izvori

 

 

Първа българска държава

Пространното житие на св. Климент Охридски

 

Публикувано по: Илия Илиев, Св. Климент Охидски. Живот и дело, П., 2010 normal 1f67d10bba95fc125b57f51ffae348651297938777

С любезното разрешение на автора

 

Пространното житие на Св. Климент Охридски (на гр. ез.)

 

Исторически коментар към Пространното житие (на англ. ез.)

 

Прочети още...

Битолски надпис на цар Иван Владислав

 

Публикувано по: П. Петров, В. Гюзелев, Христоматия по история на България, т. I, С., 1978

Текст и превод у Й. Заимов и В. Заимова. Битолски надпис на Иван Владислав, самодържец български, С, 1970, с. 32- 33.

Прочети още...

Надписи на кановете Омуртаг, Маламир и Пресиан

 

Строителен надпис от времето на кан Омуртаг (т.нар. Чаталарски надпис). Каменен надпис на гръцки език, намерен край с. Чаталар (дн. Цар Крум), Шуменско. Превод на В. Бешевлиев, Първобългарски надписи. София, 1979, с. 201.

Прочети още...

Гибелта на византийския император Никифор I Геник в България

 

Този анонимен разказ за събитията в България през лятото на 811 г. е озаглавен "За император Никифор и как оставил костите си в България". Съхранява се в библиотеката на Ватикана.

Превод на Ив. Дуйчев в ГИБИ, т. IV, София, 1961, с 11-15.

Прочети още...