izvori

 

 

Родна история

Закон за защита на държавата от 4 януари 1924 г., изменен и допълнен на 16 март и 29 април 1925 г.

 

Печата сe по: Ф. Милкова, История на българската държава и право (извори, изследвания, тезиси), С., 1974, с. 155-162.

Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Прочети още...

Българи и остготи в края на V и началото на VI в.


От Енодий — „Похвално слово за крал Теодорих“

Магнус Феликс Енодий (473 — 521 г.) е роден във Франция. Заемал е редица църковни длъжности. Бил близък и на остготския крал Теодорих, в чиято чест написал похвално слово. Превод на М. Войнов в ЛИБИ, I, с. 299 — 302. от Magni Felicis Ennodi opera, MGH — AA, VII, Berolini. 1885, c. 210 — 211.

Прочети още...

Българите нападат лангобардите в началото на V в.


От Павел Дякон

Павел Дякон (720 - 797 г.) е автор на „Римска история“ до 565 г. Главното му съчинение „История на лангобардите" дава ценни сведения за Балканския полуостров и достига до 744 г. Превод на М. Войнов и Стр. Лишев в ЛИБИ, I. с. 411 - 412, от Pauli. Historis Langobardorum, МОН — SS, Scriptores rerum Langobardorum et Italicarum. sec. VI—IX.

Прочети още...