izvori

 

 

Древен Рим

Падане на царската власт в Рим


(Според едно твърде старинно предание, датиращо от края на VI в. пр. н. е.)

Тит Ливий,  I, 59—60

 

Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. II, 1976

Прочети още...

Реформата на Сервий Тулий


Дионисий Халикарнаски, Римски древности, IV, 15, 6 – 18

 

Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. II, 1976

Прочети още...