Заповеди на Мустафа III срещу корупцията…

04-10-2017 Hits:33 Османско владичество

  Публикувано по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Read more

Унищожаването на еничарския корпус

23-11-2016 Hits:2899 Османска империя

  Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в. Печата се по R. Walsh. A Residence at Constantinople during a Period including the Commencement, Progress...

Read more

Походите на Владислав III Ягело и Ян Хун…

11-10-2016 Hits:1642 Османска държава

  Из „История на Османската династия" на османския хронист Ахмед бин Яхя (Ашъкпашазаде) — XV в. Печата се по Варна 1444. Сборник от изследвания и документи в чест на 525-ата годишнина от...

Read more

Отношения между южните славяни и Византи…

22-01-2017 Hits:1141 Византия

  Иван Дуйчев   Превод от френски: Елизария Рускова   След непресекващи връзки с константинополската империя в продължение на четири века, в началото на X в. южните славяни представлявали добре позната на византийците народностна група...

Read more

Рилска грамота на цар Иван Шишман

19-05-2017 Hits:509 Втора българска държава

  Публикува се по: Ив. Дуйчев, Рилският светец и неговата обител, с. 250-254

Read more

Ранновизантийски период (527 - 610)

03-10-2016 Hits:2993 Византия

  Петър Мутафчиев Из "Лекции по история на Византия"   Юстиниан I (527 - 565)   Юстиниан бил роден в с. Ведериана в областта Дардания, около горното течение на р. Вардар. Точното място на това село...

Read more

Завръщането на белите богове

15-02-2017 Hits:904 Ацтеки

  Мирослав Стингъл, Индианци без томахавки, С., 1985 Превод: Ирина Херакова   Да, златото, истинските златни градове, златните индиански култури не посрещнали своите завоеватели на Антилските острови, а на твърда земя — в Андите...

Read more

Падането на Константинопол

30-07-2017 Hits:5045 Византия

  СТИВЪН РЪНСИМАН   ПАДАНЕТО НА КОНСТАНТИНОПОЛ     Превод: Асен Мумджиев  

Read more

Сваляне от власт на тридесетте тирани и …

27-04-2017 Hits:411 Древна Гърция

  Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. I, 1976

Read more

Управление на цивилните императори

21-10-2016 Hits:1731 Византия

  Петър Мутафчиев Из "Лекции по история на Византия"   Константин VIII (1025-1028)   Тъй като Василий II умрял без да остави преки наследници, престолът се паднал на неговия брат Константин. През цялото царуване на Василий...

Read more

Царица Ирина, съпруга на цар Константин …

04-11-2016 Hits:848 Втора българска държава

  Иван Лазаров   Из "Кой кой е в средновековна България" Йордан Андреев, Иван Лазаров, Пламен Павлов

Read more

Писма на Роман Лакапин до цар Симеон

02-10-2016 Hits:7133 Първа българска държава

  Публикувано по: ГИБИ, т. IV, БАН, 1961 Превод на В. Златарски. Увод и коментар от П. Тивчев

Read more

Образованието на албанската младеж

04-01-2017 Hits:312 Балканите

  Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в. Из спомените на Исмаил Кемал бей, висш османски служител, през втората половина на XIX в. и...

Read more

Хиподрумът в Константинопол

06-11-2016 Hits:1687 Византия

Алфред Рамбо   Превод Д. Б. Митов   Знаменитото съперничество между зелени и сини, прочутите борби на хиподрума, могат да ни дадат нещо като резюме на тайнствената византийска цивилизация. В цирка ние можем да...

Read more

Борба за освобождение от византийско иго…

13-07-2016 Hits:573 Втора българска държава

  Петър Мутафчиев     Европейският Югоизток в края на XII в.   Бързият упадък на Византия, който започнал при близките наследници на Василия II, бива спрян половин век по-късно от Алексия I Комнин, основател на...

Read more

Април 1876. Спомени. Сливен, Ямбол, Враца, Разлог

 

"АПРИЛ 1876. Спомени"

 

Сборникът е посветен на 110-годишнината от Априлското въстание

 

Подбор и редакция:

Светла Гюрова, Тихомир Тихов, Елисавета Миладинова

 

Сливен, Ямбол, Враца, Разлог

 

Zname Aprilskoto vastanie

 

posledni puplikacii

Default Image
Дек 16, 2017
in Западна Европа
Втората страна в Европа, където възникнало и се разпространило мощно реформационно…
442px Emblem of the Papacy SE.svg
Дек 14, 2017
in Апостолическият престол
Йордан Николов
450px Statenvlag.svg
Дек 11, 2017
in Холандия
Йордан Николов На заседанието на Генералните щати на Севера от 26 юли 1581 г. в Хага бил…
360px Tetrarchia
Дек 10, 2017
in Рим
Публикува се по: Е. В. Фьодорова, Императорите на Рим. Величие и упадък, С., 1997 Превод:…
Carte division des empires1
Дек 09, 2017
in Рим
Публикува се по: Е. В. Фьодорова, Императорите на Рим. Величие и упадък, С., 1997 Превод:…