Османска империя

Хатихумаюн. 18. II. 1856 г.

Посещения: 1010

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се пo G. Young. Corps de Droit Ottoman. Oxford, 1905—1906. V. II, p. 4—9.

Прочети още...

Унищожаването на еничарския корпус

Посещения: 3229

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по R. Walsh. A Residence at Constantinople during a Period including the Commencement, Progress and Termination of the Greek and  Turkish Revolutions. London, 1838, v. II, p. 509—517.

Прочети още...

Дезертьорство

Посещения: 625

 

Публикувано по: Непокорни поданици на султана, Документален сборник, съставител: Петър Петров, С., 1995

Прочети още...

Битката при Мохач, 1526 г.

Посещения: 2251

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по Kemal Pacha Zadeh. Histoire de la Campagne de Mohacz. Publ. et trad. par M. Pavet de Courteille. Paris, 1859, p. 74 — 75, 105— 107.

Прочети още...