017 Hits:753 Германия

  Василий Веденеев "Тайните на Третия райх" Ото Скорцени (1908-1975) е най-известният в света командир на диверсионно спецподразделение на Главното управление по имперска безопасност на нацистка Германия. Знае се, че почти всичко планирано...

Read more

Диалогът между България и ФРГ - мост меж…

09-01-2017 Hits:521 Съвременна история

  Мирена Митова   В средата на 60-те години на XX в. в международната политика започват процеси, който благоприятстват осъществяването на контакти между двата противопоставящи се военнополитически и икономически блока в периода на...

Read more

Идеята за приемствеността в средновековн…

22-11-2016 Hits:583 Втора българска държава

  Иван Дуйчев   До преди около четвърт век, когато се говореше за Търново през средновековието, разглеждаше се изключително историята на града като столица на Второто българско царство, ще рече през периода от...

Read more

posledni puplikacii

360px Constitution de 1791. Page 1 Archives Nationales AE I 10 1
Юни 21, 2017
in Дипломация
Публикува се по: Международни актове и договори (1648 - 1918), съст. доц. Слава Стефанова
Default Image
Юни 20, 2017
in Първа българска държава
Публикувано по: П. Петров, В. Гюзелев, Христоматия по история на България, т. I, 1978
Einhard
Юни 20, 2017
in Първа българска държава
Из съчинението на франкския писател Айнхард "Животопис на Карл Велики" Превод на Стр.…
Rumeli Kazaskeri
Юни 16, 2017
in Османско владичество
Публикува се по: Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III
Stephan Gerlach 26.12.1546 30.1.1612
Юни 12, 2017
in Османско владичество
Публикува се по: Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III