izvori

 

 

Родна история

Карпошовото въстание. 1689 г.

 

Из историята на Силяхдар Фъндъклълъ Мехмед ага (1658 — 1725), участник в Австро-турската война от 1683 — 1699 г. Печата се до Д. Шопова. Карпошовото востание во светлоста на Силахдаровата история. Разгледи, т. I, № I, 1954, стр. 12 — 13.

Прочети още...

Описание на Видин, Оряхово, Серес и Ямбол от Евлия Челеби

 

Печата се по: Евлия Челеби, Пътепис, Превод от османотурски, съставителство и редакция Стр. Димитров, С., 1972, с. 59, 71 — 72, 78 — 79, 154 — 155, 251. Превод от Evliya Çelebi, Seyahatnamesi, t. VI, VII, VIII, Istanbul, 1900-1928.

Публикувано по: Ц. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Прочети още...

Евлия Челеби в Габрово

 

Сведение за преминаването на Евлия Челеби с военен отряд от 536 души през Шипченския проход през 1662 г.

Евлия Челеби. Пътепис, 50-53.

Публикувано по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Прочети още...

Из Послание на Владислав III Ягело до турските гарнизони в севернобългарските земи от 1444 г.

 

Печата се по: Документи за историята на българския народ XV-XIX век, с. 34.

Публикувано по: Текстове и документи по история на България. Съставители Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Боев.

Прочети още...

Из Договор между България и Румъния от 7 септември 1940 г.


Печата се по: Стенографски дневници на XXV Обикновено народно събрание. Първа извънредна сесия, открита на 20 септември, закрита на 23 септември 1940 г. София, 1941, с.с.8-10.

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Прочети още...

Наредба-закон за разтуряне на партийно-политическите организации от 14 юни 1934 г.


Печата се по: Сборник на действуващите съдебни закони в царството (1878 - 1942 г.), ч. II, С, 1942, с. 537.

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Прочети още...