Падане на царската власт в Рим

24-08-2016 Hits:847 Древен Рим

(Според едно твърде старинно предание, датиращо от края на VI в. пр. н. е.) Тит Ливий,  I, 59—60   Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. II, 1976

Read more

Царица Ирина Комнина, съпруга на цар Ива…

24-10-2016 Hits:829 Втора българска държава

  Иван Лазаров   Из "Кой кой е в средновековна България" Йордан Андреев, Иван Лазаров, Пламен Павлов   Ирина — бълг. царица, трета съпруга на цар Иван Асен II (1218 — 1241). Тя била дъщеря на...

Read more

Убийството на имперския генералисимус

02-08-2017 Hits:690 Тридесетгодишната война

  Из "Атентати, които трябваше да променят света", Вацлав Боровичка   „Алберт Дей Граций-Дукс Фридланд Сакре Цезар Маестат Консиларий Белик Камерарий Супрем Колонел Прагенс е Евсдем Милите генерал“ — така звучи титлата под...

Read more

Увлеченията на райхсминистър доктор Гьоб…

12-01-2017 Hits:1188 Германия

  Василий Веденеев "Тайните на Третия райх" Един от най-близките съратници на фюрера - Паул Йозеф Гьобелс е роден на 29 октомври 1897 година в град Райдте в Райнланд. Той е смятан за...

Read more

Четири дни срам. Крал Милан и Сръбско-бъ…

13-09-2016 Hits:3754 Балканите tibaramov

  Публикува се по "Политикин забавник" - "Четири дана срамоте", Душко Лопандић   „На тази война отидохме като селяни на сватба”, отбелязва маршал Живоин Мишич1, тогава поручик. А първият сръбски крал след Неманичите...

Read more

Надписи на кановете Омуртаг, Маламир и П…

27-07-2016 Hits:3436 Първа българска държава

  Строителен надпис от времето на кан Омуртаг (т.нар. Чаталарски надпис). Каменен надпис на гръцки език, намерен край с. Чаталар (дн. Цар Крум), Шуменско. Превод на В. Бешевлиев, Първобългарски надписи. София...

Read more

Многообразие и съперничество. Избрани ст…

24-06-2017 Hits:672 Балканите

  ЦЕНТЪР ЗА СЛАВЯНО-ВИЗАНТИЙСКИ ПРОУЧВАНИЯ "ИВАН ДУЙЧЕВ" КЪМ СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"   STUDIA SLAVICO-BYZANTINA ET MEDIAEVALIA EUROPENSIA VOL. IX     ПЕТЕР ШРАЙНЕР   МНОГООБРАЗИЕ И СЪПЕРНИЧЕСТВО   Избрани студии за обществото и културата във Византия и средновековна България   Научен редактор: доц. д-р Милияна...

Read more

Изложение на ловчанския кадия от 1795 г.

12-12-2016 Hits:293 Османско владичество

  Публикувано по: Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Read more

Градините на Вавилон

13-07-2016 Hits:2149 Архитектура

  Кир Буличов Из "7 и 37 чудеса"   Висящите градини са по-млади от пирамидите. Те са построени във времената, когато вече съществувала „Одисея“ и се издигали гръцките градове. И в същото време градините...

Read more

Последните Асеневци. Коломан I (1241 — 1…

06-09-2016 Hits:1121 Втора българска държава

  Петър Мутафчиев   Иван Асен II нямал възрастен наследник. Престолът бил зает от едва седемгодишния му син Коломан I от втората му жена, унгарката Ана. Унгарско било поради това и неговото име...

Read more

Из „История на халифите“ на Гевонд

19-05-2017 Hits:171 Първа българска държава

Арменският монах и книжовник (вардапет) Гевонд е живял през втората половина на VIII в. Той е написал „История на халифите“. В нея хронологически е проследил отношенията между Византия и Арабския...

Read more

Въоръжен неутралитет от 1780 г.

10-05-2017 Hits:437 Дипломация

Декларация на Русия от 28 февруари 1780 г., отправена до дворовете в Лондон, Версай (Париж) и Мадрид Публикува се по: Международни актове и договори (1648 - 1918), съст. доц. Слава Стефанова

Read more

Тайната любов на Херман Гьоринг в Русия

09-01-2017 Hits:1453 Германия

  Василий Веденеев "Тайните на Третия райх"   През последните години бяха огласени много строго засекретени документи относно предвоенното сътрудничество на съветското правителство с немците. Германия, лишена след поражението си в Първата световна война...

Read more

Походът на Александър Македонски към Дун…

28-02-2017 Hits:900 Македония/Елинизъм

  Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. I, 1976

Read more

Асирийците след Асирия

07-07-2016 Hits:2881 Асирия

  от доктор Симо Парпола, Университета в Хелзинки   Проект Неоасирийска антология (Държавни архиви на Асирия)Публикувано: Понеделник, 03 юли, 2000 г., 11:33 часа CT Представено на Асирийската национална конвенция в Лос Анджелис, 4 септември...

Read more

Заповед на Абдул Хамид I по повод бунта на баща и син Пазвантоглу от 1787 г.

 

Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Печата се по Д. Ихчиев, Турски държавни документи за Осман Пазвантоглу Видински, СбНУНК, XXIV, 1909, 11 — 12.

Превод на Д. Ихчиев от оригинал — препис, съхраняван от Ор. отд. на НБКМ — София.

 

Tughra of Abdlhamid I

 

До славните, достойни и предани мои велики везири: Мехмед паша, комендант на гр. Видин, и Абди паша, комендант на гр. Белград. До съдебно-шериатските власти в лицето на посветените и предани мои кадии в казите на Видин и Белград и други околни кази, в които се навъртат долуименуваните разбойници. До славния ми сер-торнаджи Елхаджи Мустафа — висок военен чиновник при еничарския ми военен оджак, сега командирован в тия страни. Също и до висшите и нисшите офицери на еничарите във Видин и Белград, до сердарите, старейшините и други висши длъжностни лица в казаните кази.

Нека бог продължи славата и службата ви!

От съдържанието· на настоящия ми царски ферман ще узнаете, че аз съм силно възмутен от смутовете и размириците в тъй голямата ислямска погранична крепост Видин. Възмутителен е тоя печален факт, че размирниците се стараят да подтикнат населението към общо въстание срещу установените от шериата и закона власти, и то тъкмо в тия тежки и опасни за държавата ми минути. Подстрекателите разбойници са започнали да вършат всякакви беззаконни действия, като са заграбвали насилствено имуществата на някои невинни хора и присвоявали живата стока заедно с всичкия останал имот на раята.

Алчни за огромни богатства, те ограбвали цели села и махали, като не пощадявали дори живота на невинните собственици. След едно внимателно изучаване донесе ми се, че имената на по-главните бунтовници са: Юмер Пазвант-Заде и син му Осман, които се числят за военни началници на 31 еничарска дружина. Техни съучастници били Ходжа-Огру от 62 дружина, Муса Калфа от 15 рота, Хюсеин Пехливан от 5 рота, Погачеджи от 61 рота, Емин Юмер от 25 дружина, Кара Коллукчи от 11 рота, Кара Ахмед от 61 дружина и Халил от 17 дружина.

Всички тия бунтовници по-преди заседавали във Видин, дето проектирали и решили да подигнат общ бунт против законите и властта и за тая цел агитирали между населението. След това те избягали от Видин и сега според донесенията се намират в околните на Видин градове и села, дето свободно сноват и насилничат над мирното население и рая.

По повод на това получих колективна жалба от населението около Видин, в която ме умолява да издам височайши ферман за преследване и изтребване на разбойниците, като поставя един пратеник [мубашир] за изпълнението му. Това искане аз удовлетворих. От височайшата ми канцелария се издаде ферман, важността на който стана наложителна и по други причини. Видин и околностите му съставят едни толкова здрави и отбранителни крепости, щото неприятелите на исляма биха се безвредно домогнали до Цариград.

Ето защо заповядвам тия крепости да се пазят с най-сериозно внимание, за което властите трябва да употребяват всички грижи.

Вам, господа кадии на Видин, Белград и други погранични кази, г. г. офицери и забити, делегирани от главния ми оддаж-бубашир, и г. г. коменданти на градовете Видин и Белград, вам се налага свещеният дълг да вземете всички мерки за изтребването на разбойниците. Само вашите мерки могат да донесат желаното от мен умиротворение на страната.

Те ще се помъчат, а може би и ще сполучат да се промъкнат в крепостта, като поставят пред вас предлог, че уж имали да събират от длъжниците си някакви заеми, но вие на това не придавайте сериозна важност, защото те няма да направят друго, ами ще повдигнат населението към общо въстание.

Ето защо нито едно лице от тях да не се пропуща в крепостта, макар и с риск на живота. Безпрекословно отблъсквайте всякакъв натиск от страна на разбойниците, които се стремят да се домогнат до крепостта. Около пределите на Видин [Видин-худудуна] не трябва да се мерне разбойнишки крак. Онези обаче от еничарските орди, които биха ги защищавали, разпръснете ги из другите погранични крепости. За всички ваши разпоредби, длъжни сте да ме уведомите с едни обстоен протокол.

А вие, г г. съдии, офицери и старейшини от видинския гарнизон, дайте гаранция, че обичате отечеството си. След това, за да се констатират вашите разпоредби, съставете съдебно шериатско решение и с препис от закона за военноеничарската организация ще се отнесете до главния счетоводител [баш мухасабеджиян], за да отбележи и той от своя страна в главните регистри имената на ордите и тия на йолдашите еничари, които се преместят от видинския гарнизон в други погранични крепости за дисциплинарно наказание.

Щом главният счетоводител отбележи станалия факт, той ще ви повърне обратно преписа от закона, по силата на който вие ще наказвате провинените еничари. За тая цел предварително ще се издава височайша заповед.

Поради това изпраща ви се и едно писмо от моя велик вези — Негово Високопревъзходителство Хасан наша, сега заемащ длъжността еничари агаси в корпуса при моя палат.

Прочее, господа командири [мухафъзи] на Видин и Белград, издавам настоящия ферман, за да ви внуша сериозността на писмото на еничари агаси и заповядвам точното му прилагане.

Старайте се да отбягвате всякакви мерки, които биха противоречили на настоящия ми ферман. Отдайте нужните почести. Тъй да знаете, тъй да действате.

Първо число от месец рабиюл-ахър 1202 г. [дек. 1787]

Издаден от султан Абдул Хамид Хан I

 

 

posledni puplikacii

Kaiser im Kreis der Kurfrsten
Ное 18, 2017
in Германия
Йордан Николов Историческа обстановка Германия излязла от XV и навлязла в XVI столетие в…
Die deutschen Kaiser Otto der Groe
Ное 16, 2017
in Западна Европа
Йордан Николов „Природата не търпи празно пространство.“ Такъв е един от изводите…
Louis Flix Amiel Charlemagne empereur dOccident 742 814
Ное 15, 2017
in Западна Европа
Йордан Николов От свалянето на последния император на Западната Римска империя Ромул…
353px Nero Glyptothek Munich 321
Ное 13, 2017
in Рим
Е. В. Фьодорова Императорите на Рим. Величие и упадък, С., 1997 Превод: Юлиян Божков…
Rome Agrippina Minor
Ное 13, 2017
in Рим
Е. В. Фьодорова Императорите на Рим. Величие и упадък, С., 1997 Превод: Юлиян Божков…