izvori

 

 

Родна история

Походът на граф Амедей VI Савойски срещу българското черноморие през 1366 — 1367 г.

 

Из „Савойска хроника"

 

Хрониката е съставена от Йохан Сервион през 1464 — 1465 г. според една стара редакция от 1417 — 1420 г. Въпреки своя белетристичен характер и множеството грешки тя е ценен извор за похода на граф Амедей VI Савойски против България през 1366 — 1367 г. Превод на В. Гюзелев от Monumenta historiae patriae — scriprores, I, Aug. Taurinorum, 1840, col. 299 — 318.

 

Публикувано по: П. Петров, В. Гюзелев, Христоматия по история на България, т. II

Прочети още...

България през царуването на Иван Александър (1331-1371)

 

Публикувано по: П. Петров, В. Гюзелев, Христоматия по история на България, т. II

 

I. Възкачване и укрепване на Иван Александър на българския трон

 

Из „История“ на Йоан Кантакузин

Превод на Л. Йончев от Cantacuzenus, цит. съч., I, с. 458 — 470, 504 — 505, 507 — 511; II, Bonnae, 1831 с. 88 — 92, 336 — 339.

Прочети още...

Зографска грамота на Иван Александър от 1342 г.

 

Дарствена грамота на Зографския манастир за с. Хантак, в поречието на Долна Струма, тогава във Византия. Пази се в Зограф. Превод на Ив. Дуйчев, СБК, И, с. 72—76, от БСМ, с. 587—590.

Публикувано по: П. Петров, В. Гюзелев, Христоматия по история на България, т. II

Прочети още...

България при Михаил III Шишман (1323-1330)

 

Публикувано по: П. Петров, В. Гюзелев, Христомаия по История на България, т. II, 1978

 

Българо-византийските отношения при Михаил Шишман (1323 — 1330)

 

Из „История" на Йоан Кантакузин

Превод на Л. Йончев от Cantacuzenus, цит. съч., I, с. 175 — 182, 298 — 300, 323 — 329, 340 — 341.

Прочети още...

Цар Теодор Светослав. Отношения с Византия и Златната Орда


Из „История“ на Георги Пахимер

 

Превод на М. Войнов от G. Pachymeres, цит. съч., II, с. 57, 264—267, 406—409, 445—448, 480—481, 558—559, 561, 601, 606, 628—629.

Публикувано по: П. Петров, В. Гюзелев, Христомаия по История на България, т. II, 1978

 

Прочети още...

Договор между Царство България и Дубровнишката република от юни 1253 г.

 

Договорът е търговски и военен. Дава важни сведения за наличието на български търговци в чужбина, условията за търговия в българските земи и политическата обстановка. Пази се в Дубровник. Превод на Ив. Дуйчев, СБК, II, с. 47—54, от Г. А. Ильинский, ГБЦ, с. 155—159.

Публикувано по: П. Петров, В. Гюзелев, Христоматия по история на България, т. II

Прочети още...

Хроника на монаха Алберих от манастира „Троа Фонтен“

 

Публикувано по ЛИБИ, Т. IV, С., 1981 г.

Превод и увод: Стр. Лишев

 

Монахът Алберих от манастира „Trois Fontaines“ (Châlons sur Marne, Франция) написал през първата половина на XIII в. една световна хроника, където като в пъстра мозайка са поместени материали от множество отделни автори.

Прочети още...

Цар Калоян загива при Солун

 

Йоан Ставракий живял през XII—XIII в. и е бил дякон и хартофилакс (библиотекар) в солунската църква „Св. Димитър", както сам пише в Похвалното слово, което съставил за светеца-застъпник на Солун. Това слово е написано, общо взето, в духа на другите съществуващи похвални слова за св. Димитър. Авторът е използвал материал от първите „Чудеса" на светеца, съставени още през VII в., от житийните легенди за него и от по-късни предания.

Прочети още...

Ватопедска грамота на цар Йоан II Асен

 

Дарствена грамота на Ватопедския манастир, издадена след битката при Клокотница (1230 г.), през месец април. Пази се във Ватопед. Превод на Ив. Дуйчев СБК, II, с. 41—42, от М. Ласкарис, Ватопедската грамота на Иван Асен II, С., 1930, с. 5.

Публикувано по: П. Петров, В. Гюзелев, Христоматия по история на България, т. II

Прочети още...

Дубровнишка грамота на цар Йоан II Асен

 

Дарствена грамота за безмитна търговия на дубровнишкнте търговци, издадена след битката при Клокотница (1230 г.). Пази се в Санкт Петербург. Дава ценни сведения за административното деление на България, условията за търговия и др. Превод на Ив. Дуйчев, СБК, II, с. 43, от БСМ, с. 578.

Публикувано по: П. Петров, В. Гюзелев, Христоматия по история на България, т. II

Прочети още...