izvori

 

 

Първа българска държава

Из „История на халифите“ на Гевонд


Арменският монах и книжовник (вардапет) Гевонд е живял през втората половина на VIII в. Той е написал „История на халифите“. В нея хронологически е проследил отношенията между Византия и Арабския халифат.

Превод на В. Гюзелев от изданието История халифов вардапета Гевонда, писателя VIII века, перевод с армянского Κ. Н. Патканяна, СПб., 1862. с. 10—11, 90—91, 109—110.

Прочети още...

Из „Актове на Вселенския събор от 681 г.“

 

На 16-ото заседание на Шестия вселенски събор в Цариград (9 август 681 г.) присъствал и презвитер Константин от Апамея (Сирия). В своето кратко слово той говорил за неотдавнашната война между българи и византийци. Превод на Ив. Дуйчв в ГИБИ, III, с. 169—170 от D. Mansi, Sacrorum conciliarum nova et amplissima collectio, XI, Florentiae 1765, col. 17.

Прочети още...

Пространното житие на св. Климент Охридски

 

Публикувано по: Илия Илиев, Св. Климент Охидски. Живот и дело, П., 2010 normal 1f67d10bba95fc125b57f51ffae348651297938777

С любезното разрешение на автора

 

Пространното житие на Св. Климент Охридски (на гр. ез.)

 

Исторически коментар към Пространното житие (на англ. ез.)

 

Прочети още...

Битолски надпис на цар Иван Владислав

 

Публикувано по: П. Петров, В. Гюзелев, Христоматия по история на България, т. I, С., 1978

Текст и превод у Й. Заимов и В. Заимова. Битолски надпис на Иван Владислав, самодържец български, С, 1970, с. 32- 33.

Прочети още...

Надписи на кановете Омуртаг, Маламир и Пресиан

 

Строителен надпис от времето на кан Омуртаг (т.нар. Чаталарски надпис). Каменен надпис на гръцки език, намерен край с. Чаталар (дн. Цар Крум), Шуменско. Превод на В. Бешевлиев, Първобългарски надписи. София, 1979, с. 201.

Прочети още...