Терорът 1935 - 1938 г.

11-11-2016 Hits:2857 СССР

  Из "Сталин", Едвард Радзински (със съкращения)   „Революционерите на 50-годишна възраст трябва да се изпращат при праотците им"   Събитията от 1935-1938 г., довели до тотално унищожаване на цялата ленинска партия, са най-голямата загадка от...

Read more

Хазарски каганат

25-10-2017 Hits:442 Източна Европа

  Йордан Николов Каганатът бил своеобразна държавна формация на хазарите, тюркоезичен народ, навлязъл в пределите на Източна Европа от Западноприкаспийските степи през IV в. Възникнал през средата на VII в., той бил...

Read more

Геометричната цивилизация или Омирова еп…

24-09-2016 Hits:1895 Гърция

  Из "Гръцката цивилизация", Франсоа Шаму   Колонизиране на Йония. Разпределение на гръцките диалекти. Геометричната керамика. Първенството на Атина. Възприемане на алфабетичната писменост. Омир и гръцката цивилизация през VIII в. Селска Гърция по...

Read more

Из Закон за защита на нацията, от 21 яну…

18-11-2016 Hits:761 Трета българска държава

Печата се по: "Държавен вестник", бр. 16 от 23 януари 1941 г. Публикувано по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Read more

Население, населени места, поселищна стр…

31-10-2017 Hits:868 Османско владичество XV-XVIII в.

  Христо Матанов В българското историческо самосъзнание упорито господства представата за демографски срив, който изживяла българската общност по време на османското завоевание, на последвалите го династически междуособици и на войните между османците...

Read more

Бахамските пирати и кралската милост

20-02-2017 Hits:536 Колониална Америка

  Хайнц Нойкирхен Из "Пиратите"   Около 1703 година морски разбойници се промъкнали на Бахамските острови, тъй както по-рано на Тортуга и Ямайка. В лабиринта от хиляди острова, повечето ненаселени и често само стърчащи...

Read more

Неразкритият заговор срещу фюрера

19-01-2017 Hits:1002 Германия

  Василий Веденеев "Тайните на Третия райх"   Обикновено, когато стане дума за опитите да се ликвидира Адолф Хитлер, повечето хора си спомнят за несполучливото покушение през юли 1944 година, когато взривила се под...

Read more

Кореспонденция между папа Инокентий III …

27-07-2016 Hits:4141 Втора българска държава

  Публикувано по ЛИБИ. T. III, 308-378. Превод: Ив. Дуйчев, М. Войнов

Read more

Из Послание на Владислав III Ягело до ту…

31-08-2016 Hits:3350 Османско владичество

  Печата се по: Документи за историята на българския народ XV-XIX век, с. 34. Публикувано по: Текстове и документи по история на България. Съставители Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Боев.

Read more

Образ на българин от XV в. във Флоренция

21-01-2017 Hits:1946 Византия

  Иван Дуйчев   Завладяването на българските земи от турците през втората половина на XIV в. сложило край на съществуването на независимата средновековна българска държава, обаче не означавало пълен прелом в развоя на...

Read more

Селищна система в Угарит през късната бр…

19-08-2016 Hits:764 Древният Изток

  Мария Аврамова   В днешна Северна Сирия, недалеко от брега на Средиземно море, на 11 км северно от древна Лаодикея (дн. Латакия) се намира селищната могила Рас Шамра (фиг.1). Археологическите разкопки, започнати...

Read more

Византия и славянският свят

21-11-2016 Hits:1435 Византия

  Иван Дуйчев   Превод от италиански: Пенка Данова

Read more

Тристан и Изолда

13-08-2017 Hits:476 Литература

  РОМАНЪТ ЗА   ТРИСТАН И ИЗОЛДА   Възобновен от Жозеф Бедие     Превод от френски: Първан Черкаски  

Read more

Куберовите българи в Македония

23-06-2017 Hits:687 От древността до 681 г.

Из „Деянията на Димитър Солунски“ Превод на В. Тъпкова-Заимова в ГИБИ, II, с. 158 -165.

Read more

Заповед на Абдул Хамид I по повод бунта на баща и син Пазвантоглу от 1787 г.

 

Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Печата се по Д. Ихчиев, Турски държавни документи за Осман Пазвантоглу Видински, СбНУНК, XXIV, 1909, 11 — 12.

Превод на Д. Ихчиев от оригинал — препис, съхраняван от Ор. отд. на НБКМ — София.

 

Tughra of Abdlhamid I

 

До славните, достойни и предани мои велики везири: Мехмед паша, комендант на гр. Видин, и Абди паша, комендант на гр. Белград. До съдебно-шериатските власти в лицето на посветените и предани мои кадии в казите на Видин и Белград и други околни кази, в които се навъртат долуименуваните разбойници. До славния ми сер-торнаджи Елхаджи Мустафа — висок военен чиновник при еничарския ми военен оджак, сега командирован в тия страни. Също и до висшите и нисшите офицери на еничарите във Видин и Белград, до сердарите, старейшините и други висши длъжностни лица в казаните кази.

Нека бог продължи славата и службата ви!

От съдържанието· на настоящия ми царски ферман ще узнаете, че аз съм силно възмутен от смутовете и размириците в тъй голямата ислямска погранична крепост Видин. Възмутителен е тоя печален факт, че размирниците се стараят да подтикнат населението към общо въстание срещу установените от шериата и закона власти, и то тъкмо в тия тежки и опасни за държавата ми минути. Подстрекателите разбойници са започнали да вършат всякакви беззаконни действия, като са заграбвали насилствено имуществата на някои невинни хора и присвоявали живата стока заедно с всичкия останал имот на раята.

Алчни за огромни богатства, те ограбвали цели села и махали, като не пощадявали дори живота на невинните собственици. След едно внимателно изучаване донесе ми се, че имената на по-главните бунтовници са: Юмер Пазвант-Заде и син му Осман, които се числят за военни началници на 31 еничарска дружина. Техни съучастници били Ходжа-Огру от 62 дружина, Муса Калфа от 15 рота, Хюсеин Пехливан от 5 рота, Погачеджи от 61 рота, Емин Юмер от 25 дружина, Кара Коллукчи от 11 рота, Кара Ахмед от 61 дружина и Халил от 17 дружина.

Всички тия бунтовници по-преди заседавали във Видин, дето проектирали и решили да подигнат общ бунт против законите и властта и за тая цел агитирали между населението. След това те избягали от Видин и сега според донесенията се намират в околните на Видин градове и села, дето свободно сноват и насилничат над мирното население и рая.

По повод на това получих колективна жалба от населението около Видин, в която ме умолява да издам височайши ферман за преследване и изтребване на разбойниците, като поставя един пратеник [мубашир] за изпълнението му. Това искане аз удовлетворих. От височайшата ми канцелария се издаде ферман, важността на който стана наложителна и по други причини. Видин и околностите му съставят едни толкова здрави и отбранителни крепости, щото неприятелите на исляма биха се безвредно домогнали до Цариград.

Ето защо заповядвам тия крепости да се пазят с най-сериозно внимание, за което властите трябва да употребяват всички грижи.

Вам, господа кадии на Видин, Белград и други погранични кази, г. г. офицери и забити, делегирани от главния ми оддаж-бубашир, и г. г. коменданти на градовете Видин и Белград, вам се налага свещеният дълг да вземете всички мерки за изтребването на разбойниците. Само вашите мерки могат да донесат желаното от мен умиротворение на страната.

Те ще се помъчат, а може би и ще сполучат да се промъкнат в крепостта, като поставят пред вас предлог, че уж имали да събират от длъжниците си някакви заеми, но вие на това не придавайте сериозна важност, защото те няма да направят друго, ами ще повдигнат населението към общо въстание.

Ето защо нито едно лице от тях да не се пропуща в крепостта, макар и с риск на живота. Безпрекословно отблъсквайте всякакъв натиск от страна на разбойниците, които се стремят да се домогнат до крепостта. Около пределите на Видин [Видин-худудуна] не трябва да се мерне разбойнишки крак. Онези обаче от еничарските орди, които биха ги защищавали, разпръснете ги из другите погранични крепости. За всички ваши разпоредби, длъжни сте да ме уведомите с едни обстоен протокол.

А вие, г г. съдии, офицери и старейшини от видинския гарнизон, дайте гаранция, че обичате отечеството си. След това, за да се констатират вашите разпоредби, съставете съдебно шериатско решение и с препис от закона за военноеничарската организация ще се отнесете до главния счетоводител [баш мухасабеджиян], за да отбележи и той от своя страна в главните регистри имената на ордите и тия на йолдашите еничари, които се преместят от видинския гарнизон в други погранични крепости за дисциплинарно наказание.

Щом главният счетоводител отбележи станалия факт, той ще ви повърне обратно преписа от закона, по силата на който вие ще наказвате провинените еничари. За тая цел предварително ще се издава височайша заповед.

Поради това изпраща ви се и едно писмо от моя велик вези — Негово Високопревъзходителство Хасан наша, сега заемащ длъжността еничари агаси в корпуса при моя палат.

Прочее, господа командири [мухафъзи] на Видин и Белград, издавам настоящия ферман, за да ви внуша сериозността на писмото на еничари агаси и заповядвам точното му прилагане.

Старайте се да отбягвате всякакви мерки, които биха противоречили на настоящия ми ферман. Отдайте нужните почести. Тъй да знаете, тъй да действате.

Първо число от месец рабиюл-ахър 1202 г. [дек. 1787]

Издаден от султан Абдул Хамид Хан I

 

 

posledni puplikacii

763px Stilico diptych
Ян 16, 2018
in Рим
Публикува се по: Е. В. Фьодорова, Императорите на Рим. Величие и упадък, С., 1997 Превод:…
498px RplicaMissoriumTeodosioMNAR
Ян 14, 2018
in Рим
Публикува се по: Е. В. Фьодорова, Императорите на Рим. Величие и упадък, С., 1997 Превод:…
Icones imperatorvm romanorvm ex priscis numismatibus ad viuum delineatae and breui narratione historic 1645 14560045098
Ян 14, 2018
in Рим
Публикува се по: Е. В. Фьодорова, Императорите на Рим. Величие и упадък, С., 1997 Превод:…
Icones imperatorvm romanorvm ex priscis numismatibus ad viuum delineatae and breui narratione historic 1645 14723687336
Ян 12, 2018
in Рим
Публикува се по: Е. В. Фьодорова, Императорите на Рим. Величие и упадък, С., 1997 Превод:…
Evlija celebija
Ян 11, 2018
in Османска империя
Илбер Ортайлъ Из "Преоткриване на Османската империя", П., 2007, ИК "Жанет 45" Превод от…