Организация на персийската държава

07-03-2017 Hits:1261 Персия

  Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. I, 1976

Read more

Кодекс на цар Хамурапи

08-07-2016 Hits:2889 Вавилон

  Базалтовата  колона с Кодекса на Хамурапи, е открита при разкопките на французите в Суза (Елам) през 1901 г. Сега тя е експонат в Лувъра. Законите на Хамурапи били съставени по...

Read more

Историята на Тийч Черната брада

18-03-2017 Hits:1195 Колониална Америка

  Хайнц Нойкирхен Из "Пиратите"   Подобно на Кид, морският разбойник Едуард Тийч, наричан най-често Черната брада, бил един от най-прочутите и с най-мрачна слава пиратски главатари. Капитан Джонсън, който описва в книгата си...

Read more

Санстефански прелиминарен мирен договор

26-01-2018 Hits:486 Дипломация

  сключен между Русия и Турция на 19 февруари (3 март) 1878 г.   Публикува се по: Международни актове и договори (1648 - 1918), съст. доц. Слава Стефанова

Read more

Грамоти на Василий II

09-08-2016 Hits:1086 Византийско владичество

  Публикувано по: ГИБИ, Т. VI, С, 1965   След окончателното покоряване на България (1018 г.) византийският император Василий II (976- 1025) издал три сигилия или грамоти, отнасящи се до правата на българската...

Read more

Операция "Валкирия"

20-10-2016 Hits:1937 Германия

  Из "Атентати, които трябваше да променят света", Вацлав Боровичка    Втората световна война би могла да завърши една година по-рано — още на 20 юли 1944 г. Атентатът срещу Хитлер, подготвен от...

Read more

Ваксинация против едра шарка в Османскат…

15-11-2016 Hits:1347 Османска империя

  Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Read more

Из Първия Симеонов сборник

25-05-2017 Hits:819 Литература

Първият Симеонов сборник, който има енциклопедичен характер, е съставен по заръка на българския цар Симеон Велики. Той съдържа разнообразни по характер и съдържание преводни съчинения. Текст и превод у Б...

Read more

Цар Теодор Светослав. Отношения с Визант…

11-08-2016 Hits:2000 Втора българска държава

Из „История“ на Георги Пахимер   Превод на М. Войнов от G. Pachymeres, цит. съч., II, с. 57, 264—267, 406—409, 445—448, 480—481, 558—559, 561, 601, 606, 628—629. Публикувано по: П. Петров, В. Гюзелев...

Read more

Поп Богомил

07-11-2016 Hits:1000 Първа българска държава

  Иван Лазаров   Из "Кой кой е в средновековна България" Йордан Андреев, Иван Лазаров, Пламен Павлов   Богомил (поп Богомил) — създател на богомилството в България през X в. „Случи се, че в годините на...

Read more

"Магьосническата була" на папа…

25-12-2016 Hits:1216 Европа

  Булата Summis desiderantes affectibus, издадена от папа Инокентий VIII през 1484 г., е най-прочутият папски документ, приканващ към безмилостно изтребление на магьосничеството и даващ неограничени пълномощия на инквизиционните трибунали в...

Read more

Никопол, Свищов и Русе в края на XVII в.

01-09-2017 Hits:594 Османско владичество

  Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Read more

Занаятчийство в българските земи XV - XV…

03-09-2017 Hits:502 Османско владичество

  Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Read more

Процесът срещу Ордена на тамплиерите

14-07-2016 Hits:2624 Западна Европа

  Из "Инквизицията", Й. Р. Григулевич     Орденът на тамплиерите, или храмовниците – официално той се наричал Орден на бедните рицари на Христа и Соломоновия храм – бил основан в началото на 1118...

Read more

Италия на прага на Новото време

21-01-2018 Hits:435 Италия

   Йордан Николов   В заника на Средновековието Италия преминала през един от най-необикновените драматични периоди на историческото си битие. В условията на административна разпокъсаност, на изостаналост, в страната било установено двувековно чуждоземно...

Read more

posledni puplikacii

bogomils 2
Мар 30, 2018
in Европа
Публикувано по: ЛИБИ, Т. IV, С., 1981 Превод: Г. Батаклиев; увод: М. Петрова; бележки: Д.…
Lebedev Svyatoslavs meeting with Emperor John
Мар 28, 2018
in Първа българска държава
Публикува се по: ГИБИ, т. V, 1964 г. Увод, превод и бележки: Г. Цанкова-Петкова Тук…
Gustav Adolf Closs Die Schiffe des Columbus 1892
Мар 25, 2018
in Географски открития
Йордан Николов Събитието, което довело до прелом в историята на човечеството, станало…
nicita hon
Мар 23, 2018
in Хроники и историография
Публикувано по: ГИБИ, т. XI, 1983 г. Увод, превод и коментари: В. Тъпкова Тук коментарите…
Default Image
Мар 18, 2018
in Кореспонденция
Публикува се по: В. Тъпкова-Заимова, Р. Пенджекова, Византия през погледа на…