izvori

 

 

От древността до 681 г.

Засилване на отделни тракийски княжества след изчезването на Келтското царство в Тракия


Гръцки надпис, намерен в Несебър (ант. Месемврия) и издаден от Ив. Гълъбов в Известия на Бургаския народен музей, I, 1550, стр. 7 сл., и от Хр. Данов в Годишник на Софийския университет, Философско-исторически факултет, 1951—1952, стр. 121 сл., и във Вестник древней истории, 1954, кн. 2, стр. 174 сл.

Прочети още...