izvori

 

 

Османско владичество

Из Послание на Владислав III Ягело до турските гарнизони в севернобългарските земи от 1444 г.

 

Печата се по: Документи за историята на българския народ XV-XIX век, с. 34.

Публикувано по: Текстове и документи по история на България. Съставители Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Боев.

Прочети още...