izvori

 

 

Османско владичество

Април 1876. Спомени. IV Революционен окръг

 

"АПРИЛ 1876. Спомени"

Сборникът е посветен на 110-годишнината от Априлското въстание

 

Подбор и редакция:

Светла Гюрова, Тихомир Тихов, Елисавета Миладинова

 

Пловдив, Перущица, Батак, Брацигово

Прочети още...

Април 1876. Спомени. IV Революционен окръг

 

"АПРИЛ 1876. Спомени"

Сборникът е посветен на 110-годишнината от Априлското въстание

 

Подбор и редакция:

Светла Гюрова, Тихомир Тихов, Елисавета Миладинова

 

Панагюрище, Копривщица, Клисура,
Стрелча, Поибрене, Мечка,
Калугерово, Белово, Еледжик

 

Прочети още...

Писмо от венецианския сенат до краля на Полша

 

Публикувано по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Печата се по Б. Цветкова, Документи за Петър Парчевич от венецианския държавен архив, ИДА, 27, 1974, с. 146—-147. Превод на Б. Цветкова от ръкописната сбирка на Венецианския архив, сигн. Senato I, R 26, Secreta Corti, 1650, f. 99 rv.

Прочети още...

Фабриката на Добри Желязков

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Сурет (платежно нареждане) на министъра на финансите за отпускане на кредит. 27. IV. 1837 г.

Печата се по Б. Недков. Османотурска дипломатика и палеография. Т, II. С, 1972, стр. 97-104.

Прочети още...