Ян Хус - идеолог на чешката реформация

19-07-2016 Hits:1502 Средна Европа

  Идеолог и ръководител на чешката реформация бил Ян Хус, забележителен учен, крупен мислител, голям обществен деец. Той се родил в бедно селско семейство в с. Хусинец, Южна Бохемия. През 1393...

Read more

Веспасиан

22-11-2017 Hits:481 Рим

  Е. В. Фьодорова Императорите на Рим. Величие и упадък, С., 1997 Превод: Юлиян Божков Тит Флавий Веспасиан е роден на 17 ноември 9 г. в неголямото село Фалакрина, близо до Реате (дн. Риети)...

Read more

Образ на българин от XV в. във Флоренция

21-01-2017 Hits:2525 Византия

  Иван Дуйчев   Завладяването на българските земи от турците през втората половина на XIV в. сложило край на съществуването на независимата средновековна българска държава, обаче не означавало пълен прелом в развоя на...

Read more

Ендерун

03-07-2017 Hits:741 Османска империя

  Илбер Ортайлъ   Из "Преоткриване на Османската империя", П., 2007, ИК "Жанет 45" Превод от турски:  Хюсеин Мевсим Публикува се с любезното разрешение на Издателството   Най-фундаменталната институция в държавната администрация на Османската империя до XVIII...

Read more

Лъв Дякон. Из "История"

28-03-2018 Hits:209 Първа българска държава

  Публикува се по: ГИБИ, т. V, 1964 г. Увод, превод и бележки: Г. Цанкова-Петкова Тук бележките са дадени в съкратен и редактиран вариант.

Read more

Новела на Роман Лакапин срещу динатите

10-12-2016 Hits:614 Администрация

  (Zaсhагiaе, Jus, III, 242—252) Публикувано по: Подбрани извори за историята на Византия, Христоматия, С., 1963Съставител: Димитър Ангелов

Read more

Древногръцки мислители и поети

26-02-2018 Hits:329 Гърция

  Из "Гръцката цивилизация", Франсоа Шаму   Известни са ни имената на около две хиляди древногръцки писатели. Дори като имаме пред вид дългия период, който дели Омир от възтържествуването на християнството, този брой...

Read more

Унищожаването на Охридската патриаршия. …

20-12-2016 Hits:955 Балканите

  Султански берат, даден на цариградския патриарх. Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в. Печата се по И. Снегаров. История на Охридската архиепископия — патриаршия...

Read more

Първата пуническа война (264-241 г. пр. …

24-09-2016 Hits:1189 Картаген

  Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. II, 1976

Read more

Подбор и обучение на личния състав на Ub…

08-11-2016 Hits:1046 Германия

  Александър Йорданов За да може да се разбере дейността на Ubootwaffe трябва да се разгледат няколко основни момента.  Рекрутирането на кадрите, обучението им и новата тактика. Само така може да се...

Read more

Проглас към Евангелието

19-10-2016 Hits:979 Литература

  Произведение на Константин Философ – Кирил. Запазено е в четири преписа. В оригинал творбата съдържа 110 стиха, издържани в дванадесетосричен размер. Творбата е прослава на славянската азбука и на първите...

Read more

За Цариград

23-10-2017 Hits:618 Османска империя

  Публикува се по: Румелийски делници и празници от XVIII в., С., 1978

Read more

Прокламация на княз Александър I за пров…

15-02-2018 Hits:42 Трета българска държава

  Публикувано по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Read more

Паисий Хилендарски или как един светогор…

21-04-2017 Hits:777 Възраждане

Ивайло Тихолов   Най-общо Възраждането представлява преходът от Средновековието към Новото време. Тази епоха има различни аспекти като например промяна в икономическите, социалните, културните и политическите нагласи на българите в този период...

Read more

Из Военна конвенция между Русия и Българ…

16-02-2018 Hits:83 Трета българска държава

Печата се по: Кесяков, Б. Принос към дипломатическата история на България (1878-1925), Том I. София, 1925, с. 20. Публикувано по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т...

Read more

Указ на фараона Нефериркара

 

Йероглифен надпис на варовикова плоча от развалините на храма на Озирис в Абидос в Γорен Египет. Съхранява се в Бостънския музей на изящните изкуства. V династия, първа половина на XXV в. пр. н. е. (Sethe Κ. Urkunden des Alten Reiches. Leipzig, 1932, S. 170—172. Cp. Хрестоматия по истории древнего Востока. M., 1980, I, 19-21).

Публикувано по: П. Барсело, М. Тачева, П. Делев, История на древните общества, С., 1992

 

Хор-Усеркаф1

 

Указ на царя до началника на жреците Хемур.

 

Neferirkare Kakai 2Не разрешавам никой човек да има власт да взима когото и да било от служителите на бога в нома, в който си на служба ти, за работа в царските стада или всякаква друга работа в нома извън извършването на богослужения в храма, към който всеки от тях се числи, и работите по укрепване на храма2, към който всеки от тях се числи. Със силата на царския указ на фараона Нефериркара, вечен да е животът му, те се поставят под охрана за вечни времена, и никакви документи в никоя служба не могат да противоречат на тази заповед.

Не разрешавам никой човек да има власт да взима когото и да било от обработващите земята на бога3, за която жреците изпълняват службата си4, за работа в царските стада или всякаква друга работа в нома. Със силата на царския указ на фараона Нефериркара, вечен да е животът му, те се поставят под охрана за вечни времена, и никакви документи в никоя служба не могат да противоречат на тази заповед.

Не разрешавам никой човек да има власт да взима когото и да било от челядта5, намираща се на земята на бога, за която жреците изпълняват службата си, за работа в царските стада или всякаква друга работа в нома. Със силата на царския указ на фараона Нефериркара, вечен да е животът му, те се поставят под охрана за вечни времена и никакви документи в никоя служба не могат да противоречат на тази заповед.

Ако някой от служителите в нома вземе когото и да било от жреците или от намиращите се на земята на бога, за която жреците в нома изпълняват службата си, за работа в царските стада или всякаква друга работа в нома, ти трябва да го изпратиш6 във Великия двор7 и той самият ще бъде въдворен в (някое от царските стада? или: в гранитни каменоломни?) или при обработващите нивите с ечемик (и просо).8 (Ще бъде арестуван?) всеки сановник, разпоредител с царско имущество или войник, който наруши моята заповед, ще бъде отведен във Великия двор, ще му бъдат отнети дома, нивата, хората и всяко друго имущество и ще бъде изпратен в някое стадо.

Подпечатано в присъствието на фараона във втория месец на Засушаването, ден…,9

 

1Хор — Усеркаф: едно от имената на третия фараон от V династия. Нефериркара е неговото свещено (тронно) име, а личното му име — Какай.
2Вероятно следва да се разбира поддържане в изправност на храмовите сгради, а възможно — и на цялото храмово стопанство.
3Земя на бога: храмови земи, предназначени за издръжка на жречеството.
4Доходите, получавани от храмовите земи, се явяват един вид възнаграждение за службата на жреците в храма.
5Челяд (домочадие): събирателен термин за обозначаване на несвободните работници в дадено царско, частно или (както в случая) храмово стопанство.
6Нарушилия разпореждането служител.
7Велик двор: съдебна инстанция.
8Т. е. нарушителят ще бъде изпратен за наказание на принудителна тежка работа.
9Датата в края на документа е нечетлива.

 

 

posledni puplikacii

bogomils 2
Мар 30, 2018
in Европа
Публикувано по: ЛИБИ, Т. IV, С., 1981 Превод: Г. Батаклиев; увод: М. Петрова; бележки: Д.…
Lebedev Svyatoslavs meeting with Emperor John
Мар 28, 2018
in Първа българска държава
Публикува се по: ГИБИ, т. V, 1964 г. Увод, превод и бележки: Г. Цанкова-Петкова Тук…
Gustav Adolf Closs Die Schiffe des Columbus 1892
Мар 25, 2018
in Географски открития
Йордан Николов Събитието, което довело до прелом в историята на човечеството, станало…
nicita hon
Мар 23, 2018
in Хроники и историография
Публикувано по: ГИБИ, т. XI, 1983 г. Увод, превод и коментари: В. Тъпкова Тук коментарите…
Default Image
Мар 18, 2018
in Кореспонденция
Публикува се по: В. Тъпкова-Заимова, Р. Пенджекова, Византия през погледа на…