izvori

 

 

Родна история

Гибелта на византийския император Никифор I Геник в България

 

Този анонимен разказ за събитията в България през лятото на 811 г. е озаглавен "За император Никифор и как оставил костите си в България". Съхранява се в библиотеката на Ватикана.

Превод на Ив. Дуйчев в ГИБИ, т. IV, София, 1961, с 11-15.

Прочети още...

Битката при Черномен (1371 г.) и нейните последици

 

Из „Българска хроника“

 

Безименната „Българска хроника“, съставена в началото на XV в., описва нашествието на османските турци на Балканския полуостров. Обхваща събитията от 1296 до 1417 г. Запазена е по препис от XVI в. Превод на Ив. Дуйчев, СБК, II, с. 266 — 275, от J. Bogdan, Ein Beitrag zur bulgarischen und serbischen Geschichtschreibung, Archiv f. slav. Philologie, XIII, 1891, c 526 — 536.

Прочети още...

Османските турци завладяват Търново

 

Текстът е от "Похвално слово за Евтимий" от Григорий Цамблак. Превод на В. Киселков, Митрополит Григорий Цамблак. София, 1945, с. 51-53.

Публикувано по: Текстове и документи по история на България. Съставители Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Боев.

Прочети още...

Походът на граф Амедей VI Савойски срещу българското черноморие през 1366 — 1367 г.

 

Из „Савойска хроника"

 

Хрониката е съставена от Йохан Сервион през 1464 — 1465 г. според една стара редакция от 1417 — 1420 г. Въпреки своя белетристичен характер и множеството грешки тя е ценен извор за похода на граф Амедей VI Савойски против България през 1366 — 1367 г. Превод на В. Гюзелев от Monumenta historiae patriae — scriprores, I, Aug. Taurinorum, 1840, col. 299 — 318.

 

Публикувано по: П. Петров, В. Гюзелев, Христоматия по история на България, т. II

Прочети още...

България през царуването на Иван Александър (1331-1371)

 

Публикувано по: П. Петров, В. Гюзелев, Христоматия по история на България, т. II

 

I. Възкачване и укрепване на Иван Александър на българския трон

 

Из „История“ на Йоан Кантакузин

Превод на Л. Йончев от Cantacuzenus, цит. съч., I, с. 458 — 470, 504 — 505, 507 — 511; II, Bonnae, 1831 с. 88 — 92, 336 — 339.

Прочети още...

Зографска грамота на Иван Александър от 1342 г.

 

Дарствена грамота на Зографския манастир за с. Хантак, в поречието на Долна Струма, тогава във Византия. Пази се в Зограф. Превод на Ив. Дуйчев, СБК, И, с. 72—76, от БСМ, с. 587—590.

Публикувано по: П. Петров, В. Гюзелев, Христоматия по история на България, т. II

Прочети още...