Българите и османската вътрешна политика…

19-09-2017 Hits:1656 Османско владичество

  Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Read more

Договорът за мир между Рим и Картаген (К…

10-02-2017 Hits:431 Картаген

  Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. II, 1976

Read more

Кримската война

07-12-2016 Hits:3177 Източен въпрос

  Изостряне на противоречията между Великите сили. Източният въпрос   Източният въпрос възниква през XVIII в., след  Карловацкия и Пожаревацкия мирни договори, когато става ясно, че Османската империя е обхваната от прогресиращ упадък...

Read more

Писмо на цариградския патриарх Теофилакт…

07-03-2018 Hits:309 Първа българска държава

  Публикува се по ГИБИ, т. V, С., 1964 г. Увод, превод и бележки: Ив. Дуйчев

Read more

Храмът на Артемида Ефеска

01-10-2016 Hits:3417 Архитектура

  Кир Буличов Из "7 и 37 чудеса"   С храма на Артемида Ефеска отдавна е възникнало объркване и затова не е ясно за кой от тях да пиша: за последния или предпоследния? Открай...

Read more

Начало на Гръко-персийските войни. Битка…

04-02-2017 Hits:1236 Древна Гърция

  Публикувано по: Хр. Данов, Христоматия по история на стария свят

Read more

Население, населени места, поселищна стр…

31-10-2017 Hits:1008 Османско владичество XV-XVIII в.

  Христо Матанов В българското историческо самосъзнание упорито господства представата за демографски срив, който изживяла българската общност по време на османското завоевание, на последвалите го династически междуособици и на войните между османците...

Read more

Инквизицията

10-07-2016 Hits:4172 Апостолическият престол

    Възникване на Инквизицията   Защитници на инквизицията - Веротърпимостта в първите векове на християнството - Начало на гоненията и първите закони против еретиците - Августин и неговата проповед за насърчаване на веротърпимостта-Порастване...

Read more

Управлението на Пизистрат в Атина

13-10-2016 Hits:1053 Древна Гърция

  Аристотел, Атинската държава, гл. 14—16   Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. II, 1976

Read more

Престъплението и наказанието на Джордано…

22-08-2016 Hits:2113 Учени и откриватели

  По "Инквизицията", Й. Р. Григулевич   На 17 февруари 1600 г. на Кампо ди фиоре (площада на цветята) в Рим по присъда на папската Инквизиция бил изгорен един от най-забележителните мислители от...

Read more

Походите на Владислав III Ягело и Ян Хун…

11-10-2016 Hits:1827 Османска държава

  Из „История на Османската династия" на османския хронист Ахмед бин Яхя (Ашъкпашазаде) — XV в. Печата се по Варна 1444. Сборник от изследвания и документи в чест на 525-ата годишнина от...

Read more

Османската кухня

05-12-2017 Hits:720 Османска империя

  Илбер Ортайлъ   Из "Преоткриване на Османската империя", П., 2007, ИК "Жанет 45" Превод от турски:  Хюсеин Мевсим   Как сме се хранили в миналите епохи? Какво представлява така наречената османско-турска кухня? Да, османско-турската кухня...

Read more

Първата пуническа война (264-241 г. пр. …

24-09-2016 Hits:1110 Картаген

  Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. II, 1976

Read more

Отнети тимари на спахии, отклонили се от…

14-11-2016 Hits:855 Османска империя

  Публикувано по: Непокорни поданици на султана, Документален сборник, съставител: Петър Петров, С., 1995

Read more

"Магьосническата була" на папа…

25-12-2016 Hits:1135 Европа

  Булата Summis desiderantes affectibus, издадена от папа Инокентий VIII през 1484 г., е най-прочутият папски документ, приканващ към безмилостно изтребление на магьосничеството и даващ неограничени пълномощия на инквизиционните трибунали в...

Read more

Епоха на иконоборците (717 - 843)

 

Петър Мутафчиев

Из "Лекции по история на Византия"

 

Лъв III (717-741)

 

Solidus Leo III and Constantine V sb1504В негово лице Византия наистина бе намерила човека, който победоносно щеше да отрази последния и най-страшен напор на арабите и която с това щеше да си осигури възможността да продължи своята история още цели 7 века.

В историята Лъв е известен с прозвището Исавриец1, като се счита, че той произхожда от провинция Исаврия. Съобразно с това и основаната от него династия, която в продължение почти на цял век управляваше Византия, се нарича Исаврийска. В това наименование има недоразумение. Може би родителите на Лъв да са били от исаврийско потекло - това не е известно - но сам той бил роден в град Германикия в Северна Сирия. Когато градът бил превзет от арабите, семейството на Лъв, който бил още дете, било преселено заедно с много други бежанци и заселено при гр. Месемврия на Черно море. Предполага се (Schenk, 9), че на колонистите били раздадени земи с условие те да изпълняват военна служба и пазят границата от българите, които скоро преди това бяха вече заели областта северно от Балкана. Тук Лъв израснал на свобода и навярно се закалил в пограничните схватки с немирните византийски съседи.

posledni puplikacii

Theodore II Laskaris
Мар 17, 2018
in Администрация
По случай сключването на мира с България през 1256 г. Публикува се по: В.…
Default Image
Мар 16, 2018
in Византийско владичество
Публикува се по: В. Тъпкова-Заимова, Р. Пенджекова, Византия през погледа на…
Default Image
Мар 16, 2018
in Византийско владичество
Публикува се по: В. Тъпкова-Заимова, Р. Пенджекова, Византия през погледа на…
Leo Tornikios 1047
Мар 15, 2018
in Византийско владичество
Публикува се по: В. Тъпкова-Заимова, Р. Пенджекова, Византия през погледа на…
Stefan Decanski ktitor
Мар 14, 2018
in Балканите
Откриването на един „нов” и „непознат” свят: географската област Македония през погледа…