izvori

 

 

Първа българска държава

Лъв Дякон. Из "История"

 

Публикува се по: ГИБИ, т. V, 1964 г.

Увод, превод и бележки: Г. Цанкова-Петкова

Тук бележките са дадени в съкратен и редактиран вариант.

Прочети още...

Из „История на халифите“ на Гевонд


Арменският монах и книжовник (вардапет) Гевонд е живял през втората половина на VIII в. Той е написал „История на халифите“. В нея хронологически е проследил отношенията между Византия и Арабския халифат.

Превод на В. Гюзелев от изданието История халифов вардапета Гевонда, писателя VIII века, перевод с армянского Κ. Н. Патканяна, СПб., 1862. с. 10—11, 90—91, 109—110.

Прочети още...

Из „Актове на Вселенския събор от 681 г.“

 

На 16-ото заседание на Шестия вселенски събор в Цариград (9 август 681 г.) присъствал и презвитер Константин от Апамея (Сирия). В своето кратко слово той говорил за неотдавнашната война между българи и византийци. Превод на Ив. Дуйчв в ГИБИ, III, с. 169—170 от D. Mansi, Sacrorum conciliarum nova et amplissima collectio, XI, Florentiae 1765, col. 17.

Прочети още...

Пространното житие на св. Климент Охридски

 

Публикувано по: Илия Илиев, Св. Климент Охидски. Живот и дело, П., 2010 normal 1f67d10bba95fc125b57f51ffae348651297938777

С любезното разрешение на автора

 

Пространното житие на Св. Климент Охридски (на гр. ез.)

 

Исторически коментар към Пространното житие (на англ. ез.)

 

Прочети още...