КУЛТУРА И ИЗКУСТВО

Ангкор. По тези места са живели гиганти

Посещения: 1090

 

Кир Буличов

Из "7 и 37 чудеса"

 

Angkor WatПриродата, която в пустинята и сухите степи с хилядолетия запазва консервираните от пясъка храмове и крепости, съвършено по друг начин се отнася с тях в тропиците, в джунглите. Достатъчно е хората да напуснат къщите, града, и вече след година храстите и филизите на бамбука ще разместят плочките на площадите, лианите ще обвият стените на къщите и зелените петна на тревата ще украсят покривите. Ще изминат няколко десетки години и стените, разкъртени от могъщи корени, ще се срутят, ще рухнат покривите и бързоразвиващите се дървета ще затулят с короните си останките от сградите. Още по-бързо обрастват каналите и резервоарите, изгубват се между храстите пътищата и се покрива с невидимата плесен на времето хорската памет.

Прочети още...

Персеполис. Гората от колони

Посещения: 2335

 

Кир Буличов

Из "7 и 37 чудеса"

 

640px Persepolis vue doiseau ChipiezАко Бехистунският надпис е паметник на апотеоза на персийската държава на Ахеменидите, то драматичните събития, свързани с Персеполис, бележат края не само на тази държава, но и на този древен свят, възникнал на бреговете на Нил и Ефрат, който бавно и високо се издигнал в пирамидите и храмовете на Карнак, Ниневия и Вавилон и се разпаднал под яростния удар на малката армия на македонския пълководец. Ще доживява века си Вавилон и ще се сменят владетелите на египетския трон (от съратниците на същия този Александър), но огънят, който погълнал персеполския дворец, отбелязал не само пълното унищожаване на този великолепен паметник на архитектурата. Тогава, както пише английският археолог Мортимър Уилър, „загинала цялата средноизточна цивилизация, за която отминало времето на творчески порив…“

Прочети още...

Халикарнаският мавзолей

Посещения: 1931

 

Кир Буличов

Из "7 и 37 чудеса"

 

l43due.yb3tq5.im.lgМавзолеят в Халикарнас бил съвременник на втория храм на Артемида. Нещо повече — едни и същи майстори ги строили и украсявали. Най-добрите майстори по онова време.

Ако се говори формално, този мавзолей също е паметник на любовта както Вавилонските градини или индийския Тадж-Махал. Но ако мидийската принцеса едва ли е могла да причини зло на човечеството, дори и да е искала — и ни е приятно да мислим, че е била мила, добра и достойна за този паметник, то по отношение на мавзолея отдавна са възникнали тежки подозрения. Проспер Мериме, говорейки за Халикарнас, столицата на Кария, славен град, знаменит с това, че там се родил Херодот, пише: „Мавзол умеел да изстисква жизнени сокове от подвластните му народи и нито един пастир на народа, изразявайки се с езика на Омир, не е могъл по-гладко от него да стриже стадото си. Той извличал доходи от всичко във владенията си, дори за погребенията определил специален данък… Въвел данък за косите. Натрупал огромни богатства. С тези богатства и с постоянното общуване на карийците с гърците се обяснява защо гробницата на Мавзол била причислена от последните към седемте чудеса на света.“

Прочети още...

Вавилонският зикурат. Съществувала ли е кулата?

Посещения: 2551

 

Кир Буличов

Из "7 и 37 чудеса"

 

vav kulaОпитайте се да направите прост опит: помолете някого да изброи седемте чудеса на света. Най-вероятно първо ще ви назоват египетските пирамиди. След това ще си спомнят за висящите градини на Семирамида и почти сигурно ще споменат Вавилонската кула. И ще сгрешат. Вавилонска кула не е имало. В библията се казва, че започнали да строят кула, но се случило вавилонското стълпотворение; ръководството на строителството не могло да намери необходимия брой преводачи и пред вид на езиковите бариери работите били прекратени.

Всичко това е така. Ако, разбира се, се вярва на библията.

Прочети още...

Александрийският фар

Посещения: 2888

 

Кир Буличов

Из "7 и 37 чудеса"

 

Lighthouse ThierschПоследното от класическите чудеса, така ли иначе, свързани с името на Александър Македонски е Александрийският фар.

Александрия, основана през 332 г. преди нашата ера, се простира в делтата на река Нил, на мястото на египетския град Ракотис. Той бил един от първите градове от епохата на елинизма, построен по един-единствен план. В Александрия се намирал саркофагът на Александър Велики, тук бил и Музейонът – дом на музите, център на науките и изкуствата. Така се образува етимологичната нишка към модерната дума „музей“. Музейонът – това е същевременно и академия на науките, и общежитие за учените, и технически център, и университет, и най-голямата в света библиотека, в която се съхранявали почти половин милион свитъци. Страстният книжовник и тщестлавен човек, цар Птолемей II, страдал от това, че в библиотеката липсвали няколко уникални ръкописа на гръцките драматурзи. Той изпратил посолство до Атина, с искане атиняните да изпратят свитъците за известно време, за да бъдат преписани. Арогантните атиняни поскали баснословен залог – 15 таланта - почти половин тон сребро. Птолемей приел условието. Среброто било доставено в Атина и гърците с неохота започнали да изпълняват договора. Но Птолемей не простил това недоверие към неговата библиографска страст и честната му дума. Той оставил залогът на атиняните, а оригиналните ръкописи запазил за себе си.

Прочети още...

Храмът на Артемида Ефеска

Посещения: 3674

 

Кир Буличов

Из "7 и 37 чудеса"

 

11 I722NС храма на Артемида Ефеска отдавна е възникнало объркване и затова не е ясно за кой от тях да пиша: за последния или предпоследния? Открай време авторите, които са писали за това чудо на света, не са имали представа какво именно е изгорил Херострат и какво е построил Херсифрон. Затова трябва накратко да разкажа за два храма, двама архитекти и един престъпник. Историята е драматична и е трудно да се реши точно кое тържествува в нея — злото или доброто.

Ефес, обогатен от културата на Изтока, бил един от най-големите гръцки градове в Йония, може би най-развитата и богата област в гръцкия свят. Именно от малоазийските градове произлезли смели мореплаватели и колонисти, пътуващи по Черно море и до африканските брегове. Богатите полиси на Йония строили много. В античния свят всеки знаел за храма на Хера в Самос, за храма на Аполон в Дидима, близо до Милет, за храма на Артемида в Ефес…

Прочети още...

Градините на Вавилон

Посещения: 2948

 

Кир Буличов

Из "7 и 37 чудеса"

 

Hanging Gardens of BabylonВисящите градини са по-млади от пирамидите. Те са построени във времената, когато вече съществувала „Одисея“ и се издигали гръцките градове. И в същото време градините са далеч по-близки с египетската древност, отколкото с гръцкия свят. Те ознаменуват залеза на Асиро-вавилонската империя, съвременница на Египет и негова съперница. И ако пирамидите надживяха всичко и стоят и днес, то Висящите градини се оказаха недълговечни и изчезнаха заедно с Вавилон – величествен, но немощен гигант от глина.

Прочети още...

Виното през Античността

Посещения: 3434


Борислава Ставрева

 

Виното е неизменна част от човешката култура. Именно пиенето на алкохол ни разграничава от животинския вид. Алкохолът е белег на култура. Все пак преди да се превърне в акт на порочност, пиенето на алкохол е било ритуален акт, чрез който хората са искали да се свържат с божественото.

Винарството е една традиция с дълбоки корени в миналото. Традиция, която започнала началото си от първите цивилизации. За пръв път вино е култивирано в Близкия Изток. Тази свещена напитка била разпространена до Месопотамия, Израел и Египет. Тя е неизменна част от Финикийската, Гръцката и Римската цивилизации.

Съществуват многобройни легенди за първото отглеждане на лозата и създаване на виното.

Прочети още...

Приказка за нипурския бедняк

Написана от
Посещения: 478

 

Това е единствената ни известна вавилонска приказка, която е датирана - втората половина на II хил. преди Хр., но запазилите се свитъци се отнасят към VIII — VII в. преди Хр. Цялата табличка и отделен фрагмент от текста са били открити при разкопките на града Султан-тепе (недалеч от Харан). Също така фрагмент от приказката бил намерен в библиотеката на Ашурбанипал. Известен е още един фрагмент от нововавилонския период, представляващ къс от училищна табелка. До нас е достигнал, вероятно, литературно обработения запис от устна народна приказка.

Прочети още...

Ходене на Богородица по мъките

Посещения: 213

 

Този апокриф е преминал в старобългарската книжнина от византийската. Бил е широко разпространен и четен в България през цялото средновековие. Превод на К. М. Куев, в ХСЛ от Й. Иванов, Богомилски книги и легенди, С., 1925.

Прочети още...

Тристан и Изолда

Посещения: 1738

 

РОМАНЪТ ЗА

 

ТРИСТАН И ИЗОЛДА

 

Възобновен от Жозеф Бедие

 884px Leighton Tristan and Isolde 1902

 

Превод от френски: Първан Черкаски

 

Прочети още...