ГАЛЕРИЯ

Църкви и манастири в ЮЗ България от XV-XVII в.

Кремиковски манастир Кремиковски манастир Кремиковски манастир Кремиковски манастир Кремиковски манастир Кремиковски манастир Кремиковски манастир Кремиковски манастир Кремиковски манастир Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Елешнишки манастир Елешнишки манастир Елешнишки манастир Елешнишки манастир Елешнишки манастир Елешнишки манастир Елешнишки манастир Елешнишки манастир Елешнишки манастир Елешнишки манастир Елешнишки манастир Елешнишки манастир Елешнишки манастир Сеславски манастир Сеславски манастир Сеславски манастир Сеславски манастир Сеславски манастир Сеславски манастир Сеславски манастир Сеславски манастир Сеславски манастир Сеславски манастир Сеславски манастир Сеславски манастир Сеславски манастир Сеславски манастир Кремиковски манастир Кремиковски манастир Кремиковски манастир Кремиковски манастир Манастирът Манастирът Манастирът Манастирът Манастирът Манастирът Манастирът Манастирът Манастирът Манастирът Манастирът Манастирът Манастирът Манастирът Манастирът Манастирът Манастирът Манастирът Манастирът Манастирът Манастирът Манастирът Манастирът Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Бобошевски манастир Бобошевски манастир Бобошевски манастир Бобошевски манастир Бобошевски манастир Бобошевски манастир Бобошевски манастир Бобошевски манастир Бобошевски манастир Бобошевски манастир Бобошевски манастир Бобошевски манастир Бобошевски манастир Бобошевски манастир Бобошевски манастир Бобошевски манастир Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Църквата Карлуковски манастир Карлуковски манастир Карлуковски манастир Карлуковски манастир Карлуковски манастир Карлуковски манастир Карлуковски манастир Карлуковски манастир Карлуковски манастир Карлуковски манастир Карлуковски манастир Карлуковски манастир Карлуковски манастир Карлуковски манастир
Кремиковски манастир "Св. Георги"

Църквата “Св. Георги” (по П. Мутафчиев)

Кремиковски манастир "Св. Георги"

Църквата “Св. Георги”

Кремиковски манастир "Св. Георги"

Дейсис (северна стена, наос)

Кремиковски манастир "Св. Георги"

Св. Георги (южна стена, наос)

Кремиковски манастир "Св. Георги"

Архитектурен план (по П. Мутафчиев)

Кремиковски манастир "Св. Георги"

Поклонение на жертвата (апсида)

Кремиковски манастир "Св. Георги"

Св. Богородица Ширшая небес (апсида)

Кремиковски манастир "Св. Георги"

Тайната вечеря (южната стена, наос)

Кремиковски манастир "Св. Георги"

Западна стена, наос

Църквата "Св. Димитър" в Подгумерски манастир

Св. Дамян (южна стена , наос)

Църквата "Св. Димитър" в Подгумерски манастир

Св. Димитър (източна стена, притвор)

Църквата "Св. Димитър" в Подгумерски манастир

Св. Козма (детайл)

Църквата "Св. Димитър" в Подгумерски манастир

Архангел Михаил (западна стена, притвор)

Църквата "Св. Димитър" в Подгумерски манастир

Св. Пантелеймон (детайл)

Църквата "Св. Димитър" в Подгумерски манастир

Св. Пантелеймон и св. Козма (южна стена , наос)

Църквата "Св. Димитър" в Подгумерски манастир

Петдесетница (западна стена, притвор)

Църквата "Св. Димитър" в Подгумерски манастир

Архитектурен план (по П. Мутафчиев)

Църквата "Св. Димитър" в Подгумерски манастир

Св. Севастиян (западна стена, притвор)

Църквата "Св. Димитър" в Подгумерски манастир

Старозаветна троица (южна стена, притвор)

Елешнишки манастир "Успение на Св. Богородица"

Църква “Успение на Св. Богородица”

Елешнишки манастир "Успение на Св. Богородица"

Църква “Успение на Св. Богородица” (архив на Ас. Василиев)

Елешнишки манастир "Успение на Св. Богородица"

Архитектурен план (по В. Пандурски)

Елешнишки манастир "Успение на Св. Богородица"

Архангели (апсида)

Елешнишки манастир "Успение на Св. Богородица"

Архангели (апсида)

Елешнишки манастир "Успение на Св. Богородица"

Св. Богородица на трон с Младенеца (апсида)

Елешнишки манастир "Успение на Св. Богородица"

Поднасяне на дарове (западна стена на нартекса)

Елешнишки манастир "Успение на Св. Богородица"

Архангелът от Благовещение (олтар)

Елешнишки манастир "Успение на Св. Богородица"

Св. св. Константин и Елена (западна стена, наос)

Елешнишки манастир "Успение на Св. Богородица"

Първи Вселенски събор (западна стена на нартекса)

Елешнишки манастир "Успение на Св. Богородица"

Бог Саваот (свод на наоса)

Елешнишки манастир "Успение на Св. Богородица"

Умиване на нозете (южна стена на наоса)

Елешнишки манастир "Успение на Св. Богородица"

Влизане в Йерусалим (южна стена на наоса)

Сеславски манастир "Св. Николай"

Църквата “Св. Николай”

Сеславски манастир "Св. Николай"

Снимка по П. Мутафчиев

Сеславски манастир "Св. Николай"

Архитектурен план по Д. Каменова

Сеславски манастир "Св. Николай"

Ангел на Гроба Господен (северна стена, наос)

Сеславски манастир "Св. Николай"

Св. Богородица между Архангелите Михаил и Гавраил (свод на притвора)

Сеславски манастир "Св. Николай"

Св. Богородица Ширшая Небес и двама Архангели в цял ръст (апсида)

Сеславски манастир "Св. Николай"

Неделя на жените мироносици (южна стена на наоса)

Сеславски манастир "Св. Николай"

Ангел и св. св. Константин и Елена (западна стена на наоса)

Сеславски манастир "Св. Николай"

Възкресение Лазарово (южна стена на наоса)

Сеславски манастир "Св. Николай"

Част от северна стена на притвора

Сеславски манастир "Св. Николай"

Божествената литургия и Мелисмос (апсида)

Сеславски манастир "Св. Николай"

Слизане в Ада (северна стена, наос)

Сеславски манастир "Св. Николай"

Христос от Възнесението (свод на наоса)

Сеславски манастир "Св. Николай"

Светци-войни (южна стена на наоса)

Кремиковски манастир "Св. Георги"

Св. Георги (източна стена на притвора)

Кремиковски манастир "Св. Георги"

Коледен химн (западна стена на притвора)

Кремиковски манастир "Св. Георги"

Св. Георги спасява царската дъщеря (северна стена на притвора)

Кремиковски манастир "Св. Георги"

Ктиторска композиция (северна стена на притвора)

Манастирът "Св. Архангел Михаил", Трън

Църквата “Св. Архангел Михаил”

Манастирът "Св. Архангел Михаил", Трън

Снимка от архива на Ас. Василиев

Манастирът "Св. Архангел Михаил", Трън

Архитектурен план по Д. Джонова

Манастирът "Св. Архангел Михаил", Трън

Евхаристия ХVII–ХVIII в. (апсида)

Манастирът "Св. Архангел Михаил", Трън

Христос в гроба ХVII–ХVIII в. (проскомидийна ниша)

Манастирът "Св. Архангел Михаил", Трън

Светци от ХVII–ХVIII в. (южна конха)

Манастирът "Св. Архангел Михаил", Трън

Централният купол на църквата

Манастирът "Св. Архангел Михаил", Трън

Мелисмос ХVII–ХVIII в. (апсида)

Манастирът "Св. Архангел Михаил", Трън

Пророк Соломон и св. Никола ХIV–ХV в. (южна стена)

Манастирът "Св. Архангел Михаил", Трън

Св. Роман Сладкопевец (олтар)

Манастирът "Св. Архангел Михаил", Трън

Св. Богородица Ширшая Небес ХIV–ХV в. (апсида)

Манастирът "Св. Архангел Михаил", с. Билинци

Църквата “Св. Архангел Михаил”

Манастирът "Св. Архангел Михаил", с. Билинци

Архитектурен план по Е. Флорева

Манастирът "Св. Архангел Михаил", с. Билинци

Апсида сегашно състояние

Манастирът "Св. Архангел Михаил", с. Билинци

Св. Богородица Ширшая Небес с Христос (апсида, снимката е по Е. Флорева)

Манастирът "Св. Архангел Михаил", с. Билинци

Сретение (южна стена)

Манастирът "Св. Архангел Михаил", с. Билинци

Гостоприемство Авраамово (северна стена)

Манастирът "Св. Архангел Михаил", с. Билинци

Тайната вечеря (южна стена)

Манастирът "Св. Четиридесет мъченици", с. Лева Река, Трънско

Църквата “Св. Четиридесет мъченици”

Манастирът "Св. Четиридесет мъченици", с. Лева Река, Трънско

Кръщение, снимка по Д. Джонова

Манастирът "Св. Четиридесет мъченици", с. Лева Река, Трънско

Кръщение (южна стена)

Манастирът "Св. Четиридесет мъченици", с. Лева Река, Трънско

Архитектурен план по Д. Джонова

Манастирът "Св. Четиридесет мъченици", с. Лева Река, Трънско

Убрус (олтар)

Църквата "Св. Георги" в Колуша, Кюстендил

Църквата “Св. Георги”

Църквата "Св. Георги" в Колуша, Кюстендил

Църквата “Св. Георги” (по Н. Мавродинов)

Църквата "Св. Георги" в Колуша, Кюстендил

Архитектурен план (по А. Грабар)

Църквата "Св. Георги" в Колуша, Кюстендил

Изглед към централната апсида

Църквата "Св. Георги" в Колуша, Кюстендил

Св. Йоан Кръстител (наос)

Църквата "Св. Георги" в Колуша, Кюстендил

Рождество Христово (южна стена на бемата, фрагмент)

Църквата "Св. Георги" в Колуша, Кюстендил

Св. Сава (наос)

Църквата "Св. Георги" в Колуша, Кюстендил

Св. Сава, детайл

Църквата "Св. Георги" в Колуша, Кюстендил

Сретение (южна стена на бемата, фрагмент)

Църквата "Св. Архангел Михаил", с. Горановци, Кюстендилско

Църквата “Св. Архангел Михаил”

Църквата "Св. Архангел Михаил", с. Горановци, Кюстендилско

Църквата “Св. Архангел Михаил” (по В. Иванова)

Църквата "Св. Архангел Михаил", с. Горановци, Кюстендилско

Архитектурен (по В. Иванова)

Църквата "Св. Архангел Михаил", с. Горановци, Кюстендилско

Апсида

Църквата "Св. Архангел Михаил", с. Горановци, Кюстендилско

Св. Елена (западна стена)

Църквата "Св. Архангел Михаил", с. Горановци, Кюстендилско

Св. Кирил Александрийски (олтар)

Църквата "Св. Архангел Михаил", с. Горановци, Кюстендилско

Св. Макарий (северна стена)

Църквата "Св. Архангел Михаил", с. Горановци, Кюстендилско

Св. Архангел Михаил (южна стена)

Църквата "Св. Архангел Михаил", с. Горановци, Кюстендилско

Св. Архангел Михаил (детайл)

Църквата "Св. Архангел Михаил", с. Горановци, Кюстендилско

Св. Никифор (северна стена)

Църквата "Св. Архангел Михаил", с. Горановци, Кюстендилско

Архангел Рафаил (апсида)

Църквата "Св. Архангел Михаил", с. Горановци, Кюстендилско

Св. Роман Сладкопевец (?) (олтар)

Църквата "Св. Архангел Михаил", с. Горановци, Кюстендилско

Успение Богородично (западна стена)

Бобошевски манастир "Св. Димитър"

Църквата “Св. Димитър”

Бобошевски манастир "Св. Димитър"

Църквата “Св. Димитър” (по Ив. Кепов)

Бобошевски манастир "Св. Димитър"

Архитектурен план (по НИПК)

Бобошевски манастир "Св. Димитър"

Св. Богородица от Благовещението (олтар)

Бобошевски манастир "Св. Димитър"

Дейсис (северна стена)

Бобошевски манастир "Св. Димитър"

Св. Димитър (западна фасада)

Бобошевски манастир "Св. Димитър"

Св. Константин и Елена (западна стена)

Бобошевски манастир "Св. Димитър"

Св. Архангел Михаил (западна стена)

Бобошевски манастир "Св. Димитър"

Мъченичеството на св. Димитър (западна стена)

Бобошевски манастир "Св. Димитър"

Св. Никола и св. Димитър (южна стена)

Бобошевски манастир "Св. Димитър"

Поклонение на жертвата (апсида)

Бобошевски манастир "Св. Димитър"

Предателството на Юда (южна стена)

Бобошевски манастир "Св. Димитър"

Причестяване на апостолите (апсида)

Бобошевски манастир "Св. Димитър"

Св. Неделя и св. Петка (южна стена)

Бобошевски манастир "Св. Димитър"

Успение Богородично (западна стена)

Бобошевски манастир "Св. Димитър"

Тайната вечеря (южна стена)

Църквата "Св. Петка" в с. Вуково

Църквата “Св. Петка”

Църквата "Св. Петка" в с. Вуково

Архитектурен план (по НИПК)

Църквата "Св. Петка" в с. Вуково

Христос Ангел от Великия съвет (свод)

Църквата "Св. Петка" в с. Вуково

Св. Неделя, Св. Константин и св. Елена (южна стена)

Църквата "Св. Петка" в с. Вуково

Св. Василий Велики и Архангел Михаил (апсида)

Църквата "Св. Петка" в с. Вуково

Св. Архангел Михаил (западна стена)

Църквата "Св. Петка" в с. Вуково

Носене на кръста (северна стена)

Църквата "Св. Петка" в с. Вуково

Христос Пантократор (свод)

Църквата "Св. Петка" в с. Вуково

Св. Петка (южна стена)

Църквата "Св. Петка" в с. Вуково

Възкресение (северна стена)

Църквата "Св. Петка" в с. Вуково

Преображение Христово и Успение на Св. Богородица (западна стена)

Църквата "Св. Петка" в с. Вуково

Видение на св. Петър Александрийски (северна стена)

Църквата "Св. Атанасий" в Бобошево

Църквата “Св. Атанасий”

Църквата "Св. Атанасий" в Бобошево

Жените мироносици на Гроба Господен (северна стена)

Църквата "Св. Атанасий" в Бобошево

Кръщение (южна стена)

Църквата "Св. Атанасий" в Бобошево

Неверието на апостол Тома (северна стена)

Църквата "Св. Атанасий" в Бобошево

Архитектурен план (по В. Матуски)

Църквата "Св. Атанасий" в Бобошево

Преображение (южна стена)

Църквата "Св. Атанасий" в Бобошево

Рождество Христово (южна стена)

Църквата "Св. Атанасий" в Бобошево

Христос Ветхий Денми и Христос Ангел от Великия съвет (свод)

Църквата "Св. Атанасий" в Бобошево

Влизане в Йерусалим (северна стена)

Църквата "Пророк Илия" в Бобошево

Църквата “Пророк Илия”

Църквата "Пророк Илия" в Бобошево

Благовещение (южна стена)

Църквата "Пророк Илия" в Бобошево

Христос Емануил (свод)

Църквата "Пророк Илия" в Бобошево

Архитектурен план (по Ел. Флорева)

Църквата "Пророк Илия" в Бобошево

Христос от Възнесението (свод)

Църквата "Пророк Илия" в Бобошево

Преображение (западна стена)

Църквата "Пророк Илия" в Бобошево

Св. Богородица Ширшая небес (апсида)

Църквата "Пророк Илия" в Бобошево

Кръщение (южна стена)

Карлуковски манастир "Успение на Св. Богородица"

Църквата “Успение на Света Богородица”

Карлуковски манастир "Успение на Св. Богородица"

Снимка от архива на Ас. Василиев

Карлуковски манастир "Успение на Св. Богородица"

Архитектурен план по П. Мутафчиев

Карлуковски манастир "Успение на Св. Богородица"

Ангел Господен (южна стена на притвора, детайл)

Карлуковски манастир "Успение на Св. Богородица"

Св. Архангел Михаил (свода на притвора)

Карлуковски манастир "Успение на Св. Богородица"

Св. Богородица Знамение (свода на притвора)

Карлуковски манастир "Успение на Св. Богородица"

Св. Евстатий (южна стена)

Карлуковски манастир "Успение на Св. Богородица"

Част от източната стена на притвора

Карлуковски манастир "Успение на Св. Богородица"

Св. Пахомий (южна стена на притвора, детайл)

Карлуковски манастир "Успение на Св. Богородица"

Св. Павел (централна ниша, детайл)

Карлуковски манастир "Успение на Св. Богородица"

Св. Петър (централна ниша, детайл)

Карлуковски манастир "Успение на Св. Богородица"

Св. Петка, св. Марина и св. Архангел Михаил (западна стена, притвор)

Карлуковски манастир "Успение на Св. Богородица"

Тайната вечеря (северна стена на наоса)

Карлуковски манастир "Успение на Св. Богородица"

Мелисмос (апсида)