izvori

 

 

Първа българска държава

Битолски надпис на цар Иван Владислав

 

Публикувано по: П. Петров, В. Гюзелев, Христоматия по история на България, т. I, С., 1978

Текст и превод у Й. Заимов и В. Заимова. Битолски надпис на Иван Владислав, самодържец български, С, 1970, с. 32- 33.

Прочети още...

Надписи на кановете Омуртаг, Маламир и Пресиан

 

Строителен надпис от времето на кан Омуртаг (т.нар. Чаталарски надпис). Каменен надпис на гръцки език, намерен край с. Чаталар (дн. Цар Крум), Шуменско. Превод на В. Бешевлиев, Първобългарски надписи. София, 1979, с. 201.

Прочети още...

Гибелта на византийския император Никифор I Геник в България

 

Този анонимен разказ за събитията в България през лятото на 811 г. е озаглавен "За император Никифор и как оставил костите си в България". Съхранява се в библиотеката на Ватикана.

Превод на Ив. Дуйчев в ГИБИ, т. IV, София, 1961, с 11-15.

Прочети още...