izvori

 

 

Родна история

Сигилий на деспот Алексий Слав от 1220 г.

 

Сигилият е написан на гръцки език и се намира във Ватопедския манастир. Превод на Ив. Дуйчев, СБК, II, с. 31—35, от J. В. Papadopoulos et Arcadios Vatopédinos, Un acte officiel du despote Alexis Sthlavos au sujet du couvent de Spéléotissa pres de Melenicon СпБАН, кн. XLV, 1933, c. 4—6.

Публикувано по: П. Петров, В. Гюзелев, Христоматия по история на България, т. II

Прочети още...

Грамоти на Василий II

 

Публикувано по: ГИБИ, Т. VI, С, 1965

 

След окончателното покоряване на България (1018 г.) византийският император Василий II (976- 1025) издал три сигилия или грамоти, отнасящи се до правата на българската Охридска патриаршия, която той свел до автокефална архиепископия. Първата от тия грамоти се датира от 1019 г., втората е от 1020 г., а третата е издадена вероятно между 1020 и 1025 г.

Прочети още...