Османско владичество

Из донесение на русенския аянин Тръстениклиоглу до Високата порта от 1800 г.

Посещения: 242

 

Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Печата се по Румелийски делници..., с. 205 - 207. Превод на М. Стайнова от оригинал, съхр. в НБКМ — Ор. отд., ΟАΚ 29/29.

Прочети още...

Изложение на Осман Пазвантоглу до султана от 1799 г.

Посещения: 786

   

Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Печата се по Б. Недков, ОТДП, II, с. 90 — 92. Превод на Б. Недков от ръкописната сбирка на Ор. отд. при НБКМ, сигн. OAK 9/36.

Прочети още...

Кърджалийство. Из австрийски дипломатически доклад от 1799 г.

Посещения: 266

 

Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Из доклада на австрийския интернунций в Истанбул барон Херберт Рат Кеал до барон Тугут от 3 юни 1799 г. Печата се по Л. Попов, Принос за изучаване миналото на българското отечество, СбНУНК, XXIV, 1908, с. 46

Прочети още...

Питания на Високата порта до шейх юл-исляма от 1797 г. за бунта на Пазвантоглу

Посещения: 192

 

Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Печата се по Д. Ихчиев, Турски държавни документи за Осман Пазвантоглу Видински, с. 35 — 40. Превод на Д. Ихчиев от ориг., съхр. в НБКМ — Ор. отд.

Прочети още...