izvori

 

 

Вавилон

Описание на Вавилон

 

Херодот, I, 178-181

 

Описанието на Вавилон от Херодот се намира в първата книга на Херодотовата „История" във връзка с похода на персийския владетел Кир I срещу Вавилония (538 г. пр. Хр.).

Прочети още...

Кодекс на цар Хамурапи

 

Базалтовата  колона с Кодекса на Хамурапи, е открита при разкопките на французите в Суза (Елам) през 1901 г. Сега тя е експонат в Лувъра. Законите на Хамурапи били съставени по негова заповед към средата на управлението му.

Прочети още...