izvori

 

 

Родна история

Гибелта на византийския император Никифор I Геник в България

 

Този анонимен разказ за събитията в България през лятото на 811 г. е озаглавен "За император Никифор и как оставил костите си в България". Съхранява се в библиотеката на Ватикана.

Превод на Ив. Дуйчев в ГИБИ, т. IV, София, 1961, с 11-15.

Прочети още...

Битката при Черномен (1371 г.) и нейните последици

 

Из „Българска хроника“

 

Безименната „Българска хроника“, съставена в началото на XV в., описва нашествието на османските турци на Балканския полуостров. Обхваща събитията от 1296 до 1417 г. Запазена е по препис от XVI в. Превод на Ив. Дуйчев, СБК, II, с. 266 — 275, от J. Bogdan, Ein Beitrag zur bulgarischen und serbischen Geschichtschreibung, Archiv f. slav. Philologie, XIII, 1891, c 526 — 536.

Прочети още...

Османските турци завладяват Търново

 

Текстът е от "Похвално слово за Евтимий" от Григорий Цамблак. Превод на В. Киселков, Митрополит Григорий Цамблак. София, 1945, с. 51-53.

Публикувано по: Текстове и документи по история на България. Съставители Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Боев.

Прочети още...