Османско владичество

Из инструкция до еничарските командири в Румелия от 1797 г.

Посещения: 1181

 

Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Печата се по превод на Д. Ихчиев, Турски държавни документи за Осман Пазвантоглу Видински, док. XXX, с. 40 — 43.

Прочети още...

Заповед на Абдул Хамид I по повод бунта на баща и син Пазвантоглу от 1787 г.

Посещения: 471

 

Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Печата се по Д. Ихчиев, Турски държавни документи за Осман Пазвантоглу Видински, СбНУНК, XXIV, 1909, 11 — 12.

Превод на Д. Ихчиев от оригинал — препис, съхраняван от Ор. отд. на НБКМ — София.

Прочети още...

Кърджалийство. Из донесение на шуменския кадия до султана от 1798 г.

Посещения: 153

 

Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Печата се по превод, публикуван в Положението..., с. 180 182. Оригиналът се съхранява в НБКМ, Ор. отд., № 1326/1951.

Прочети още...

Из съдебен протокол от 1728 г.

Посещения: 132

 

Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Печата се по Румелийски делници…, 184. Превод на М. Калицин от оригинал, съхр. в НБКМ — Ор. отд., Видински сиджил, № 19, с. 46, док. II

Прочети още...

Из молба и доклад до султана от 1714 г.

Посещения: 159

 

Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Печата се по Б. Цветкова, Хайдутството..., Τ. I, 1971, г., с. 317 — 320. Превод на Б. Цветкова от оригинал в НБКМ, Ор. отд., OAK 60/40.

Прочети още...

Заповед на Махмуд II относно данъчни злоупотреби в Силистренски санджак

Посещения: 481

   

Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Печата се по Б. Недков, ОТДП, II, с. 25 — 28. Превод на Б. Недков от ръкописната сбирка на Ор. отд. при НБКМ, сигн. Π. Χ., 208, инв. 61/1929.

Прочети още...