Писмо на Мехмед санджак-бей на Русе до В…

12-12-2016 Hits:658 Османско владичество

  Публикувано по: Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Read more

Църкви и манастири в югозападна България…

16-09-2016 Hits:6609 Православна култура

  Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев"   Калина Минчева, Светозар Ангелов   Научни консултанти: Вася Велинова, Костадинка Паскалева

Read more

Съпротива срещу османската власт (XV – X…

24-09-2017 Hits:1072 Османско владичество

  Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Read more

Указ на Ашурбанипал за освобождаване на …

08-01-2017 Hits:694 Асирия Ashur

  Ветераните от асирийската армия, както и заслужили представители на гражданските власти, били награждавани от монарха с поземлени участъци. Наред с получените парцели някои облагодетелствани граждани могли да бъдат освободени и...

Read more

Слово за аваро-славянската обсада на Цар…

13-03-2017 Hits:958 Литература

  Публикувано по: ГИБИ, т. III, С., 1960 Увод, превод и бележки: Г. Цанкова-Петкова

Read more

Унгария в състава на Хабсбургската импер…

23-07-2017 Hits:964 Средна и Източна Европа

  Публикува се по: Матиаш Унгер/Ото Саболч, История на Унгария, С., 1968 Превод: Марта Бур  

Read more

Април 1876. Спомени. IV Революционен окр…

08-05-2017 Hits:999 Османско владичество

  "АПРИЛ 1876. Спомени" Сборникът е посветен на 110-годишнината от Априлското въстание   Подбор и редакция: Светла Гюрова, Тихомир Тихов, Елисавета Миладинова   Пловдив, Перущица, Батак, Брацигово

Read more

Атинската държава в най-ранния период

08-09-2016 Hits:995 Древна Гърция

  Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. II, 1976

Read more

България по времето на цар Константин Ас…

09-08-2016 Hits:861 Втора българска държава

  От Георги Пахимер   Публикувано по: П. Петров, В. Гюзелев, Христомаия по История на България, т. II, 1978

Read more

Търсене на Елдорадо

24-02-2017 Hits:831 Южна Америка

  Мирослав Стингъл, Индианци без томахавки, С., 1985 Превод: Румяна Кокаличева   След завладяването и разграбването на великите индиански империи, десетки нови завоеватели, жадуващи богатство и слава, се устремили към нови индиански Теночтитлан и...

Read more

Елена - дъщеря на цар Иван Асен II

27-10-2016 Hits:805 Втора българска държава

  Иван Лазаров   Из "Кой кой е в средновековна България" Йордан Андреев, Иван Лазаров, Пламен Павлов

Read more

Дезертьорство

14-11-2016 Hits:509 Османска империя

  Публикувано по: Непокорни поданици на султана, Документален сборник, съставител: Петър Петров, С., 1995

Read more

Съюзен договор между Великобритания, Фра…

07-08-2017 Hits:148 Източен въпрос

  Публикува се по: Международни актове и договори (1648 - 1918), съст. доц. Слава Стефанова

Read more

Теофано

02-09-2016 Hits:883 Византия

  Шарл Дил   Превод Д. Попов   От какъв произход била тая знаменита царица, която към края на 956 година се омъжила за единствения син на Константин VII, младия Роман, това не знаем. Придворните...

Read more

Битката при Термопилите

05-02-2017 Hits:1472 Древна Гърция

  Публикувано по: Хр. Данов, Христоматия по история на стария свят

Read more

Заповед на Абдул Хамид I по повод бунта на баща и син Пазвантоглу от 1787 г.

 

Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Печата се по Д. Ихчиев, Турски държавни документи за Осман Пазвантоглу Видински, СбНУНК, XXIV, 1909, 11 — 12.

Превод на Д. Ихчиев от оригинал — препис, съхраняван от Ор. отд. на НБКМ — София.

 

Tughra of Abdlhamid I

 

До славните, достойни и предани мои велики везири: Мехмед паша, комендант на гр. Видин, и Абди паша, комендант на гр. Белград. До съдебно-шериатските власти в лицето на посветените и предани мои кадии в казите на Видин и Белград и други околни кази, в които се навъртат долуименуваните разбойници. До славния ми сер-торнаджи Елхаджи Мустафа — висок военен чиновник при еничарския ми военен оджак, сега командирован в тия страни. Също и до висшите и нисшите офицери на еничарите във Видин и Белград, до сердарите, старейшините и други висши длъжностни лица в казаните кази.

Нека бог продължи славата и службата ви!

От съдържанието· на настоящия ми царски ферман ще узнаете, че аз съм силно възмутен от смутовете и размириците в тъй голямата ислямска погранична крепост Видин. Възмутителен е тоя печален факт, че размирниците се стараят да подтикнат населението към общо въстание срещу установените от шериата и закона власти, и то тъкмо в тия тежки и опасни за държавата ми минути. Подстрекателите разбойници са започнали да вършат всякакви беззаконни действия, като са заграбвали насилствено имуществата на някои невинни хора и присвоявали живата стока заедно с всичкия останал имот на раята.

Алчни за огромни богатства, те ограбвали цели села и махали, като не пощадявали дори живота на невинните собственици. След едно внимателно изучаване донесе ми се, че имената на по-главните бунтовници са: Юмер Пазвант-Заде и син му Осман, които се числят за военни началници на 31 еничарска дружина. Техни съучастници били Ходжа-Огру от 62 дружина, Муса Калфа от 15 рота, Хюсеин Пехливан от 5 рота, Погачеджи от 61 рота, Емин Юмер от 25 дружина, Кара Коллукчи от 11 рота, Кара Ахмед от 61 дружина и Халил от 17 дружина.

Всички тия бунтовници по-преди заседавали във Видин, дето проектирали и решили да подигнат общ бунт против законите и властта и за тая цел агитирали между населението. След това те избягали от Видин и сега според донесенията се намират в околните на Видин градове и села, дето свободно сноват и насилничат над мирното население и рая.

По повод на това получих колективна жалба от населението около Видин, в която ме умолява да издам височайши ферман за преследване и изтребване на разбойниците, като поставя един пратеник [мубашир] за изпълнението му. Това искане аз удовлетворих. От височайшата ми канцелария се издаде ферман, важността на който стана наложителна и по други причини. Видин и околностите му съставят едни толкова здрави и отбранителни крепости, щото неприятелите на исляма биха се безвредно домогнали до Цариград.

Ето защо заповядвам тия крепости да се пазят с най-сериозно внимание, за което властите трябва да употребяват всички грижи.

Вам, господа кадии на Видин, Белград и други погранични кази, г. г. офицери и забити, делегирани от главния ми оддаж-бубашир, и г. г. коменданти на градовете Видин и Белград, вам се налага свещеният дълг да вземете всички мерки за изтребването на разбойниците. Само вашите мерки могат да донесат желаното от мен умиротворение на страната.

Те ще се помъчат, а може би и ще сполучат да се промъкнат в крепостта, като поставят пред вас предлог, че уж имали да събират от длъжниците си някакви заеми, но вие на това не придавайте сериозна важност, защото те няма да направят друго, ами ще повдигнат населението към общо въстание.

Ето защо нито едно лице от тях да не се пропуща в крепостта, макар и с риск на живота. Безпрекословно отблъсквайте всякакъв натиск от страна на разбойниците, които се стремят да се домогнат до крепостта. Около пределите на Видин [Видин-худудуна] не трябва да се мерне разбойнишки крак. Онези обаче от еничарските орди, които биха ги защищавали, разпръснете ги из другите погранични крепости. За всички ваши разпоредби, длъжни сте да ме уведомите с едни обстоен протокол.

А вие, г г. съдии, офицери и старейшини от видинския гарнизон, дайте гаранция, че обичате отечеството си. След това, за да се констатират вашите разпоредби, съставете съдебно шериатско решение и с препис от закона за военноеничарската организация ще се отнесете до главния счетоводител [баш мухасабеджиян], за да отбележи и той от своя страна в главните регистри имената на ордите и тия на йолдашите еничари, които се преместят от видинския гарнизон в други погранични крепости за дисциплинарно наказание.

Щом главният счетоводител отбележи станалия факт, той ще ви повърне обратно преписа от закона, по силата на който вие ще наказвате провинените еничари. За тая цел предварително ще се издава височайша заповед.

Поради това изпраща ви се и едно писмо от моя велик вези — Негово Високопревъзходителство Хасан наша, сега заемащ длъжността еничари агаси в корпуса при моя палат.

Прочее, господа командири [мухафъзи] на Видин и Белград, издавам настоящия ферман, за да ви внуша сериозността на писмото на еничари агаси и заповядвам точното му прилагане.

Старайте се да отбягвате всякакви мерки, които биха противоречили на настоящия ми ферман. Отдайте нужните почести. Тъй да знаете, тъй да действате.

Първо число от месец рабиюл-ахър 1202 г. [дек. 1787]

Издаден от султан Абдул Хамид Хан I

 

 

posledni puplikacii

Theodore II Laskaris
Мар 17, 2018
in Администрация
По случай сключването на мира с България през 1256 г. Публикува се по: В.…
Default Image
Мар 16, 2018
in Византийско владичество
Публикува се по: В. Тъпкова-Заимова, Р. Пенджекова, Византия през погледа на…
Default Image
Мар 16, 2018
in Византийско владичество
Публикува се по: В. Тъпкова-Заимова, Р. Пенджекова, Византия през погледа на…
Leo Tornikios 1047
Мар 15, 2018
in Византийско владичество
Публикува се по: В. Тъпкова-Заимова, Р. Пенджекова, Византия през погледа на…
Stefan Decanski ktitor
Мар 14, 2018
in Балканите
Откриването на един „нов” и „непознат” свят: географската област Македония през погледа…