izvori

 

 

Персия

Ксеркс за възцаряването си


Надпис на варовикова плочка, открита при основите на двореца в Персеполис.

 

По руския превод на В. И. Абаев,

Хрестоматия по истории Древнего Востока, ч. II, М., 1980

Прочети още...

Цар Дарий I за себе си


Скален надпис Nrb от Накш-е Рустам

 

По руския превод на В. И. Абаев,

Хрестоматия по истории Древнего Востока, ч. II, М., 1980

Превод от руски: Любомир Грозданов

Прочети още...

Надписи на Кир Велики

 

Публикува се по: История Древнего Востока. Тексты и документы. М., 2002. с. 388.

Превод от руски: Любомир Грозданов

Прочети още...

Дарий I за Персийската империя

 

Скален надпис от Накш-е Рустам, в близост до Персеполис

По руския превод на В. И. Абаев в: Хрестоматия по истории Древнего Востока, ч. II, М., 1980

Прочети още...

Служебно писмо от канцеларията на Дарий I (около 500 г. пр. н. е.)

 

Гръцки надпис, намерен в гр. Магнезия на р. Меандър. Преводът е направен според текста у Dittenberger, Sylloge3, № 22.

Публикувано по: Хр. Данов, Христоматия по история на стария свят

Прочети още...

Походът на Ксеркс


Откъси от VII книга на Херодотовата история

(Ксеркс бил подтикван към война с Атина от Мардоний, от тесалийските Алевади и от синовете на Пизистрат)

Прочети още...