Балканите

Светозар Маркович. Из „Сърбия на изток“. 1871 — 1872 г.

Посещения: 82

 

Публикува се по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по Целокупна дела Светозара Марковића. Свеска шеста. Cpбja на истоку. Београд, 1892, стр. 9 — 168.

Прочети още...

Населението на Сърбия през XIX в.

Посещения: 79

 

Публикува се по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по Државопис Cpбиje. III св. Београд, 1869, стр. 103.

Прочети още...

План за създаване на Югославянска федерация. 1848 г.

Посещения: 81Съставен от дейците на тайния белградски кръжок, сред които е имало и лица, близки до сръбските правителствени кръгове (М. Бан и др.).

Публикува се по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по А. Дурковић — Jакшић. Србиjанско-црногорска сарадња (1830 — 1851). Београд. 1957, стр. 87 — 88.

Прочети още...

„Начертанието“ на Илия Гарашанин. 1844 г.

Посещения: 114

 

Публикува се по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по Драгослав Страњаковић. Jугословенски национални и државни програм Кнежевине Cpбиje из 1844 год. Гласник историског друштва у Новом Саду, 1931, стр. 1 — 29. Прев. В. Трайков.

Прочети още...

Из сръбската конституция от 1838 г.

Посещения: 88


Публикува се по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по Сборникъ закона и уредба и уредбены указа изданы у княжеству Србском. Τ. I. Београд, 1940, стр. 1—13.

Прочети още...

Търговията на Сърбия

Посещения: 76


Доклад на английския консул в Белград полковник Ходжиз до Палмерстон. 14. XII. 1837 г.

Публикува се по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по Contrasts in Emerging Societies. Readings in the Social and Economic History of South-Eastern Europe in the Nineteenth Century. Ed. D. Warriner. Bloomington, 1965, p. 300—302.

Прочети още...