Аграрни отношения в българските земи пре…

25-08-2017 Hits:477 Османско владичество

  Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Read more

Китайската стена. Най-голямото чудо

02-12-2016 Hits:1014 Архитектура

  Кир Буличов Из "7 и 37 чудеса"   „… Въпреки че е построена с пълно пренебрежение към законите на фортификацията, тя е толкова солидна и непристъпна, кулите и портите ѝ са толкова разумно...

Read more

Високата порта

03-01-2018 Hits:305 Османска империя

  Илбер Ортайлъ   Из "Преоткриване на Османската империя", П., 2007, ИК "Жанет 45" Превод от турски:  Хюсеин Мевсим   Баб-ъ Али1 - често ни се случва да чуваме този израз. По-скоро, вече не го чуваме...

Read more

Из архива на гр. Мари (XIX - XVIII в. пр…

28-09-2017 Hits:259 Асирия Ashur

  Древният град Мари (съвр. Тел-Харири на Среден  Ефрат) е известен със своите богати царски архиви, наброяващи близо 30 000 клинописни таблички. По-голямата част от документите хронологически се отнасят към времето...

Read more

Сталинград - разгромът. Драмата на Шеста…

24-08-2016 Hits:2675 Втора световна война

Александър Йорданов     За битката при Сталинград е писано извънредно много, литературата по въпроса наброява хиляди страници, всеки един аспект на битката е разгледан във военноисторическата литература. На битката са посветени множество...

Read more

Съюз на хуните

25-10-2017 Hits:540 Средна Европа

  Йордан Николов   За разлика от останалите варварски държави в Западна Европа хуните заемат свое уникално място и играят самостоятелна роля в историческия процес. По време на голямата миграция през 155—158 г...

Read more

Връзка с нас:

13-07-2016 Hits:313 Връзка с нас

  Администратори Любомир Грозданов: lgrozdanov@istorianasveta.eu Тиберий Баръмов: tibaramov@istoranasveta.eu     Редакционна колегия: history@istorianasveta.eu    

Read more

Григорий Цамблак

06-04-2017 Hits:513 Втора българска държава

  Иван Лазаров Из "Кой кой е в средновековна България" Йордан Андреев, Иван Лазаров, Пламен Павлов   Григорий Цамблак — най-бележитият ученик на патриарх Евтимий Търновски, блестящ старобълг. писател от Търновската книж. школа, Киевски и...

Read more

България при княз Борис I: външна полити…

18-07-2017 Hits:535 Първа българска държава

  Публикувано по: П. Петров, В. Гюзелев, Христоматия по история на България, т. I, 1978

Read more

Терорът 1935 - 1938 г.

11-11-2016 Hits:2857 СССР

  Из "Сталин", Едвард Радзински (със съкращения)   „Революционерите на 50-годишна възраст трябва да се изпращат при праотците им"   Събитията от 1935-1938 г., довели до тотално унищожаване на цялата ленинска партия, са най-голямата загадка от...

Read more

Ролята на харема в политическия живот на…

08-10-2016 Hits:5855 Османска империя

  Случаите на Хюррем султан и Кьосем султан   Кирила Г. Атанасова   Столетия наред харемът, неговите обитатели (по-скоро обитателки) и тяхното ежедневие са обект на фантазиите на редица писатели, поети, художници и пътешественици. Обвит...

Read more

Унищожаването на еничарския корпус

23-11-2016 Hits:2953 Османска империя

  Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в. Печата се по R. Walsh. A Residence at Constantinople during a Period including the Commencement, Progress...

Read more

Походът на Александър Македонски към Дун…

28-02-2017 Hits:948 Македония/Елинизъм

  Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. I, 1976

Read more

Старовавилонско царство

14-10-2017 Hits:503 Месопотамия

  Публикувано по: П. Барсело, М. Тачева, П. Делев, История на древните общества, С., 1992   През XX и XIX в. пр.н.е. Месопотамия оставала в плен на политическата разпокъсаност и стопанския упадък. Възприемайки...

Read more

Откъси от древнокитайския политико-иконо…

04-01-2017 Hits:724 Китай

  Преданието сочи като автор на трактата „Гуанцзъ" Хуан Чжун, живял през VII в. пр. н. е. Преводът е направен от руския превод в Хрестоматия по истории древнего мира, I, Древний...

Read more

Из инструкция до еничарските командири в Румелия от 1797 г.

 

Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Печата се по превод на Д. Ихчиев, Турски държавни документи за Осман Пазвантоглу Видински, док. XXX, с. 40 — 43.

 

YeniceriamirleriРеченият Пазвантоглу с внушителна военна сила отвън и отвътре се втурнал в града Видин и нападнал дружината, състояща се от видинските ямагани, разбил я и след като надвил целия крепостен гарнизон, лесно успял да покори град Видин с цялата каза.

Като не се задоволил с това, той изпъдил началниците на съседните кази, завладял ги и поставил свои хора за войводи, тахсилдари, субашии и бюлюкбашии. Бедната рая, па и населението на покорените кази са били подложени на големи налози и глоби и насила били заставени да работят на узурпатора и за негова лична облага...

И най-после той нападнал Търновската каза, в която погубил и ограбил невинни жени, деца и семейства и плячката пренесъл във Видин.

Вън от всичко това, тоя безчовечен тип в кратко време превърнал в прах и пепел всичко, що му попаднало, и опожарил цели 80 села, лежащи в Никополската и Севлиевската каза. В числото на тия безчовечия влиза и това, че в същото време той събрал внушително число жени и деца от раята в една кошара и ги изгорил живи. Изглежда недоволен от това, той си простира ръцете още и към Плевенската и Ловешката каза, за да утолява вероломната си пъклена душа. Всичко това е накарало населението да трепери от неговото име и страшно да пищи от неговите дела...

По този начин поменатите банди дошли чак до Никопол, обсадили го от пет страни и започнали да го бомбардират с оръдия. Никопол потънал в пламъци, богоугодните заведения се рушели и беззащитните жители били изгаряни в пламъците. Голяма част от градското население могло да се подслони във вътрешната крепост, но всичко друго останало срещу лицето на разбойниците. Писъците и риданията на жените и децата — о, Аллах да пази! — се чували дори до небесата!...  Освен това наскоро разбойниците нападнали Севлиево, Русчук и други околни области...

 

 

posledni puplikacii

763px Stilico diptych
Ян 16, 2018
in Рим
Публикува се по: Е. В. Фьодорова, Императорите на Рим. Величие и упадък, С., 1997 Превод:…
498px RplicaMissoriumTeodosioMNAR
Ян 14, 2018
in Рим
Публикува се по: Е. В. Фьодорова, Императорите на Рим. Величие и упадък, С., 1997 Превод:…
Icones imperatorvm romanorvm ex priscis numismatibus ad viuum delineatae and breui narratione historic 1645 14560045098
Ян 14, 2018
in Рим
Публикува се по: Е. В. Фьодорова, Императорите на Рим. Величие и упадък, С., 1997 Превод:…
Icones imperatorvm romanorvm ex priscis numismatibus ad viuum delineatae and breui narratione historic 1645 14723687336
Ян 12, 2018
in Рим
Публикува се по: Е. В. Фьодорова, Императорите на Рим. Величие и упадък, С., 1997 Превод:…
Evlija celebija
Ян 11, 2018
in Османска империя
Илбер Ортайлъ Из "Преоткриване на Османската империя", П., 2007, ИК "Жанет 45" Превод от…