Култът към светците в България и Византи…

10-01-2017 Hits:1138 Православна култура

  Силвия Аризанова   Текстът на статията е прочетен като съобщение на XXII-я Международен конгрес за византийски изследвания, проведен в гр. София на 22–27 август 2011 г. Публикувана в сп. "Времена", бр. VIII, 2016

Read more

Вътрешно устройство на Византийската имп…

17-10-2016 Hits:4049 Византия

  Петър Мутафчиев Из "Лекции по история на Византия" Разцветът, който бе настъпил във Византия с възшествието на Македонската династия, бе намерил отражение във всички области на нейния живот. Епохата от IX до...

Read more

Реформите на Ван Ман (началото на I в. п…

07-02-2017 Hits:625 Китай

  Публикувано по: Хр. Данов, Христоматия по история на стария свят, С, 1976

Read more

Кърджалийство. Из донесение на шуменския…

04-10-2017 Hits:130 Османско владичество

  Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III Печата се по превод, публикуван в Положението..., с. 180 182. Оригиналът се съхранява в НБКМ, Ор. отд...

Read more

Из „Стратегикон“ на Псевдомаврикий

21-10-2016 Hits:1472 Военно дело

  Публикувано по: ГИБИ, т. II, С., 1958 Превод Г. Цанкова-Петкова

Read more

Персия и Атина срещу Спарта. Разгромът н…

01-05-2017 Hits:676 Древна Гърция

  Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. I, 1976

Read more

Веспасиан

22-11-2017 Hits:481 Рим

  Е. В. Фьодорова Императорите на Рим. Величие и упадък, С., 1997 Превод: Юлиян Божков Тит Флавий Веспасиан е роден на 17 ноември 9 г. в неголямото село Фалакрина, близо до Реате (дн. Риети)...

Read more

Упадъкът на Византия (1185 -1204)

30-10-2016 Hits:2642 Византия

  Петър Мутафчиев Из "Лекции по история на Византия"   Исак II Ангел (1185-1195)   Той бил член на онази малоазиатска аристокрация, която в Комниновата епоха бе завоювала извънредно влиятелно положение в държавата и която Андроник...

Read more

Мария Аврамова

07-04-2017 Hits:325 За нас

  Казвам се Мария Аврамова и съм родена през 1990 г. в София. Почти целия си живот съм прекарала в сърцето на антична Сердика, което не можеше да не разпали от...

Read more

Мирен договор между Русия и Турция, склю…

29-07-2017 Hits:960 Източен въпрос

  Публикува се по: Международни актове и договори (1648 - 1918), съст. доц. Слава Стефанова

Read more

Наум Охридски

09-11-2016 Hits:593 Първа българска държава

  Иван Лазаров   Из "Кой кой е в средновековна България" Йордан Андреев, Иван Лазаров, Пламен Павлов   Наум (Наум Охридски) — един от най-близките ученици на слав. първоучители Кирил и Методий. Ист. традиция му отрежда...

Read more

Из молба и доклад до султана от 1714 г.

04-10-2017 Hits:122 Османско владичество

  Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III Печата се по Б. Цветкова, Хайдутството..., Τ. I, 1971, г., с. 317 — 320. Превод на Б...

Read more

Инквизицията

10-07-2016 Hits:4468 Апостолическият престол

    Възникване на Инквизицията   Защитници на инквизицията - Веротърпимостта в първите векове на християнството - Начало на гоненията и първите закони против еретиците - Августин и неговата проповед за насърчаване на веротърпимостта-Порастване...

Read more

Априлското въстание 1876 г.

20-04-2017 Hits:1615 Възраждане

  След неуспелия опит за въстание през есента на 1875 година повечето от революционните дейци, както и по-активните участници на революционната организация трябваше да напуснат страната и да забягнат в Румъния...

Read more

Обсерваторията на Улугбек. Палачи и съзи…

02-02-2017 Hits:1581 Физика и астрономия

  Кир Буличов Из "7 и 37 чудеса"   Върху гравюрите от епохата на Възраждането го рисували от дясната ръка на алегоричната фигура на науката, сред най-великите учени на света, тъй като нито един...

Read more

Из архивите на Тел Ел-Амарна

 

През 1887 г. сред развалините на град Ахетатон (съвр. Тел-ел Амарна), столица на Египет по времето на фараон Аменхотеп IV (Ехнатон), бил намерен държавен архив, отнасящ се към първата половина на XIV в. пр. Хр. В Британския и Берлинския музеи, а също и в частни колекции, се съхраняват над 350 документа. Това са дипломатически писма между царете на тогавашните велики сили - Египет, Вавилония, Асирия, Хетското царство, Митани, Кипър, както и донесения на сирийски, палестински и финикийски управници. Тук са публикувани откъси от писмата на царете от Каситската Вавилонска династия.

 

1. Из писмо на Кадашман-Еллил до Аменхотеп ІІІ:

 

Ето, ти искаш моята дъщеря за жена, а сестра ми, която ти беше дадена от моя баща (Куригалзу І) все още се намира при теб, но никой не я е виждал сега, жива ли е тя или не....Ти си казал на моите посланици, докато твоите жени са стояли пред теб, събрани всички заедно: „Погледнете вашата госпожа, която стои пред вас!” – но моите посланици не са я познали. Нима тази, която така изглежда, е моята сестра? На се я познали моите посланици, и кой всъщност я познава? Може тя да е дъщеря на мушкенум, или дъщеря на каскееца, или дъщеря на ханигалбадеца, или тя, всъщност е от страната Угарит, онази страна, която са видели моите посланици? Кой би могъл да им каже, че това е онази същата? След като тя не отворила уста и нищичко не казала!... Моите дъщери, които са омъжени за царе от съседни земи, и когато мои посланици се появят там, те говорят с тях, и ми изпращат дарове! А тази, която е с тебе – не! ...Прочее, установи добро братство между нас!...Ти си казал на моите посланици: „Нима вашия господар не разполага с войници?” и „Девойката, която изпрати при нас, не е хубава!” Ти си разпределил моите колесници, които ти изпратих в дар, сред колесниците на градоначалниците, ти дори не си и погледнал на тях! Ти си ги изпратил в разпореждане на властите в съответните области, без дори да им обърнеш внимание!

 

2. Из писмо на Аменхотеп ІІІ до Кадашман – Еллил:

 

....В действителност, царете, твоите съседи, са богати и велики! Когато твоите дъщери получават нещо от тях, те го изпращат на тебе! А какво притежава твоята сестра, която е омъжена за мен? Ако тя получи каквото и да било, то аз ще ти изпратя една добра част от него, за да можеш ти пък да го изпратиш на твоите дъщери, а в замяна да получиш добрини от твоите съседи! А когато ти пишеш, че аз съм се отметнал от думите на моя баща, ...ти не цитираш неговите слова...

...Когато за първи път посланиците идваха при твоя баща, устите им изричаха недоброжелателност. Когато за втори път посетиха твоята страна, говореха лошо и за теб. И тогава си рекох: „Ето аз – и да им дам каквото и да било, и нищо да не им давам, все едно – те ще продължават да злословят по теб. Така, че аз реших нищо да не им давам!”

 

3. Из писмо на Кадашман- Еллил до Аменхотеп ІІІ:

 

...Що се касае до девойката, моята дъщеря, за която ти ми писа, че искаш да я вземеш за жена – знай, че тя порасна и съзря за мъж. Така, че – изпрати да я вземат. Преди време, когато моят баща изпрати при теб посланик, ти не го задържа много дни, а напротив, върна го спешно обратно и изпрати на баща ми прекрасен дар. Сетне, когато аз изпратих при теб свой посланик, ти го задържаш вече шест години. А за тия шест години ти си ми изпратил всичко 30 мини злато, което е като сребро (нископробно)......

 

4. Из писмо на Кадашман- Еллил до Аменхотеп ІІІ:

 

...Виж, когато ти, брате мой, не ми даде своята дъщеря за жена, ти ми написа следното: „От древни времена царските дъщери на страната Мицри, не се дават за жени никому!” - защо ти така говориш? Та ти си цар, ти постъпваш така, както ти казва сърцето. Ако ти я дадеш, кой би могъл да ти каже нещо? Когато ми предадоха тези думи, аз написах на моя брат следното: „Нали има големи дъщери и прекрасни жени. Някоя прекрасна жена, която сърцето ти прецени – нея ми прати! Кой ще каже – „тя ли е дъщерята на царя?” Но ти не желаейки да я изпратиш, не си я пратил.

Ти очевидно не си искал братство и дружба, когато ти писах за намерението си да се оженя, за сближение между нас? И аз заради това, заради братството и дружбата, заради сближението между нас, ти написах за намерението си да се женя. Защо брате мой и една жена не ми изпрати? Действително ти не ми изпрати и една жена! Може ли и аз, като теб, да ти откажа сега жена? Не! Ето моите дъщери и аз няма да ти откажа, която и да си избереш...Ако в тази реколта през таммуз или аббу, ти ми изпратиш златото, за което ти писах, то аз ще ти дам с радост своята дъщеря, а ти ще ми дадеш злато толкова, колкото ти подскаже сърцето. Ако ти не ми изпратиш златото през таммуз или аббу и аз не свърша работата, която съм предприел, то тогава за чия радост въобще ще го пращаш. След като си свърша работата, която съм предприел, защо ми е да желая злато? Наистина и 3 хиляди таланта злато тогава няма да приема, а ще ти го върна обратно и няма да ти дам дъщеря си за съпруга.

 

5. Из писмо на Бурна-Буриаш ІІ до Аменхотеп ІІІ:

 

На Ниммуваре (клинописното тронно име на Аменхотеп ІІІ – ег. Небмаатра), царят на страната Мицри, моят брат,  казвам: така говори Бурна-Буриаш, цар на страната Кардуниаш, твой брат. С мен всичко е благополучно. При теб, твоите жени, твоите синове, твоята страна, твоите велможи, твоите коне, твоите колесници – нека бъде всичко много благополучно!

Както преди ти и моя баща сте били в дружба един с друг, така и сега аз и ти бъдем един с друг! Между нас никакви различия няма да възникнат! И каквото ти в моята страна пожелаеш – напиши, нека ти го доставят! И каквото аз пожелая в твоята страна, след като напиша – нека да ми го доставят!

Виж, NN. Аз изпратих посланик при моя брат. Нека той ти предаде моя поздрав. Напиши, за да може той да ми предаде твоя поздрав. А като подарък за теб изпратих..............аз изпратих подарък за теб.

 

6. Из писмо на Бурна-Буриаш ІІ до Ехнатон:

 

pismo burna buriashНа Нипхуррири (клинописното тронно име на Аменхотеп ІV (Ехнатон), ег. Неферхепрура), царят на страната Мицри, моя брат,  казвам: така говори Бурна-Буриаш, цар на страната Кардуниаш, твой брат. При мен всичко е благополучно. При теб, твоите жени, твоите синове, твоята страна,  твоите велможи, твоите коне, твоите колесници – нека бъде всичко много благополучно!

От тогава, откато моите бащи и твоите бащи установиха помежду си дружба, те си изпращаха един на друг прекрасни подаръци, и не си отказваха нищо при всяко искане. Сега моя брат ми изпрати всичко 2 мини злато като подарък. Сега, ето – ако има злато в изобилие изпрати ми толкова, колкото изпращаха твоите бащи, но ако златото е малко – изпрати ми половината от това, което пращаха твоите бащи. Защо си ми изпратил само две мини злато? Сега, тъй като работата ми в дома на Бога е твърде голяма, изпрати ми много злато. И ти, каквото пожелаеш от моята страна и ти трябва, напиши и ще ти бъде доставено.

На Куригалзу, моя праотец, кинахейците, всички заедно, му написали така: „На границата на страната ний ще потеглим и ще се разбунтуваме, а с тебе ще сключим съюз.” Моят праотец им отговорил следното: „Не търсете съюз с мен! Ако вие започнете вражда с царя на страната Мицри, моя брат, и поискате да се присъедините към който и да е друг, няма ли аз да дойда и да ви съсипя, след като той е в съюз с мен?” Моят праотец, заради твоя баща не ги послуша! Ето сега, ашшурците (асирийците), мои поданици – нима аз не ти съобщих какви са им намеренията? Защо те дойдоха в твоята страна? Ако ме обичаш, попречи им да осъществят плановете си. Отпрати ги с празни ръце! Като подарък ти пращам три мини прекрасен лазурит и пет впряга коне с пет дървени колесници.

 

7. От писмото на Бурна-Буриаш II до Ехнатон:

 

От времето на Караиндаш, оттогава, откакто посланиците на твоите бащи дойдоха при моите бащи, досега те бяха в приятелски отношения. Сега аз и ти, ние сме приятели. Твоите посланици са идвали вече три пъти, но ти не си пратил никакъв прекрасен дар. И аз не съм ти направил никакъв прекрасен дар.  В крайна сметка аз не съм получил нищо ценно. Твоят посланик, когото си изпратил – 20 мини злато, които той докара, не бяха пълни, и когато бяха сложени в топилна пещ, не останаха и 5 мини. Всичко, каквото излезе, с точност го проверихме......... И трето, нека майсторите, които ти служат, изготвят чучела на зверове, и земни, и водни, все едно са живи, нека направят кожата като че ли са живи. Нека твоят посланик ги достави! ..... когато Шиндишугаб, моят посланик, стигне до теб, тогава нека той незабавно вземе колесниците и пристигне при мен. И нека за в бъдеще да направят нови чучела и когато моят или твоят посланик тръгне, нека доставят чучелата.. Като подарък за теб пратих две мини лазурит, а що се отнася до дъщеря ти Маяти/Майяти (дъщеря на Ехнатон - Меритатон), понеже чух за нея, пратих ѝ подарък – една огърлица от лазуритени пръстени с нарязани печати – общо 1048. Ако твоят посланик пристигне с Шиндишугал, ще направя......и ще ѝ пратя.

 

8. От писмото на Бурна-Буриаш II до Ехнатон

 

На Нипхурири, царя на страната Мицри, моя брат, казвам:. Тъй говори Бурна-Буриаш, царят на страната Кардуниаш, твоят брат. При мен всичко е благополучно. При теб, жените ти, дома ти, синовете ти, конете ти, твоите колесници нека всичко бъде много благополучно! Относно жалбата по повод жената на баща ти – аз изпратих Ху`а, моя посланик, и .... преводач. Аз написах следното: „Царската дъщеря, която .... изпратиха. Друга да ти изпратят!” Хамасе, твоя пратеник, и Михуни , преводача, си изпратил с думите: „....по повод на жената на моя баща жалба....! ....тези думи....тази жена....е починала от епидемия” Аз отговорих: „Тази жена да изпратят на теб!” Когато показах дъщеря си на Хамасе, твоя пратеник и Михуни, преводача, те изляха масло на главата на дъщеря ми (знак за годеж). Но тя, която ще ти изпратят  – кой ще я изпрати? С Хаа са само пет колесници. С пет колесници те ще я изпратят при теб? Ще я отпратя ли от моя дом при теб при такива обстоятелства? Да не кажат царете – моите съседи: „Дъщерята на великия цар докарали в страната Мицри само с пет колесници!” Когато дъщерята на моя баща изпратиха при твоя баща, твоят посланик и три хиляди воина с него я съпровождаха. Може би лично аз ще ти я доведа? Баща ми....ако старите са завършени, изпрати ги бързо. Ако няма стари, нека направят нови. Изпрати по Цалму, търговеца.  Ако Цалму търговецът вече ще е тръгнал, тогава нека твоят посланик, който ще тръгне, да ги достави! Нека изработят дървета от слонова кост и да ги боядисат! Да изработят и полски растения от слонова кост и нека ги доставят! Относно Хаа, твоя велможа, когото си изпратил – колесниците и конете, които са с него, са малко. Прати много колесници и воини! Тогава Хаа ще ти доведе дъщерята на царя. Друг велможа не изпращай. Царската дъщеря, на главата на която е излято масло, няма да задържам до себе си. Изпрати бързо онези, които ще могат да я съпровождат. Ако пратиш колесниците и воините тази година, нека твоят посланик спешно тръгне и ми съобщи необходимите сведения. Преди баща ти пращаше много злато на Куригалзу. Какво е превъзхождало дара на Куригалзу? В двореца на баща ми всичко е било подобаващо за това съседните царе да чуят: „Златото няма мяра!” Между царете съществува братство, дружба, съюзи и общи дела, ако има изобилие от скъпоценни камъни, изобилие от сребро, изобилие от злато. 10 парченца прекрасен лазурит ти изпратих като подарък. На господарката на дома ти изпратих само 20 пръстена с печатчета от прекрасен лазурит, понеже Маяти с нищо не ми помогна за да оздравея, и тя не се безпокоеше за мен. Бързо, както в състояние на паника, много злато от теб нека ми доставят! Нека ми доставят много злато преди годината да изтече. Тогава бързо ще свърша работата. И нека... не каже: „Дар богат и прекрасен докара твоят пратеник, той....” Когато ти изпратя посланиците си, тогава много злато ми прати! Тогава и аз ще ти изпратя голям дар.

 

9. Из писмо на Бурна-Буриаш ІІ до Ехнатон:

 

На Нипхуррири, царят на страната Мицри, моя брат,  казвам: така говори Бурна-Буриаш, цар на страната Кардуниаш, твой брат. С мен всичко е благополучно. При теб,  твоите жени, твоите синове,  твоята страна,  твоите велможи, твоите коне, твоите колесници – нека бъде всичко много благополучно!

Аз и моя брат установихме дружба и си казахме взаимно: "Както и нашите бащи, тъй и ние ще бъдем приятели".

А ето, когато моите търговци, отпътували от Аху-Табу, и се установили в Ханаан, Шумада, син на Баллуми и Шутатна, син на Шарату, принцът на град Акко, изпратили свои хора, които убили моите търговци и откраднали парите им. Аз изпратих при теб пратеник с въпроси - той подробно ще ти разкаже за случая. Ханаан е твоя страна, нейните князе са твои слуги. Аз бях оскърбен в твоята страна. Накажи ги, върни парите, които те откраднаха. Екзекутирай хората, които са убили моите слуги, отмъсти за пролятата им кръв. Ако ти не екзекутираш тези хора, те отново ще похитят моите кервани, а  дори и твоите посланици, и тогава между нас ще бъдат прекъснати всякакви съобщения и твоите хора ще бъдат изгубени за теб.

 

 

posledni puplikacii

bogomils 2
Мар 30, 2018
in Европа
Публикувано по: ЛИБИ, Т. IV, С., 1981 Превод: Г. Батаклиев; увод: М. Петрова; бележки: Д.…
Lebedev Svyatoslavs meeting with Emperor John
Мар 28, 2018
in Първа българска държава
Публикува се по: ГИБИ, т. V, 1964 г. Увод, превод и бележки: Г. Цанкова-Петкова Тук…
Gustav Adolf Closs Die Schiffe des Columbus 1892
Мар 25, 2018
in Географски открития
Йордан Николов Събитието, което довело до прелом в историята на човечеството, станало…
nicita hon
Мар 23, 2018
in Хроники и историография
Публикувано по: ГИБИ, т. XI, 1983 г. Увод, превод и коментари: В. Тъпкова Тук коментарите…
Default Image
Мар 18, 2018
in Кореспонденция
Публикува се по: В. Тъпкова-Заимова, Р. Пенджекова, Византия през погледа на…