Родна история

Писмо от венецианския сенат до краля на Полша

 

Публикувано по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Печата се по Б. Цветкова, Документи за Петър Парчевич от венецианския държавен архив, ИДА, 27, 1974, с. 146—-147. Превод на Б. Цветкова от ръкописната сбирка на Венецианския архив, сигн. Senato I, R 26, Secreta Corti, 1650, f. 99 rv.

Прочети още...

Фабриката на Добри Желязков

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Сурет (платежно нареждане) на министъра на финансите за отпускане на кредит. 27. IV. 1837 г.

Печата се по Б. Недков. Османотурска дипломатика и палеография. Т, II. С, 1972, стр. 97-104.

Прочети още...

Карпошовото въстание. 1689 г.

 

Из историята на Силяхдар Фъндъклълъ Мехмед ага (1658 — 1725), участник в Австро-турската война от 1683 — 1699 г. Печата се до Д. Шопова. Карпошовото востание во светлоста на Силахдаровата история. Разгледи, т. I, № I, 1954, стр. 12 — 13.

Прочети още...