Балканите

Мюсюлманска преценка за християните. Началото на XV в.

Посещения: 3935

 

Из пътеписа на Ханс Шилтбергер, участник в кръстоносния поход срещу османците и пленен в битката при Никопол през 1396 г. Печата се по Ханс Шилтбергер. Пътепис. Прев. М. Киселинчева. С., 1971, стр. 133—134.

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Прочети още...

Завладяването на Балканите през XV в

Посещения: 3631

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Из „Турска хроника“ или „Спомени на еничара“ — обширна славянска хроника, написана от очевидец на събитията — Константин Еничар.

Печата се по Memoiren eines Janitscharen oder Türkische Chronik. Slavische Geschichtsscheiber. Bd. VIII. Graz, 1975, S. 131 — 136.

Прочети още...

Османските завоевания при Баязид I

Посещения: 3632

 

Из Безименна българска хроника (XV в.)
Печата се по П. Динеков. Старобългарски страници. Антология. С.,. 1966, стр. 382 — 384.

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Прочети още...

Грамота на сръбския крал Стефан Урош II Милутин от около 1300 г.

Посещения: 3800

 

Грамота на сръбския крал Стефан Урош II Милутин от около 1300 г., препотвърждаваща владенията на скита „Св. Петка“ в с. Тморане, Скопско, основан и надарен от българския болярин протосеваст Прибо през 30-те години на XIII в. Превод на П. Илчев от П. Петров, Протосеваст Прибо, български феодален владетел в Македония през първата половина на XIII в. Изследвания в чест на Марин С. Дринов, С., 1960, с. 522—523.

Публикувано по: П. Петров, В. Гюзелев, Христоматия по история на България, т. II

Прочети още...
X

Right Click

No right click