Основни проблеми на югославската идея от…

07-04-2017 Hits:807 Балканите

  Тиберий Баръмов Увод   Тази работа е посветена на една страна, която дори 20 години след разпада си остава загадка за нас, макар доскоро да беше на западната ни граница. Струва ми се...

Read more

Тиберий

12-11-2017 Hits:248 Рим

  Е. В. Фьодорова Императорите на Рим. Величие и упадък, С., 1997 Превод: Юлиян Божков Тиберий Клавдий Нерон, влязъл в историята под името Тиберий, най-големият син на Ливия от първия ѝ брак, е роден...

Read more

Сюлейман Великолепни

12-08-2016 Hits:2859 Османска империя

  Публикувано по: История на Османската империя, под редакцията на Робер Мантран, С., 1999 г. С любезното съгласие на издателство Рива   Жил Венщейн   Сюлейман I - за нас Сюлейман Великолепни - е несъмнено...

Read more

Плач за падането на Цариград

29-05-2017 Hits:741 Литература

  Поемата е от неизвестен автор от втората половина на XV век написана след превземането на Константинопол от османците през 1453 г. Публикувано по: В. Гюзелев, Самият Търновград ще разтръби победите, 171-172.

Read more

Хазарски каганат

25-10-2017 Hits:380 Източна Европа

  Йордан Николов Каганатът бил своеобразна държавна формация на хазарите, тюркоезичен народ, навлязъл в пределите на Източна Европа от Западноприкаспийските степи през IV в. Възникнал през средата на VII в., той бил...

Read more

Венецианските, генуезките и латинските в…

15-08-2016 Hits:1198 Балканите

   Христо Матанов   В периода от възстановяването на Византия до края на първата гражданска война в 1328 г. императорите в Константинопол се опитвали да намалят венецианското присъствие във византийско-балканския ареал и влиянието...

Read more

Ранни имперски институции в българските …

20-10-2017 Hits:520 Османско владичество XV-XVIII в.

  Христо Матанов   Втората половина на XV в. е изключително успешен период за османската военна и териториална експанзия. След завладяването на Константинопол през 1453 г. и унищожаването на Византия османските войски прегазват...

Read more

Из „Хроника“ на Михаил Сирийски

19-05-2017 Hits:649 Първа българска държава

Превод на В. Гюзелев от Chronique de Michel Iе Syrien, ΙI, c. 473, 478, 485 III, Paris, 1905, c. 12

Read more

Легенда за Семирамида

04-08-2016 Hits:2800 Асиро-вавилонска митология

  Легендата е достигнала до нас, благодарение на древногръцкия историк Диодор Сицилийски (І в. пр. Хр.). Митологизацията на историческия образ на Шамурамат, води началото си от Ктесий Книдски – гръцки лекар...

Read more

Старовавилонски юридически и стопански д…

02-10-2017 Hits:143 Вавилон

  Публикувано по: П. Барсело, М. Тачева, П. Делев, История на древните общества, С., 1992 г.

Read more

Описание на Видин, Оряхово, Серес и Ямбо…

23-11-2016 Hits:500 Османско владичество

  Печата се по: Евлия Челеби, Пътепис, Превод от османотурски, съставителство и редакция Стр. Димитров, С., 1972, с. 59, 71 — 72, 78 — 79, 154 — 155, 251. Превод от...

Read more

Цар Борил

24-07-2016 Hits:1478 Втора българска държава

  Петър Мутафчиев   Временният упадък на България. Слав   Начело на заговора срещу Калоян стояли собствената му жена, куманка, и сестриникът му Борил. Убитият цар нямал преки наследници и престолът по право се паднал...

Read more

Грецизация на Източната римска империя (…

04-10-2016 Hits:2215 Византия

  Петър Мутафчиев Из "Лекции по история на Византия"   Когато Ираклий заема цариградския престол империята вече се намирала в пълно разложение. В Италия лангобардите, затвърдени здраво в по-голямата част на областта, разбойничествали свободно...

Read more

Походът на Ксеркс

13-10-2016 Hits:1699 Персия

Откъси от VII книга на Херодотовата история (Ксеркс бил подтикван към война с Атина от Мардоний, от тесалийските Алевади и от синовете на Пизистрат)

Read more

Неразкритият заговор срещу фюрера

19-01-2017 Hits:928 Германия

  Василий Веденеев "Тайните на Третия райх"   Обикновено, когато стане дума за опитите да се ликвидира Адолф Хитлер, повечето хора си спомнят за несполучливото покушение през юли 1944 година, когато взривила се под...

Read more

Из инструкция до еничарските командири в Румелия от 1797 г.

 

Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Печата се по превод на Д. Ихчиев, Турски държавни документи за Осман Пазвантоглу Видински, док. XXX, с. 40 — 43.

 

YeniceriamirleriРеченият Пазвантоглу с внушителна военна сила отвън и отвътре се втурнал в града Видин и нападнал дружината, състояща се от видинските ямагани, разбил я и след като надвил целия крепостен гарнизон, лесно успял да покори град Видин с цялата каза.

Като не се задоволил с това, той изпъдил началниците на съседните кази, завладял ги и поставил свои хора за войводи, тахсилдари, субашии и бюлюкбашии. Бедната рая, па и населението на покорените кази са били подложени на големи налози и глоби и насила били заставени да работят на узурпатора и за негова лична облага...

И най-после той нападнал Търновската каза, в която погубил и ограбил невинни жени, деца и семейства и плячката пренесъл във Видин.

Вън от всичко това, тоя безчовечен тип в кратко време превърнал в прах и пепел всичко, що му попаднало, и опожарил цели 80 села, лежащи в Никополската и Севлиевската каза. В числото на тия безчовечия влиза и това, че в същото време той събрал внушително число жени и деца от раята в една кошара и ги изгорил живи. Изглежда недоволен от това, той си простира ръцете още и към Плевенската и Ловешката каза, за да утолява вероломната си пъклена душа. Всичко това е накарало населението да трепери от неговото име и страшно да пищи от неговите дела...

По този начин поменатите банди дошли чак до Никопол, обсадили го от пет страни и започнали да го бомбардират с оръдия. Никопол потънал в пламъци, богоугодните заведения се рушели и беззащитните жители били изгаряни в пламъците. Голяма част от градското население могло да се подслони във вътрешната крепост, но всичко друго останало срещу лицето на разбойниците. Писъците и риданията на жените и децата — о, Аллах да пази! — се чували дори до небесата!...  Освен това наскоро разбойниците нападнали Севлиево, Русчук и други околни области...

 

 

posledni puplikacii

Kaiser im Kreis der Kurfrsten
Ное 18, 2017
in Германия
Йордан Николов Историческа обстановка Германия излязла от XV и навлязла в XVI столетие в…
Die deutschen Kaiser Otto der Groe
Ное 16, 2017
in Западна Европа
Йордан Николов „Природата не търпи празно пространство.“ Такъв е един от изводите…
Louis Flix Amiel Charlemagne empereur dOccident 742 814
Ное 15, 2017
in Западна Европа
Йордан Николов От свалянето на последния император на Западната Римска империя Ромул…
353px Nero Glyptothek Munich 321
Ное 13, 2017
in Рим
Е. В. Фьодорова Императорите на Рим. Величие и упадък, С., 1997 Превод: Юлиян Божков…
Rome Agrippina Minor
Ное 13, 2017
in Рим
Е. В. Фьодорова Императорите на Рим. Величие и упадък, С., 1997 Превод: Юлиян Божков…