Теодосиев кодекс

11-10-2016 Hits:1093 Правни документи

Публикувано по: ЛИБИ, т. I, 1958 г. Увод, превод и бележки В. Велков

Read more

Грамота на сръбския крал Стефан Урош II …

15-12-2016 Hits:707 Балканите

  Грамота на сръбския крал Стефан Урош II Милутин от около 1300 г., препотвърждаваща владенията на скита „Св. Петка“ в с. Тморане, Скопско, основан и надарен от българския болярин протосеваст Прибо...

Read more

Бехистунският надпис. Предвидливият цар

11-10-2016 Hits:2466 Изобразително изкуство

  Кир Буличов Из "7 и 37 чудеса"   Царят на царете Дараявауш, царят на персите, властелинът на много народи, когото враговете му — гърците — наричали Дарейос (Дарий), пръв избрал за своя паметник...

Read more

Из „Варлаам и Йоасаф“

31-05-2017 Hits:272 Литература

Византийската преработка на животописеца на Буда, „Варлаам и Йоасаф“ е била преведена в България през X —XI в. Запазена е в много преписи. Текст и превод у Й. Иванов, Старобългарски...

Read more

Култът към светците в България и Византи…

10-01-2017 Hits:832 Православна култура

  Силвия Аризанова   Текстът на статията е прочетен като съобщение на XXII-я Международен конгрес за византийски изследвания, проведен в гр. София на 22–27 август 2011 г. Публикувана в сп. "Времена", бр. VIII, 2016

Read more

Исторически клишета и исторически реално…

01-12-2016 Hits:5840 Османско владичество XV-XVIII в.

  Христо Матанов В българското историческо съзнание няма друго събитие, което, подобно на завладяването на българските земи от османските турци, да предизвиква толкова трайни и противоречиви исторически емоции. В историческия поврат от...

Read more

Политическата теория на византийците

30-10-2016 Hits:3885 Византия

  ЦЕНТЪР ЗА СЛАВЯНО-ВИЗАНТИЙСКИ ПРОУЧВАНИЯ "ИВАН ДУЙЧЕВ"   Й. Е. КАРАЯНОПУЛОС    ПОЛИТИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ НА ВИЗАНТИЙЦИТЕ   SERIES EDITIONUM TRADUCTARUM vol.I   Превод: Кирил Павликянов   КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ЧИТАТЕЛИ   Центърът за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев" подготвя издаването на български език на научни трудове...

Read more

Заповед на Великия везир до румелийския …

04-10-2017 Hits:182 Османско владичество

  Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III Печата се по ДБИ, III, ДТДА, I (1664 - 1872). С., 1940 г., с. 57 — 58...

Read more

Бит, нрави и обичаи в Румелия през XVIII…

21-10-2017 Hits:980 Османско владичество

  Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Read more

Възвание на Софроний Врачански към бълга…

07-01-2017 Hits:632 Османско владичество

  Печата се по В. Д. Стоянов. Исторически материали по нововъзраждането на българский народ, ПСп, VI, 1883, с. 142 144.

Read more

Из "Тактика" на Лъв VI Философ

21-10-2016 Hits:958 Военно дело

  Публикувано по: ГИБИ, т. IV, С., 1961 г. Превод Г.  Цанкова-Петкова

Read more

Възход на средновековна Византия

09-10-2016 Hits:2590 Византия

  Петър Мутафчиев Из "Лекции по история на Византия"   Михаил III (856 - 867)   През 856 г. Михаил III станал пълноправен император. Влиянието, което сега добил над него Варда, било неограничено и без съперници...

Read more

Семейната институция в Османската импери…

22-05-2017 Hits:1334 Османска империя

   Илбер Ортайлъ   Из "Преоткриване на Османската империя", П., 2007, ИК "Жанет 45" Превод от турски:  Хюсеин Мевсим Публикува се с любезното разрешение на Издателството   Безспорно, можем да разнищваме тази проблематика и като „Семейството в...

Read more

Надпис на Дарий I при Суецкия канал

02-10-2017 Hits:224 Персия

  Публикува се по: История Древнего Востока. Тексты и документы. М., 2002. с. 401. Превод от руски: Любомир Грозданов

Read more

Мирният договор между Русия и Турция, по…

06-08-2017 Hits:76 Източен въпрос

  Публикува се по: Международни актове и договори (1648 - 1918), съст. доц. Слава Стефанова

Read more

Обсадата на Виена. 1683 г.

 

Печата се по О. Klopp. Das Jahr 1683 und folgende grosz Türkenkrieg bis zum Frieden von Carlowitz 1699. Graz 1882, S. 138.

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

 

Приложение към донесението на венецианския посланик Контарини до венецианския сенат. 29. XI. 1682 г.

394px King John III Sobieski blessing Polish attack on Turks in Vienna 1683Намерението на турците да превземат Виена е все още в сила. За тази цел не само църквите на християните, но и джамиите на турците се пълнят с припаси, главно сено, може би за да изчакват тревата. От регистрите се вижда, че от времето на Сюлейман Великолепни никога не е имало такива приготовления. Моят приятел вярва със сигурност, че турците ще се отправят преждевременно в поход и ще искат да завземат Виена, предполагайки, че Вие няма да бъдете в състояние да ги пресрещнете с войска. По отношение на нещата във Франция те (турците) са точно информирани. Тук пристигнаха известно число кораби с големи и малки чували, които ще бъдат напълнени с пръст за запълване на гробовете, а също и с вълна, която се докарва тук в огромни количества. Мнозина артилеристи, също и от ония, които участваха във войната за Кандия, са вече тук и работят ден и нощ. Накратко, трябва да приемете, че никога досега не е имало такива приготовления.

 

Донесение на интернунция Капрара. Началото на 1683 г. (пак там, стр. 142)

От посланика Гийраг1 в Цариград разбрах, ми каза Проски, че цялата тази война е дело на френските министри. Отначало те бяха дейни в Полша, после при Текели чрез специални агенти и много пари. Те съдействаха за онова, което сега виждаме да става. Ръководната мисъл при това е, че Германия в страха си да не бъде смазана ще се обърне към френския крал за покровителство и спасение и ще го признае за император. И за да прикрие безсрамния си план зад завесата на доброто намерение, френският крал е обещал, щом бъде обявен за император, да изпрати на Текели като цар на Унгария многобройна войска, за да прогони турците оттам, а същевременно той ще ги нападне от другата страна. Така притисната от две страни, гигантската мощ на османството трябва да се срути.

 

Кара Мустафа до граф Текели. 27. VIII. 1683 г. (пак там, стр. 242)

От съдържанието на твоето писмо и от последвалото го устно послание на твоя пратеник разбрах, че ти смяташ за необходима енергична помощ срещу нарасналите сили на врага на другия бряг. Понастоящем до нашето знание дойде също, че събралият се неприятел както от тази, така и от другата страна на Дунава възнамерявал след съединяването на бойните си сили да нападне султанския турски лагер. Тъй като ти си храненик на мощната империя на султана, то следва в срок от 3— 4 дни бърз ход да се явиш в султанския лагер заедно с всичките си унгарски войски, кавалерия и пехота и да воюваш под благословените султански знамена. За тази цел ти изпращам настоящото приятелско писмо, за да тръгнеш възможно най- бързо към султанския лагер заедно с войската си.

 

1Посланикът на Франция при Високата порта.

 

 

posledni puplikacii

Default Image
Дек 16, 2017
in Западна Европа
Втората страна в Европа, където възникнало и се разпространило мощно реформационно…
442px Emblem of the Papacy SE.svg
Дек 14, 2017
in Апостолическият престол
Йордан Николов
450px Statenvlag.svg
Дек 11, 2017
in Холандия
Йордан Николов На заседанието на Генералните щати на Севера от 26 юли 1581 г. в Хага бил…
360px Tetrarchia
Дек 10, 2017
in Рим
Публикува се по: Е. В. Фьодорова, Императорите на Рим. Величие и упадък, С., 1997 Превод:…
Carte division des empires1
Дек 09, 2017
in Рим
Публикува се по: Е. В. Фьодорова, Императорите на Рим. Величие и упадък, С., 1997 Превод:…